Tạo hoặc sửa Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn muốn dùng dữ liệu ngoài, ví dụ dữ liệu từ tài nguyên đối tác hoặc ứng dụng nghiệp vụ khác của bạn trong SharePoint, bạn có thể dùng Dịch vụ Kết nối Nghiệp vụ (BCS) cùng với Lưu trữ Bảo mật. Bạn có thể quản lý BCS và Lưu trữ Bảo mật ngay tại trung tâm quản trị SharePoint. Nguồn dữ liệu ngoài mà bạn có thể kết nối được gọi là Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật hay chỉ là Ứng dụng Đích.

BCS giúp bạn có thể thiết lập kết nối đến Ứng dụng Đích và Lưu trữ Bảo mật cho phép bạn quản lý chứng danh mà nguồn dữ liệu ngoài yêu cầu.

Trong bài viết này

Cách hoạt động của dịch vụ lưu trữ bảo mật

Tạo một ứng dụng đích

Sửa thiết đặt cho ứng dụng đích

Đặt chứng danh cho ứng dụng đích

Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật Hoạt động như thế nào

Dịch vụ SharePoint giúp truy nhập dữ liệu ứng dụng nghiệp vụ bên ngoài dễ dàng hơn. Để hiểu lý do Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật cung cấp lợi ích này, điều quan trọng là hiểu được tên người dùng và mật khẩu được dùng để truy nhập kho dữ liệu ngoài có thể không giống như tên người dùng và mật khẩu được dùng để truy nhập SharePoint Online. Khi người dùng truy nhập trang SharePoint Online hiển thị thông tin từ hệ thống dữ liệu ngoài, SharePoint phải đưa ra từng yêu cầu riêng để truy xuất thông tin từ hệ thống dữ liệu ngoài. Việc này phải được thực hiện bằng chứng danh mà hệ thống dữ liệu ngoài đã biết để yêu cầu nội dung được thực hiện thành công. Sau đó, chỉ SharePoint mới có thể hiển thị thông tin từ hệ thống dữ liệu ngoài trên trang. Vì lý do này mà Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật lưu trữ chứng danh của hệ thống dữ liệu ngoài.

Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật được thiết kế để tạo ánh xạ nền giữa nhóm người dùng trong SharePoint và người dùng cá nhân mà hệ thống dữ liệu ngoài đã biết. Khi Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật được cấu hình đúng cách, những điều sau sẽ xảy ra:

 • Người dùng xác thực qua Dịch vụ Thông tin Internet (công nghệ máy chủ web thuộc công nghệ SharePoint) đến SharePoint Online bằng chứng danh hợp lệ.

 • Trong SharePoint Online, Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật dùng chứng danh đã ánh xạ mà ứng dụng nghiệp vụ bên ngoài đã biết để kết xuất bất kỳ dữ liệu ngoài cần thiết nào trên trang cho người dùng đã xác thực.

Một lợi ích khác của Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật là loại bỏ việc nhắc xác thực cho người dùng. Khi người dùng điều hướng đến trang SharePoint Online để truy nhập hệ thống dữ liệu ngoài, Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật đang hoạt động trên nền, kiểm tra quyền người dùng và cung cấp chứng danh đã ánh xạ cho dữ liệu ngoài nếu thích hợp. Việc này cho phép người dùng truy nhập dữ liệu yêu cầu mà không nhắc họ nhập tên người dùng và mật khẩu cho từng ứng dụng bên ngoài.

Đầu trang

Tạo Ứng dụng Đích

 1. Đến Trung tâm Quản trị SharePoint Online.

 2. Trong Khởi động Nhanh, hãy bấm Lưu trữ Bảo mật

 3. Trong nhóm Quản lý Ứng dụng Đích trên ruy-băng, hãy bấm Mới.

Ảnh chụp màn hình của trang Trung tâm Quản trị SharePoint Online để cấu hình Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật.

 1. Trong phần Thiết đặt Ứng dụng Đích, hãy nhập giá trị cho những trường sau đây:

 2. ID ứng dụng đích. Bạn có thể thấy hữu ích để gán một tên có nghĩa. Ví dụ, nếu bạn đang kết nối với nguồn chứa dữ liệu nhân viên, bạn có thể nhập EmployeeTargetApp.

 3. Tên hiển thị. Trường này sẽ có một tên thân thiện cho ứng dụng đích. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Dữ liệu nhân viên.

