Tạo bảng điều khiển bằng cách dùng Trình thiết kế Bảng điều khiển PerformancePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng Trình thiết kế Bảng điều khiển PerformancePoint để tạo bảng điều khiển cho tổ chức của bạn. Bảng điều khiển về cơ bản là tập hợp các dạng xem phiếu điểm và báo cáo mà người dùng bảng điều khiển có thể xem trong trình duyệt web. Bạn hãy đọc bài viết này để có cái nhìn tổng quan về bảng điều khiển PerformancePoint và nối kết tới thông tin bổ sung.

Mẹo: Để biết thông tin chi tiết hơn về cách tạo và triển khai một bảng điều khiển, hãy xem lập kế hoạch, thiết kế, và thực hiện bảng điều khiển PerformancePoint để hiển thị hiệu suất tổ chức.

Trong bài viết này

Bảng điều khiển PerformancePoint là gì?

Một số tính năng của bảng điều khiển PerformancePoint là gì?

Quy trình tạo bảng điều khiển PerformancePoint là gì?

Bảng điều khiển PerformancePoint là gì?

Bảng điều khiển là tập hợp các dạng xem được hiển thị trong trình duyệt Web và được thiết kế để cung cấp nhanh cho người dùng thông tin mà họ cần. Bảng điều khiển cho phép bạn dễ dàng truy nhập và khám phá thông tin cập nhật. Các bảng điều khiển khác nhau về mức độ phức tạp và mục đích. Một số bảng điều khiển chứa một hoặc hai báo cáo đơn giản được thiết kế để hiển thị thông tin cơ bản. Các bảng điều khiển khác chứa rất nhiều báo cáo và phiếu điểm được thiết kế để cho phép người dùng nghiên cứu dữ liệu và xem tất cả giao dịch tạo nên các giá trị báo cáo cụ thể.

Bảng điều khiển PerformancePoint là bảng điều khiển được tạo bằng Các Dịch vụ PerformancePoint. Bảng điều khiển PerformancePoint thường bao gồm các tính năng và chức năng giúp tách biệt chúng với nhiều loại bảng điều khiển khác. Ví dụ: bạn có thể cấu hình bảng điều khiển PerformancePoint sao cho thông tin được hiển thị tùy theo thao tác bấm chuột của người dùng. Bạn có thể kết nối các mục phiếu điểm với báo cáo khác. Bạn cũng có thể cấu hình các bộ lọc bảng điều khiển, mà những bộ lọc này có thể được dùng lại trên nhiều bảng điều khiển và nhiều trang trong một bảng điều khiển. Trên hết, bạn có thể tạo bảng điều khiển hiển thị thông tin từ nhiều nguồn, bao gồm các báo cáo nằm trên các máy chủ và các phiếu điểm sử dụng nhiều nguồn dữ liệu để hiển thị thông tin.

Đầu trang

Bảng điều khiển PerformancePoint có những tính năng gì?

Bảng điều khiển PerformancePoint thường có tính tương tác cao và hiển thị thông tin cập nhật linh động. Bảng điều khiển PerformancePoint cũng có thể có một số chức năng khác. Bảng sau mô tả một số tính năng khả dụng:

Tính năng/mục

Mô tả

Mục bảng điều khiển có thể dùng lại

Bạn có thể đưa các mục có thể dùng lại vào bảng điều khiển của mình theo nhiều cách:

 • Bạn và các tác giả khác của bảng điều khiển có thể tạo các mục bảng điều khiển PerformancePoint chẳng hạn như dạng xem, bộ lọc và bảng điều khiển được lưu vào danh sách SharePoint và thư viện tài liệu. Sau đó, bạn và các tác giả khác của bảng điều khiển có thể dễ dàng dùng lại các mục đó trong một hay nhiều bảng điều khiển.

 • Bạn có thể tạo bộ lọc cho bảng điều khiển rồi dùng cùng một bộ lọc bảng điều khiển trong nhiều trang. Sau đó, khi người dùng bảng điều khiển chọn một mục trong bộ lọc, lựa chọn đó được áp dụng cho tất cả trang dùng bộ lọc đó.

 • Bạn có thể đưa vào đó các dạng xem được lưu giữ trên máy chủ khác, chẳng hạn như báo cáo Dịch vụ Báo cáo SQL Server và báo cáo Excel Services.

Chức năng lọc nâng cao

Bạn có thể tạo nhiều bộ lọc bảng điều khiển, chẳng hạn như bộ lọc dùng truy vấn Biểu thức Đa chiều (MDX), hiển thị thời gian thông minh hoặc Tập đã Đặt tên được xác định trong nguồn dữ liệu.

Bạn cũng có thể chỉ rõ công thức kết nối để cấu hình cách thức hoạt động của các bộ lọc đó trong bảng điều khiển. Ví dụ, bạn có thể cấu hình một bộ lọc để chỉ hiển thị 10 mục đầu tiên trong một nhóm bất cứ khi nào người dùng bảng điều khiển áp dụng bộ lọc đó cho báo cáo hoặc phiếu điểm.

Thời gian Thông minh

Bạn cũng có thể đưa chức năng Thời gian thông minh vào bảng điều khiển của mình theo nhiều cách:

Bạn có thể tạo bộ lọc thời gian linh động có liên quan đến ngày hiện thời cho bảng điều khiển của mình. Ví dụ, bạn có thể tạo bộ lọc để hiện các kết quả cho khoảng thời gian cuộn, chẳng hạn như “Sáu Tháng Trước" hoặc “Tuần Trước.” Hoặc bạn có thể tạo bộ lọc dùng điều khiển lịch để hiện kết quả tính đến một ngày cụ thể nào đó.

Bạn có thể tạo phiếu điểm bao gồm khoảng thời gian linh động, chẳng hạn như “Năm Hiện tại” và “Năm Trước.”

