Tạo bản ghi DNS tại Network Solutions cho Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu Network Solutions là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập các bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, cùng nhiều nội dung khác.

Đây là các bản ghi chính để thêm. Hãy làm theo các bước bên dưới hoặc xem video. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Network Solutions, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với tên miền của bạn, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu tên miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại cơ quan đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 0:47).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Network Solutions bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Quan trọng: Trước khi bạn chọn nút Login, hãy chọn Manage My Domain Names trước trong danh sách thả xuống Log In to:.

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-1-1

 2. Chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang sửa đổi.

  NetworkSolutions-BP-Configure-1-2-1

 3. Chọn Chỉnh sửa DNS.

  NetworkSolutions-BP-Configure-1-2-2

 4. Chọn Manage Advanced DNS Records.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  NetworkSolutionsBP-Configure-1-3

 5. Cuộn xuống đến phần Text (TXT Records), rồi chọn Edit TXT Records.

  NetworkSolutions-BP-Verify-1-1

 6. Trong các hộp dành cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị trong bảng sau đây.

  Máy chủ

  TTL

  Văn bản

  @

  (Hệ thống sẽ thay đổi giá trị này thành @ (None) khi bạn lưu bản ghi.)

  3600

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  NetworkSolutionsBP-Xác nhận-1-2

 7. Chọn Continue.

  NetworkSolutionsBP-Xác nhận-1-3

 8. Chọn Save Changes.

  NetworkSolutionsBP-Xác nhận-1-4

 9. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  O365-BP-Xác nhận-1-2

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-xác nhận-1-3

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 3:51).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Network Solutions bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Quan trọng: Trước khi bạn chọn nút Login, hãy chọn Manage My Domain Names trước trong danh sách thả xuống Log In to:.

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-1-1

 2. Chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang sửa đổi.

  NetworkSolutions-BP-Configure-1-2-1

 3. Chọn Chỉnh sửa DNS.

  NetworkSolutions-BP-Configure-1-2-2

 4. Chọn Manage Advanced DNS Records.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  NetworkSolutionsBP-Configure-1-3

 5. Cuộn xuống đến phần Mail Servers (MX Records), rồi chọn Edit MX Records.

  NetworkSolutionsBP-Configure-2-1

 6. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Mức ưu tiên

  TTL

  Máy chủ Thư

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  3600

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Lấy <khóa-tên miền> từ Office 365 tài khoản cổng thông tin của bạn.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-2-2

 7. Chọn Continue.

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-2-3

 8. Chọn Save Changes.

  NetworkSolutionsBP-Configure-2-4

 9. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy xóa chúng bằng cách chọn Delete cho từng bản ghi.

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-2-5

 10. Khi đã chọn tất cả, hãy chọn Continue.

  NetworkSolutions-BP-Configure-2-6

 11. Chọn Save Changes.

  NetworkSolutions-BP-Configure-2-7

Trở về đầu trang

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 4:43).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Network Solutions bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Quan trọng: Trước khi bạn chọn nút Login, hãy chọn Manage My Domain Names trước trong danh sách thả xuống Log In to:.

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-1-1

 2. Chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang sửa đổi.

  NetworkSolutions-BP-Configure-1-2-1

 3. Chọn Chỉnh sửa DNS.

  NetworkSolutions-BP-Configure-1-2-2

 4. Chọn Manage Advanced DNS Records.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  NetworkSolutionsBP-Configure-1-3

 5. Cuộn xuống mục Host Aliases (CNAME Records), rồi chọn Edit CNAME Records.

  NetworkSolutionsBP-Configure-3-1

 6. Trong các hộp cho bốn bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  Biệt danh

  TTL

  Tham chiếu tới Tên Máy chủ

  Máy chủ Khác
  (chọn nút tùy chọn Other Host)

  autodiscover

  3600

  (Không có thiết đặt)

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  sip

  3600

  (Không có thiết đặt)

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  lyncdiscover

  3600

  (Không có thiết đặt)

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  msoid

  3600

  (Không có thiết đặt)

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseregistration

  3600

  (Không có thiết đặt)

  enterpriseregistration.windows.net

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseenrollment

  3600

  (Không có thiết đặt)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-3-2

 7. Khi bạn đã thêm mọi bản ghi CNAME mình cần, hãy chọn Continue.

  NetworkSolutionsBP-Configure-3-3

 8. Chọn Save Changes.

  NetworkSolutions-BP-Configure-3-4

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF đối với một miền. Nếu miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn có thể gặp lỗi email, cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực tính hợp lệ cho bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực tính hợp lệ của bản ghi SPF này.

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 5:35).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Network Solutions bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Quan trọng: Trước khi bạn chọn nút Login, hãy chọn Manage My Domain Names trước trong danh sách thả xuống Log In to:.

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-1-1

 2. Chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang sửa đổi.

  NetworkSolutions-BP-Configure-1-2-1

 3. Chọn Chỉnh sửa DNS.

  NetworkSolutions-BP-Configure-1-2-2

 4. Chọn Manage Advanced DNS Records.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  NetworkSolutionsBP-Configure-1-3

 5. Cuộn xuống đến phần Text (TXT Records), rồi chọn Edit TXT Records.

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-4-1

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Máy chủ

  TTL

  Văn bản

  @

  (Hệ thống sẽ thay đổi giá trị này thành @ (None) khi bạn lưu bản ghi.)

  3600

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-4-2

 7. Chọn Continue.

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-4-3

 8. Chọn Save Changes.

  NetworkSolutions-BP-Cấu hình-4-4

Trở về đầu trang

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 6:18).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Network Solutions bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Quan trọng: Trước khi bạn chọn nút Login, hãy chọn Manage My Domain Names trước trong danh sách thả xuống Log In to:.

  NetworkSolutionsBP-Cấu hình-1-1

 2. Chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang sửa đổi.

  NetworkSolutions-BP-Configure-1-2-1

 3. Chọn Chỉnh sửa DNS.

  NetworkSolutions-BP-Configure-1-2-2

 4. Chọn Manage Advanced DNS Records.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  NetworkSolutionsBP-Configure-1-3

 5. Cuộn xuống mục Service (SRV Records), rồi chọn Edit SRV Records.

  NetworkSolutionsBP-Configure-5-1

 6. Trong các hộp cho hai bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  (Chọn các giá trị ServiceProtocol từ các danh sách thả xuống.)

  Dịch vụ

  Giao thức

  TTL

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  Mục tiêu

  _sip

  _tls

  3600

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  _sipfederationtls

  _tcp

  3600

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  NetworkSolutionsBP-Configure-5-2

 7. Chọn Continue.

  NetworkSolutionsBP-Configure-5-3

 8. Chọn Save Changes.

  NetworkSolutions-BP-Configure-5-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×