Tạo dàn bài để cấu trúc các ghi chú

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng dàn bài trong OneNote giúp làm việc nhanh của tổ chức tài liệu dài hoặc phức tạp, gói và bản trình bày. Nó có thể tổ chức tối đa 5 cấp thông tin và nó đã bắt đầu để gán một cấu trúc phân cấp cho ghi chú của bạn ngay sau khi bạn thụt lề một đoạn văn bản dưới khác.

Văn bản được viền ngoài trong nơi chứa ghi chú OneNote

Bạn có thể tăng cấp hoặc giáng cấp mục trong cấu trúc phân cấp Dàn bài bằng cách thay đổi thụt lề của họ. Bạn cũng có thể sắp xếp thông tin vào đầu đề và tiêu đề phụ, áp dụng danh sách đánh số và dấu đầu dòng và điều khiển nào cấp độ thông tin được hiển thị.

Dàn bài là cách tuyệt vời để sắp xếp thông tin và tạo cấu trúc phân cấp cho các ghi chú của bạn. Bạn có thể thu gọn và bung rộng đến năm cấp nội dung trong một dàn bài để bạn có thể nhanh chóng xem ảnh lớn.

Ảnh chụp màn hình của một trang trong OneNote 2016 có cấu trúc phân cấp.

Tạo dàn bài

 1. Hãy gõ một dòng hoặc một đoạn văn bản, rồi nhấn Enter.

  Đoạn văn bản đầu tiên bạn gõ được tự động định dạng là Cấp 1 của dàn bài.

 2. Để đặt đoạn văn bản thứ hai là đoạn văn bản con (Cấp 2) của đoạn văn bản thứ nhất, hãy bấm Tăng Vị trí Thụt lề.

  Ảnh chụp màn hình của nút Tăng Thụt lề trong OneNote 2016.

 3. Trên dòng đã thụt lề, hãy gõ đoạn văn bản thứ hai, rồi nhấn Enter.

Khi bạn gõ thêm từng đoạn văn tiếp theo, hãy tăng hoặc giảm vị trí thụt lề để tăng hoặc giảm cấp bậc của một đoạn văn cụ thể trong cấu trúc phân cấp.

Ghi chú: Mỗi đoạn văn bản mới mà bạn tạo sẽ tự động tiếp tục ở cùng cấp độ với đoạn văn bản trước đó, trừ khi bạn tăng hoặc giảm thụt lề cho nó.

Trong dàn bài lớn, thêm dấu đầu dòng và đánh số sẽ cung cấp cho bạn một cấu trúc chi tiết hơn.

Thu gọn dàn bài

Một trong các lợi ích của ghi chú theo cấu trúc trong định dạng dàn bài là bạn có thể giấu những cấp con.

 1. Hãy di chuyển con trỏ chuột đến một đoạn văn Cấp 1 rồi bấm đúp vào biểu tượng cán nhỏ.

  (Nếu bạn đang dùng OneNote 2010, biểu tượng cán của bạn sẽ trông giống như một mũi tên 4 hướng trong hộp.)

  Ảnh chụp màn hình về cách thu gọn dàn bài trong OneNote 2016.

Bạn có thể bung rộng dàn bài theo cùng một cách. Bấm đúp vào biểu tượng cán nhỏ.

Ghi chú: 

 • Đối với bất kỳ đoạn văn nào có tiêu đề phụ, bạn đều có thể chọn bao nhiêu cấp bạn muốn hiển thịChỉ cần bấm chuột phải vào biểu tượng cán, bấm Chọnvà chọn một cấp.

 • Nếu bạn thường để cùng một loại thông tin ở cùng cấp trong ghi chú được dàn bài, bạn có thể chọn tất cả văn bản ở cấp đó. Hãy bấm chuột phải vào biểu tượng cán, bấm Chọn rồi bấm Chọn Tất cả ở Cấp 1, Chọn Tất cả ở Cấp 2 hoặc bất cứ cấp nào bạn muốn.

Bạn muốn làm gì?

Tạo đại cương

Định dạng đoạn văn dàn bài bằng số và dấu đầu dòng

Bung rộng hoặc thu gọn dàn bài

Hiển thị văn bản dựa trên cấu trúc phân cấp Dàn bài

Chọn tất cả văn bản ở cùng mức cấu trúc phân cấp Dàn bài

Tạo dàn bài

 1. Nhập một đoạn văn bản, sau đó nhấn ENTER.

  Đoạn văn bản đầu tiên bạn gõ được tự động định dạng là mức 1 của Dàn bài.

