Tạo bỏ phiếu trong email và đánh giá kết quả

Tạo bỏ phiếu trong email và đánh giá kết quả

Outlook for Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thật dễ dàng để tạo cuộc bỏ phiếu trong Microsoft Outlook bằng cách bao gồm các nút bỏ phiếu trong thông điệp email. Khi người nhận trả lời cuộc bỏ phiếu, bạn có thể tự động chia loại kết quả bỏ phiếu trong Outlook hoặc xuất các phản hồi đến một trang tính Excel .

Lưu ý: Yêu cầu có tài khoản Microsoft Exchange Server.

 1. Soạn thư hoặc trả lời hoặc chuyển tiếp thư mà bạn nhận được.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm theo dõi , bấm Sử dụng nút bỏ phiếu.

 3. Chọn một trong các mục sau:

  • Phê duyệt; Từ chối    
   Sử dụng khi bạn cần một ủy quyền quay số cho một hành động. Ví dụ, bạn có thể gửi một email yêu cầu đối với một vài người nhận tìm kiếm của họ phê duyệt một đề xuất dự án.

  • Có; Không    
   Sử dụng khi bạn cần có một hoặc không. Đây là một cách hay để thực hiện cuộc bỏ phiếu nhanh.

  • Có; Không; Có thể    
   Sử dụng khi bạn không muốn giới hạn các lựa chọn có và không có. Tùy chọn bỏ phiếu này cung cấp phản hồi thay thế.

  • Tùy chỉnh    
   Sử dụng để tạo tên nút bỏ phiếu tùy chỉnh của riêng bạn. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu đồng nghiệp của bạn để chọn trong số ba ngày trong tuần cho cuộc họp lặp lại hàng tuần nhân viên.

Tùy chỉnh nút bỏ phiếu

Nếu bạn chọn một tùy chỉnh nút bỏ phiếu, hãy làm như sau:

 1. Trong hộp thoại Thuộc tính, dưới Tùy chọn Bỏ phiếu và Theo dõi, hãy chọn hộp kiểm Sử dụng nút bỏ phiếu.

 2. Sử dụng các tùy chọn nút mặc định hoặc xóa các tùy chọn mặc định rồi sau đó nhập nội dung mà bạn muốn và sử dụng dấu chẩm phẩy để phân tách tên nút.

 3. Bấm vào Đóng.

Quan trọng: Nếu bạn áp dụng quản trị quyền thông tin (IRM) (tabtùy chọn > quyền lệnh) vào thư, người nhận sẽ không nhìn thấy các tùy chọn bỏ phiếu.

 • Người nhận có thể bỏ phiếu trong Ngăn Đọc hoặc trong thư đang mở. Trong ngăn đọc, bấm Bấm vào đây để bỏ phiếu dòng ở phần đầu và sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn. Trong thư đang mở, trên tab thư , trong nhóm phản hồi , bấm bỏ phiếu, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

 • Người gửi có thể nhìn thấy tất cả thư trả lời trong bảng. Trên một trong các thư trả lời, bấm vào dòng người gửi trả lời trong phần đầu thư, sau đó bấm dạng xem phản hồi bỏ phiếu.

 1. Mở thư gốc với nút mà bạn đã gửi bỏ phiếu. Thông báo này thường được đặt trong thư mục Mục đã gửi .

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Hiện, hãy bấm Theo dõi.

  Lưu ý: Theo dõi chỉ xuất hiện cho đến khi ít nhất một người nhận của thông điệp email đã trả lời với phiếu bầu của mình.

Theo dõi và kết quả bỏ phiếu in

Khi bạn tạo và gửi bỏ phiếu bằng email cho người khác, có thể bạn sẽ muốn theo dõi và in kết quả bỏ phiếu này. Bạn có thể sao chép nhanh kết quả bỏ phiếu vào tài liệu Word trống hay email mới hoặc sao chép kết quả bỏ phiếu vào Excel để có thể làm việc với dữ liệu này về sau.

 1. Trong Outlook, ở thư mục Mục đã Gửi, hãy mở email chứa kết quả bỏ phiếu mà bạn đã gửi.

 2. Bấm vào Thông báo > Theo dõi.

  Mẹo: Nút Theo dõi chỉ xuất hiện đến khi có ít nhất một phiếu được bỏ.

  Theo dõi phiếu từ điểm bỏ phiếu

 3. Để in kết quả bỏ phiếu, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để in nhanh, hãy nhấn phím Alt + Print Screen (PrtScrn) trên bàn phím, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Trong Word, hãy bấm vào Tài liệu trống, rồi bấm Dán.

