Tạo biểu đồ kết hợp có trục phụ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi các số trong một biểu đồ mà bạn tạo ra rất khác nhau từ chuỗi dữ liệu vào chuỗi dữ liệu, hoặc khi bạn có hỗn hợp các kiểu dữ liệu (ví dụ, giá và số lượng lớn), bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên trục dọc phụ (giá trị). Tỉ lệ của trục đứng phụ hiển thị các giá trị cho các chuỗi dữ liệu liên kết. Trục phụ hoạt động tốt trong biểu đồ hiển thị kết hợp các biểu đồ cột và đường kẻ.

Biểu đồ kết hợp với trục phụ

Bạn có thể nhanh chóng Hiển thị một biểu đồ như bên trên bằng cách thay đổi biểu đồ của bạn để biểu đồ kết hợp.

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ mà bạn muốn thay đổi sang biểu đồ kết hợp để hiện Công cụ Biểu đồ.

  Tab Thiết kế và Định dạng cho Công cụ Biểu đồ

 2. Bấm Thiết kế > Thay đổi Kiểu Biểu đồ.

  Nhóm Loại trên tab Thiết kế

 3. Trên thẻ Tất cả Biểu đồ, chọn Kết hợp, sau đó chọn Đường - Cột Liên cụm trên biểu đồ Trục Phụ.

  Biểu đồ kết hợp với trục phụ trên tab Tất cả Biểu đồ

 4. Tại mục Chọn kiểu biểu đồ và trục cho chuỗi dữ liệu của bạn, bạn chọn hộp Trục Phụ cho từng chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, sau đó thay đổi kiểu biểu đồ của chuỗi dữ liệu sang Đường.

 5. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các chuỗi dữ liệu khác đều được hiện là Cột Liên cụm.

  Để trình bày rõ những gì được vẽ trên từng trục dọc, bạn thể có thêm tiêu đề trục.

Thêm tiêu đề trục vào trục dọc

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ, sau đó bấm Thành phần biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ .

 2. Chọn hộp Tiêu đề Trục, bấm vào mũi tên bên cạnh, sau đó chọn hộp tiêu đề trục mà bạn muốn thêm.

 3. Trong biểu đồ, bạn lần lượt bấm vào từng tiêu đề trục, sau đó nhập tiêu đề mô tả dữ liệu được vẽ trên trục đó.

Xem Thêm

Toàn bộ các bước tạo biểu đồ

Chọn dữ liệu cho biểu đồ

Thay đổi các nhãn trục trong biểu đồ

Thêm tiêu đề trục vào biểu đồ

Tìm hiểu thêm về biểu đồ kết hợp

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×