Tạo bản ghi DNS tại NearlyFreeSpeech.net cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu NearlyFreeSpeech.net là nhà cung cấp lưu trữ DNS, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là bản ghi chính cần thêm. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi tại NearlyFreeSpeech.net, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với tên miền của bạn, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu tên miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại cơ quan đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NearlyFreeSpeech.net bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần Domains, tìm tên miền mà bạn muốn sửa, sau đó trong cột DNS, chọn Manage.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang DNS, trong khu vực Actions, chọn Add a DNS Resource Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Dữ liệu

  TTL

  (Để trống trường này.)

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  3600

  NearlyFreeSpeech-BP-Xác nhận-1-1

 5. Chọn Add Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Verify-1-2

 6. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục... để trở về trang DNS.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-4

 7. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  O365-BP-Xác nhận-1-2

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-xác nhận-1-3

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NearlyFreeSpeech.net bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần Domains, tìm tên miền mà bạn muốn sửa, sau đó trong cột DNS, chọn Manage.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang DNS, trong khu vực Actions, chọn Add a DNS Resource Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc dán các giá trị từ bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Dữ liệu

  TTL

  (Để trống trường này.)

  MX

  0 <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  0 là giá trị ưu tiên MX. Thêm nó vào đầu của giá trị MX, phân tách từ số dư của giá trị bằng dấu cách.

  Ghi chú: Lấy <khóa-tên miền> từ Office 365 tài khoản cổng thông tin của bạn.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  3600

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-1

 5. Chọn Add Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-2

 6. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS .

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-4

 7. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy xóa chúng:

  Đối với một trong các bản ghi MX khác, hãy chọn loại bỏ trong cột X .

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-3

 8. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS .

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-4

 9. Lặp lại quy trình cùng để xóa bỏ bất kỳ bản ghi MX khác (đầu tiên chọn loại bỏ trong cột X và sau đó chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS ), cho đến khi chỉ một mà bạn đã tạo trước đó trong quy trình này vẫn còn.

Trở về đầu trang

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NearlyFreeSpeech.net bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần Domains, tìm tên miền mà bạn muốn sửa, sau đó trong cột DNS, chọn Manage.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang DNS, trong khu vực Actions, chọn Add a DNS Resource Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-3

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong các bản ghi CNAME.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Dữ liệu

  TTL

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  sip

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-3-1

 5. Chọn Add Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-3-2

 6. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS .

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-4

 7. Để thêm từng trong năm bản ghi CNAME khác, chọn Add a DNS Resource Record lần nữa, tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng kế tiếp trong bảng, và sau đó lại chọn Add Record để hoàn thành bản ghi đó và Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS .

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF đối với một miền. Nếu miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn có thể gặp lỗi email, cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực tính hợp lệ cho bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực tính hợp lệ của bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NearlyFreeSpeech.net bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần Domains, tìm tên miền mà bạn muốn sửa, sau đó trong cột DNS, chọn Manage.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang DNS, trong khu vực Actions, chọn Add a DNS Resource Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Dữ liệu

  TTL

  (Để trống trường này.)

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  3600

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-4-1

 5. Chọn Add Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-4-2

 6. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS .

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-4

Trở về đầu trang

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NearlyFreeSpeech.net bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần Domains, tìm tên miền mà bạn muốn sửa, sau đó trong cột DNS, chọn Manage.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang DNS, trong khu vực Actions, chọn Add a DNS Resource Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-1-3

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong số hai bản ghi SRV:

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Dữ liệu

  TTL

  _sip._tls

  SRV

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  3600

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  3600

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-5-1

 5. Chọn Add Record.

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-5-2

 6. Chọn Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS .

  NearlyFreeSpeech-BP-Cấu hình-2-4

 7. Để thêm bản ghi SRV khác, chọn Add a DNS Resource Record lần nữa, tạo một bản ghi với các giá trị từ hàng thứ hai trong bảng, và sau đó lại chọn Add Record để hoàn thành bản ghi đó và Bấm vào đây để tiếp tục … để trở lại trang DNS .

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×