   • Trong Outlook, bấm vào Trang đầu > Email Mới, rồi bấm Dán.

    Bấm vào Tệp > In, xác định máy in, rồi bấm In.

  • Để sắp xếp và làm việc với kết quả dữ liệu trong Excel, trước hết hãy làm như sau:

   1. Bấm vào Thông báo > Theo dõi.

   2. Tại bàn phím, nhấn và giữ Ctrl, rồi bấm và kéo chuột để chọn tất cả các tên và phản hồi trong danh sách.

   3. Tại bàn phím, nhấn Ctrl + C.

   4. Mở Excel và chọn Sổ làm việc trống.

   5. Bấm chuột phải vào ô trên cùng bên trái, rồi bấm Dán.

    Bấm chuột phải và chọn Dán

  • Để chỉnh cột khớp vừa với văn bản, hãy để con trỏ nằm giữa các đầu trang của cột và bấm chuột phải.

   Bấm vào giữa hai cột A và B, rồi bấm chuột phải

   Bấm tệp > in, xác định máy in, và sau đó bấm in.

Lưu ý: Tài khoản Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007 được yêu cầu. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange.

 1. Soạn thư hoặc trả lời hoặc chuyển tiếp thư mà bạn nhận được.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm theo dõi , bấm Sử dụng nút bỏ phiếu.

 3. Chọn một trong các mục sau:

  • Phê duyệt; Từ chối    
   Tùy chọn này là tốt nhất khi bạn cần một ủy quyền quay số cho một hành động. Ví dụ, bạn có thể gửi một email yêu cầu đối với một vài người nhận tìm kiếm của họ phê duyệt một đề xuất dự án.

  • Có; Không    
   Khi tất cả bạn cần có một hoặc không, đây là một cách hay để thực hiện cuộc bỏ phiếu nhanh.

  • Có; Không; Có thể    
   Khi bạn không muốn giới hạn các lựa chọn để có và không, tùy chọn bỏ phiếu này cung cấp phản hồi thay thế.

  • Tùy chỉnh    
   Tạo tên nút bỏ phiếu tùy chỉnh của riêng bạn. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu đồng nghiệp của bạn để chọn trong số ba ngày trong tuần cho cuộc họp lặp lại hàng tuần nhân viên.

   • Trong hộp thoại Tùy chọn thư , bên dưới bỏ phiếu và theo dõi các tùy chọn, hãy chọn hộp kiểm sử dụng nút bỏ phiếu .

   • Chọn và xóa tên nút mặc định, sau đó nhập văn bản bạn muốn. Nút tên phân tách bằng dấu chấm phẩy.

    Tùy chọn Thư

   • Bấm vào Đóng.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Bấm Tùy chọn email, sau đó bấm Tùy chọn theo dõi.

 3. Để chọn các tùy chọn xử lý, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Tự động ghi lại thư trả lời trong thư gốc   
   Chọn hộp kiểm xử lý yêu cầu và phản hồi trên chuyến bay đến .

  • Xóa bỏ thư trả lời trống   
   Trả lời trống là thư có chứa không có chú thích từ người gửi không phải là một cuộc bỏ phiếu.

Lưu ý: Để xem lại thư trả lời trong hộp thư đến của bạn trước khi chúng được ghi lại, xóa hộp kiểm xử lý yêu cầu và phản hồi trên chuyến bay đến .

 1. Mở thư gốc với nút mà bạn đã gửi bỏ phiếu. Thông báo này thường được đặt trong thư mục Mục đã gửi .

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Hiện, hãy bấm Theo dõi.

  Lưu ý: Theo dõi sẽ không xuất hiện cho đến khi người nhận ít nhất một thông điệp email đã trả lời với phiếu bầu của mình.

 3. Chọn các phản hồi mà bạn muốn sao chép. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Tất cả các hàng   

   • Bấm vào hàng đầu tiên, nhấn giữ phím SHIFT, sau đó bấm hàng cuối cùng.

  • Hàng không liền kề   

   • Bấm vào hàng đầu tiên, nhấn giữ Ctrl, sau đó bấm hàng bổ sung.

 4. Nhấn CTRL+C.

 5. Khởi động Excel.

 6. Chọn một ô, sau đó nhấn CTRL + V.

 1. Mở thư gốc với nút mà bạn đã gửi bỏ phiếu. Thông báo này thường được đặt trong thư mục Mục đã gửi .

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Hiện, hãy bấm Theo dõi.

  Lưu ý: Theo dõi chỉ xuất hiện cho đến khi ít nhất một người nhận của thông điệp email đã trả lời với phiếu bầu của mình.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×