Tạo bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo một định dạng bảng cho dữ liệu trên trang tính của bạn, bạn có thể thực hiện việc tính toán hoặc lọc và sắp xếp dữ liệu đó mà không ảnh hưởng đến dữ liệu khác trên trang tính.

Để thêm một bảng trống, hãy chọn các ô bạn muốn bao gồm trong bảng đó và bấm Chèn > Bảng.

Để định dạng dữ liệu hiện có như một bảng bằng cách dùng kiểu bảng mặc định, hãy làm như sau:

  1. Chọn các ô có dữ liệu.

  2. Bấm trang đầu > định dạng dưới dạng bảng và chọn định dạng dưới dạng bảng.

    Nút để định dạng dữ liệu dưới dạng bảng

  3. Nếu bạn không kiểm tra các hộp bảng của tôi có tiêu đề , Excel Online thêm tiêu đề với tên mặc định như Column1 và 2 ở trên dữ liệu. Để đổi tên một đầu trang mặc định, bấm đúp vào nó và nhập tên mới.

Ghi chú: Bạn không thể thay đổi định dạng bảng mặc định trong Excel Online.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×