Tạo công thức mảng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Công thức mảng là phân công thức cho phép bạn thực hiện các phép tính phức tạp thường không thể được thực hiện với hàm trang tính tiêu chuẩn. Họ đang cũng được gọi là "Ctrl-Shift-Enter" hoặc "CSE" công thức, vì bạn cần phải nhấn Ctrl + Shift + Enter để nhập chúng.  Bạn có thể dùng công thức mảng để làm dường như không thể, chẳng hạn như

 • Đếm số ký tự trong một phạm vi ô.

 • Tính tổng các số đáp ứng các điều kiện nhất định, chẳng hạn như các giá trị nhỏ nhất trong một phạm vi hoặc các số nằm trong khoảng giữa giới hạn trên cùng và dưới cùng.

 • Tính tổng mọi giá trị thứ n trong một phạm vi giá trị.

Excel cung cấp hai kiểu công thức mảng: mảng công thức thực hiện một số phép tính để tạo một kết quả duy nhất và công thức mảng tính toán nhiều kết quả. Một số hàm trang tính trả về mảng của giá trị, hoặc yêu cầu một mảng các giá trị là một đối số. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Kiểu công thức mảng này có thể đơn giản hóa mô hình trang tính bằng cách thay thế một số công thức khác nhau bằng một công thức mảng đơn.

 1. Hãy bấm vào ô bạn muốn nhập công thức mảng.

 2. Nhập công thức mảng bạn muốn dùng.

  Công thức mảng dùng cú pháp công thức chuẩn. Chúng bắt đầu với dấu bằng (=) và bạn có thể dùng bất kỳ hàm Excel dựng sẵn nào trong công thức mảng của bạn.

  Ví dụ, công thức này tính tổng giá trị của một mảng giá chứng khoán và chia sẻ và lưu kết quả trong ô bên cạnh "tổng"giá trị.

  Công thức mảng tiêu biểu

  Đầu tiên, công thức mảng sẽ nhân cổ phiếu (các ô B2 – I2) với giá cổ phiếu (các ô B3 – I3), rồi cộng các kết quả của phép nhân này để tạo kết quả tổng cộng là 53.184. Đây là ví dụ về công thức mảng một ô vì công thức chỉ nằm trong một ô duy nhất.

 3. Nhấn Ctrl+Shift+Enter.

  Excel tự động chèn công thức vào giữa { } (một cặp dấu ngoặc nhọn mở và đóng).

  Lưu ý: Theo cách thủ công nhập dấu ngoặc xung quanh một công thức sẽ không chuyển nó thành công thức mảng — bạn phải nhấn Ctrl + Shift + Enter để tạo công thức mảng. Bất kỳ lúc nào bạn sửa công thức mảng, các dấu ngoặc ({}) biến mất khỏi công thức mảng, và bạn phải nhấn Ctrl + Shift + Enter một lần nữa để kết hợp các thay đổi vào một công thức mảng và để thêm các dấu ngoặc.

Để tính toán nhiều kết quả bằng cách dùng công thức mảng, hãy nhập mảng vào phạm vi ô có số hàng và cột giống như số hàng và cột bạn sẽ dùng trong các đối số mảng.

 1. Chọn phạm vi ô mà bạn muốn nhập công thức mảng.

 2. Nhập công thức mảng bạn muốn dùng.

  Công thức mảng dùng cú pháp công thức chuẩn. Chúng bắt đầu với dấu bằng (=) và bạn có thể dùng bất kỳ hàm Excel dựng sẵn nào trong công thức mảng của bạn.

  Trong ví dụ sau, các bội số thức chia sẻ bằng giá trong mỗi cột, và công thức sẽ nằm trong các ô đã chọn trong hàng 5.

  Hàm mảng trong nhiều ô
 3. Nhấn Ctrl+Shift+Enter.

  Excel tự động chèn công thức vào giữa { } (một cặp dấu ngoặc nhọn mở và đóng).

  Lưu ý: Theo cách thủ công nhập dấu ngoặc xung quanh một công thức sẽ không chuyển nó thành công thức mảng — bạn phải nhấn Ctrl + Shift + Enter để tạo công thức mảng. Bất kỳ lúc nào bạn sửa công thức mảng, các dấu ngoặc ({}) biến mất khỏi công thức mảng, và bạn phải nhấn Ctrl + Shift + Enter một lần nữa để kết hợp các thay đổi vào một công thức mảng và để thêm các dấu ngoặc.

Nếu bạn cần để bao gồm dữ liệu mới trong công thức mảng của bạn, hãy xem mở rộng công thức mảng. Bạn cũng có thể thử:

Nếu muốn dùng nháp hằng số mảng trước khi thử dùng chúng với dữ liệu riêng của mình, bạn có thể dùng dữ liệu mẫu ở đây.

Sổ làm việc dưới đây hiển thị ví dụ về công thức mảng. Để làm việc với ví dụ một cách tốt nhất, bạn nên tải sổ làm việc này về máy tính của mình bằng cách bấm vào biểu tượng Excel ở góc dưới bên phải rồi mở sổ làm việc trong chương trình Excel cho máy tính.

Sao chép bảng dưới đây và dán nó vào Excel trong ô A1. Đảm bảo chọn ô E2: E11, nhập công thức = C2: C11 * D2: D11, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để làm cho nó một công thức mảng.

Người bán hàng

Kiểu Xe hơi

Số xe đã Bán

Đơn Giá

Tổng Doanh thu bán hàng

Barnhill

Sedan

5

2200

=C2:C11*D2:D11

Coupe

4

1800

Ingle

Sedan

6

2300

Coupe

8

1700

Jordan

Sedan

3

2000

Coupe

1

1600

Pica

Sedan

9

2150

Coupe

5

1950

Sanchez

Sedan

6

2250

Coupe

8

2000

Tạo công thức mảng đa ô

 1. Trong sổ làm việc mẫu, hãy chọn các ô từ E2 đến E11. Các ô này sẽ chứa kết quả trả về.

Trước khi nhập công thức, bạn luôn phải chọn một hoặc nhiều ô chứa kết quả.

Luôn luôn ở đây có nghĩa là trăm lần như một, bạn cần phải chọn ô trước khi nhập công thức.

 1. Hãy nhập công thức này. Để nhập công thức trên vào ô, ngay khi bạn bắt đầu nhập (nhấn vào dấu bằng) thì công thức sẽ xuất hiện trong ô cuối cùng mà bạn đã chọn. Bạn cũng có thể nhập công thức trên thanh công thức:

  =C2:C11*D2:D11

 2. Nhấn Ctrl+Shift+Enter.

Tạo công thức mảng đơn ô

 1. Trong sổ làm việc mẫu, bạn hãy bấm ô B13.

 2. Nhập công thức này bằng cách dùng một trong hai phương pháp trên bắt đầu từ bước 2:

  =SUM(C2:C11*D2:D11)

 3. Nhấn Ctrl+Shift+Enter.

Công thức sẽ nhân giá trị trong phạm vi ô C2:C11 với phạm vi ô D2:D11, rồi thêm kết quả để tính tổng cộng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×