 2. Nếu thanh công cụ lập dàn bài không hiển thị đã, trỏ đến thanh công cụ trên menu dạng xem , sau đó bấm lập dàn bài.

 3. Để đặt thứ hai đoạn văn bản con (cấp 2) của đầu tiên, nhấn TAB hoặc bấm Tăng thụt lề Ảnh nút trên thanh công cụ lập dàn bài .

 4. Nhập đoạn văn thứ hai, sau đó nhấn ENTER.

 5. Khi bạn gõ thêm từng đoạn văn, tăng hoặc giảm thụt lề để tăng hoặc giảm cấu trúc phân cấp của đoạn văn. Để giảm thụt lề, hãy nhấn phím BACKSPACE (hoặc SHIFT + TAB nếu viền ngoài của bạn cũng là một danh sách đánh số hoặc dấu đầu dòng).

  Ghi chú: Mỗi đoạn văn mới tiếp tục ở cùng cấp độ với đoạn văn trước đó, trừ khi bạn thay đổi thụt lề cho nó.

Đầu trang

Định dạng các đoạn văn của dàn bài bằng số và dấu đầu dòng

Trong dàn bài lớn, mức thụt lề chỉ có thể không đầy đủ Hiển thị mối quan hệ giữa các mức khác nhau trong cấu trúc phân cấp Dàn bài. Dấu đầu dòng và đánh số có thể giúp phân biệt chúng.

Để áp dụng đánh số hoặc dấu đầu dòng cho một đoạn văn bản trong dàn bài, bạn hãy làm như sau:

 1. Đặt con trỏ vào dòng văn bản mà bạn muốn áp dụng dấu đầu dòng hoặc đánh số định dạng cho.

 2. Trên thanh công cụ định dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng kiểu dấu đầu dòng, hãy bấm vào mũi tên kế bên dấu đầu dòng Ảnh nút , sau đó bấm vào kiểu mà bạn muốn.

  • Để áp dụng một kiểu đánh số, bấm vào mũi tên kế bên đánh số Ảnh Nút , sau đó bấm vào kiểu mà bạn muốn.

 3. Đoạn văn tiếp theo sẽ tiếp tục các dấu đầu dòng hoặc đánh số định dạng, trừ khi bạn hủy bỏ nó. Để hủy bỏ các dấu đầu dòng hoặc đánh số định dạng cho đoạn văn mới, hãy bấm dấu đầu dòng hoặc đánh số trên thanh công cụ định dạng .

Đầu trang

Bung rộng hoặc thu gọn dàn bài

Bạn có thể dùng các lệnh bung rộngthu gọn trên thanh công cụ lập dàn bài để xem các mức đại cương.

 1. Bấm đoạn văn núm điều khiển Ảnh nút bên cạnh bất kỳ văn bản ở cấp mà bạn muốn mở rộng hoặc thu gọn.

 2. Nếu thanh công cụ lập dàn bài không hiển thị đã, trỏ đến thanh công cụ trên menu dạng xem , sau đó bấm lập dàn bài.

 3. Trên thanh công cụ lập dàn bài , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để bung rộng các thành phần đại cương, bấm bung rộng, sau đó bấm mức để hiện tất cả các đoạn văn ở cấp.

  • Để thu gọn các thành phần, bấm thu gọn, sau đó bấm mức để ẩn tất cả các đoạn văn ở cấp.

   Ghi chú: Bất cứ khi nào bạn thu gọn một đoạn văn bản trong một dàn bài bằng cách bấm vào núm điều khiển của, đảm bảo rằng bạn sử dụng công cụ Ảnh nút nhập văn bản hoặc chọn đối tượngthay vì công cụ bút Ảnh Nút .

Đầu trang

Hiển thị văn bản dựa trên cấu trúc phân cấp dàn bài

Đối với bất kỳ đoạn văn bản nào có đầu đề phụ, bạn có thể chọn số lượng cấp trong cấu trúc phân cấp mà bạn muốn hiển thị, tối đa 5 cấp.

 1. Bấm chuột phải vào điều khiển đầu đề thu gọn.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ đến Ẩn cấp độ bên dưới, sau đó bấm vào mức bạn muốn.

Đầu trang

Chọn tất cả văn bản ở cùng mức cấu trúc phân cấp Dàn bài

Nếu bạn nhất quán đặt cùng một loại thông tin ở cùng một mức trong ghi chú của bạn đã tạo đại cương — ví dụ, nếu bạn danh sách dự án dưới dạng cấp độ đầu đề 1 và tác vụ như mức đầu đề 2-chọn tất cả các ghi chú trên một mức cụ thể có thể giúp bạn làm việc nhanh hơn.

 1. Bấm chuột phải vào điều khiển dòng của văn bản ở cấp mà bạn muốn hiển thị.

 2. Trên menu lối tắt, hãy bấm Chọn tất cả ở cùng một mức.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×