 4. Email Liên hệ Nhập địa chỉ email hợp lệ cho mọi người dùng khi họ có thắc mắc.

 5. Kiểu Ứng dụng Đích. Theo mặc định, SharePoint Online dùng kiểu Nhóm Hạn chế.

 6. Trong phần Trường chứng danh , nhập Tên trườngTrường loại cho thông tin được yêu cầu truy nhập dữ liệu trong ứng dụng đích. Các trường này xác định cách bạn sẽ ánh xạ các định danh trong dịch vụ lưu trữ bảo mật. Theo mặc định, trường chứng danh sách Windows tên người dùngMật khẩu Windows với khớp kiểu trường (tên người dùng và mật khẩu), và xác định rằng mật khẩu được ẩn.

 7. Trong phần Người quản trị Ứng dụng Đích, bạn nhập danh sách người dùng hoặc dùng nút Duyệt để tìm tên nhóm. Phần này thường chứa tài khoản của Người quản trị SharePoint Online hoặc Người quản trị toàn cầu.

 8. Trong phần Thành viên, bạn nhập danh sách người dùng hoặc nhóm người dùng SharePoint cần truy nhập ứng dụng đích. Hoặc là bạn có thể dùng nút Duyệt để tìm tên nhóm bạn muốn ánh xạ tới Ứng dụng Đích.

 9. Bấm OK để chấp nhận cấu hình này và quay lại trang Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật. Ứng dụng Đích mới sẽ xuất hiện trên trang.

Đầu trang

Sửa thiết đặt cho Ứng dụng Đích

 1. Đến Trung tâm Quản trị SharePoint Online

 2. Chọn Lưu trữ Bảo mật trong Khởi động Nhanh.

 3. Chọn Ứng dụng Đích hiện có từ danh sách Ứng dụng Đích.

 4. Trên ruy-băng, hãy bấm Sửa.

Lưu ý: Một số trường trên trang Sửa không sẵn dùng. Không thể sửa những thành phần này. Sau khi bạn tạo Ứng dụng Đích, bạn không thể thay đổi ID Ứng dụng Đích, Kiểu Ứng dụng Đích hoặc Trường Chứng danh.

 1. Chọn bất kỳ thành phần nào sau đây để sửa nội dung:

  • Tên Hiển thị

  • Email Liên hệ

  • Người quản trị Ứng dụng Đích

  • Thành viên

 1. Bấm OK.

Đầu trang

Đặt chứng danh cho Ứng dụng Đích

 1. Đến Trung tâm Quản trị SharePoint Online.

 2. Trong Khởi động Nhanh, hãy bấm Lưu trữ Bảo mật.

 3. Chọn một Ứng dụng Đích từ danh sách nếu bạn đã tạo từ hai ứng dụng trở lên.

 4. Trong nhóm Chứng danh trên ruy-băng, hãy bấm Đặt. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Đặt Chứng danh cho Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật (Nhóm). Khi đặt chứng danh, bạn ánh xạ Nhóm Ứng dụng Đích tới một bộ chứng danh cho hệ thống dữ liệu ngoài.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại "Đặt thông tin xác thực cho Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật". Bạn có thể sử dụng hộp thoại này để đặt thông tin đăng nhập cho một nguồn dữ liệu ngoài

 5. Trong hộp thoại Đặt Chứng danh cho Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật (Nhóm), bạn nhập giá trị chứng danh mà bạn muốn. Trường chứng danh mà bạn nhập áp dụng cho hệ thống dữ liệu ngoài.

  Lưu ý: Bạn không thể sửa những trường sau đây. Những trường này xác định ánh xạ Lưu trữ Bảo mật cho Ứng dụng Đích: Tên Ứng dụng Đích, ID Ứng dụng Đích và Người sở hữu Chứng danh.

  Quan trọng: Hãy cẩn thận khi bạn nhập mật khẩu. Nếu nhập mật khẩu không đúng, bạn sẽ không nhìn thấy thông báo lỗi. Thay vào đó, bạn sẽ có thể tiếp tục cấu hình. Tuy nhiên, lỗi có thể xảy ra sau đó khi bạn tìm cách truy nhập dữ liệu qua BCS. Ngoài ra, nếu mật khẩu cho nguồn dữ liệu ngoài được cập nhật, bạn phải quay lại trang này để cập nhật chứng danh mật khẩu theo cách thủ công.

 6. Khi bạn nhập xong giá trị cho trường chứng danh, hãy bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×