Phiếu điểm tinh vi

Bạn có thể tạo phiếu điểm bao gồm chức năng nâng cao theo nhiều cách:

 • Bạn có thể tạo các KPI có nhiều giá trị thực. Điều này có nghĩa là bạn có thể có nhiều thước đo cho mỗi KPI, tất cả trên cùng một hàng.

 • Bạn có thể tạo các KPI dựa vào các thước đo được tính toán. Ví dụ, bạn có thể cấu hình các giá trị đích dựa vào một phép tính, chẳng hạn như một giá trị trước đó nhân với một số nào đó.

 • Bạn có thể đặt cấu trúc phân cấp chiều trong phiếu điểm của mình và tự động có được chức năng mở rộng/thu gọn.

Phiếu điểm KPI được dùng như các bộ lọc cho báo cáo khác

Bạn có thể kết nối chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) trong phiếu điểm với các báo cáo khác trong trang bảng điều khiển. Sau đó, khi người dùng bảng điều khiển bấm vào một KPI, báo cáo được kết nối với nó sẽ tự động làm mới để hiển thị thông tin có liên quan với KPI đó.

Báo cáo Chi tiết KPI

Bạn có thể tạo báo cáo Chi tiết KPI và kết nối nó với phiếu điểm của bạn để cung cấp cho người dùng bảng điều khiển thông tin bổ sung về KPIs trong phiếu điểm. Người dùng bảng điều khiển bấm vào một ô trong phiếu điểm và báo cáo Chi tiết KPI sẽ tự động làm mới để hiển thị thêm chi tiết về giá trị phiếu điểm.

Báo cáo tương tác cao

Bạn có thể tạo báo cáo tương tác cao, chẳng hạn như dạng xem phân tích (bao gồm biểu đồ hình tròn, biểu đồ thanh, biểu đồ đường và lưới), phiếu điểm, bản đồ chiến lược và nhiều thứ hơn nữa. Các dạng xem đó cho phép người dùng bảng điều khiển thực hiện các thao tác sau đây:

 • Dễ dàng khám phá dữ liệu để xem cấp độ thông tin cao hơn hoặc thấp hơn

 • Áp dụng các bộ lọc để xem thông tin cụ thể

 • Mở một dạng xem trong cửa sổ trình duyệt mới

 • Xuất dạng xem ra Microsoft PowerPoint hoặc Microsoft Excel

 • Từ biểu đồ phân tích hoặc lưới hoặc phiếu ghi điểm dùng dữ liệu được lưu trong Dịch vụ Phân tích SQL Server, hãy khởi động Cây Phân tích trong cửa sổ trình duyệt mới để xem các thành viên trong nhóm đóng góp như thế nào vào giá trị báo cáo.

Trang bảng điều khiển tùy chỉnh

Bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển của mình bằng cách cấu hình kích cỡ cụ thể cho các vùng của bảng điều khiển và chỉ rõ các mẫu trang chính để dùng.

Trang bảng điều khiển bao gồm các mục PerformancePoint cùng với các loại mục SharePoint khác

Bạn có thể tạo bảng điều khiển kết hợp các báo cáo, phiếu ghi điểm và bộ lọc mà bạn tạo bằng Trình thiết kế Bảng điều khiển với các mục khác bạn tạo bằng chế độ Chỉnh sửa trong trang SharePoint hoặc bằng Trình thiết kế SharePoint.

Đầu trang

Dùng quy trình nào để tạo bảng điều khiển PerformancePoint?

Khi tạo bảng điều khiển PerformancePoint, thường thì bạn sẽ dùng Trình thiết kế Bảng điều khiển. Ở cấp cao, bạn dùng quy trình như sau:

 1. Lập kế hoạch bảng điều khiển của bạn. Cân nhắc các kiểu thông tin mà bạn muốn hiển thị, nơi lưu trữ dữ liệu, những người dùng đang và cách tốt nhất cung cấp những người dùng thông tin họ cần. Để biết thêm thông tin, hãy xem lập kế hoạch bảng điều khiển của bạn.

 2. Tạo mục bảng điều khiển của bạn, bao gồm kết nối dữ liệu, phiếu ghi điểm, báo cáo, bộ lọc và trang bảng điều khiển. Hãy đảm bảo lưu mục mỗi khi bạn tạo nó. Để biết thêm thông tin, hãy xem các tài nguyên sau đây:

 3. Thiết lập và tập hợp các trang bảng điều khiển của bạn. Cấu hình bố trí trang mà bạn muốn dùng cho mỗi trang và thêm mục vào vùng bảng điều khiển trong trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem lắp ráp trang bảng điều khiển và nối kết mục cùng nhau bằng cách dùng trình thiết kế bảng điều khiển.

 4. Kết nối bộ lọc với phiếu ghi điểm và báo cáo. Bạn không có kết nối một bộ lọc cho mỗi mục trên trang, nhưng bạn có thể làm nếu bạn muốn. Và bạn có thể kết nối nhiều hơn một bộ lọc vào một mục, miễn là bộ lọc mà bạn muốn dùng sẽ làm việc với mục đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem kết nối một bộ lọc để báo cáo hoặc phiếu ghi điểm.

 5. Triển khai bảng điều khiển máy chủ SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem triển khai một bảng điều khiển PerformancePoint.

 6. Xem và kiểm tra bảng điều khiển của bạn để bảo đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động đúng.

 7. Nếu muốn, bạn có thể thực hiện thay đổi đối với các mục bảng điều khiển của mình rồi triển khai lại bảng điều khiển đó. Hãy đảm bảo bạn thông báo cho người dùng khác biết về bảng điều khiển đó và hướng dẫn họ cách dùng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×