Tạo bản ghi DNS cho Office 365 bằng DNS dựa trên Windows

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Điện thoại

Muốn trợ giúp?   

Gọi cho Bộ phận Hỗ trợ.

Nếu bạn lưu trữ các bản ghi DNS của riêng mình bằng DNS dựa trên Windows, hãy làm theo các bước trong bài viết này để thiết lập bản ghi của bạn cho email, Skype for Business Online, cùng nhiều dịch vụ khác.

Để bắt đầu, bạn cần tìm các bản ghi DNS cho miền của bạn trong DNS dựa trên Windows để bạn có thể cập nhật chúng. Ngoài ra, nếu bạn đang lên kế hoạch đồng bộ hóa Active Directory tại chỗ của mình với Office 365, hãy đảm bảo rằng trước tiên, bạn không cần phải cập nhật tên chính người dùng (UPN) của bạn.

Đây là các bản ghi chính cần thêm. (Bạn cần trợ giúp thêm? Nhận hỗ trợ.)

Nếu bạn vẫn chưa xác nhận tên miền của mình, bạn cũng sẽ cần phải thêm một bản ghi để thực hiện điều này:

Nếu bạn có Website Công cộng SharePoint Online thì bạn có thể thiết lập để website đó sử dụng tên miền riêng của mình.

Ghi chú: Thường bạn cần khoảng 15 phút để thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể mất đến 72 giờ để bản ghi đã thay đổi lan truyền qua toàn bộ hệ thống DNS. Nếu bạn gặp sự cố trong việc thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục các sự cố sau khi thay đổi tên miền của bạn hoặc cập nhật bản ghi DNS.

Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows

Tác vụ

Hãy đến trang có bản ghi DNS cho tên miền của bạn.

 1. Nếu bạn đang làm việc trong Windows Server 2008, hãy đi đến Bắt đầu > Chạy.

  Nếu bạn đang làm việc trong Windows Server 2012, nhấn phím Windows và r.

 2. Nhập dnsmgmnt.msc, rồi chọn OK.

 3. Trong Trình quản lý DNS, bung rộng <tên máy chủ DNS> > Vùng Tra cứu Chuyển tiếp.

 4. Chọn tên miền của bạn.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tạo bản ghi DNS.

Thêm bản ghi MX

Thêm bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365.

Tác vụ

Bản ghi MX mà bạn sẽ thêm bao gồm một giá trị (giá trị Points to address) trông như thế này: <MX token>.mail.protection.outlook.com, trong đó <MX token> là một giá trị như MSxxxxxxx.

 1. Từ hàng MX trong mục Exchange Online của trang Thêm bản ghi DNS trong Office 365, sao chép giá trị được liệt kê dưới Trỏ tới địa chỉ.

  Bạn sẽ sử dụng giá trị này trong bản ghi mà bạn đang tạo trong tác vụ này.

 2. Trên trang Trình quản lý DNS cho miền, đi đến phần Hành động > Trình trao đổi Thư (MX).

  Để tìm trang này cho miền, hãy xem mục Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows.

 3. Trong hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, hãy đảm bảo rằng các trường được đặt chính xác theo các giá trị sau:

  • Host Name: @

  • Address: Dán giá trị Points to address mà bạn vừa sao chép từ Office 365.

  • Pref: 0

   Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

 4. Chọn Save Changes.

Loại bỏ mọi bản ghi MX đã lỗi thời.

Nếu bạn có bất kỳ bản ghi MX cũ nào cho tên miền này vốn định tuyến email đến nơi khác:

 1. Chọn hộp kiểm cạnh từng bản ghi cũ, rồi chọn Xóa.

 2. Chọn OK.

Trở về đầu trang

Thêm bản ghi CNAME

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365. Nếu có bản ghi CNAME bổ sung được liệt kê trong Office 365, hãy thêm chúng theo các bước chung tương tự được trình bày tại đây. Chỉ thêm hai bản ghi Trình quản lý Thiết bị Di động (MDM) nếu bạn sử dụng MDM.

Tác vụ

Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện email (Exchange).

 1. Trên trang Trình quản lý DNS cho miền, đi đến mục Hành động > CNAME (CNAME).

  Để tìm trang này cho miền của bạn, hãy xem mục Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows.

 2. Trong hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, hãy đảm bảo rằng các trường được đặt chính xác theo các giá trị sau:

  • Host Name: @

  • Type: CNAME

  • Địa chỉ: autodiscover.outlook.com

 3. Chọn OK.

Thêm bản ghi CNAME SIP.

 1. Trên trang Trình quản lý DNS cho miền, đi đến mục Hành động > CNAME (CNAME).

  Để tìm trang này cho miền của bạn, hãy xem mục Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows.

 2. Trong hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, hãy đảm bảo rằng các trường được đặt chính xác theo các giá trị sau:

  • Host Name: @

  • Type: CNAME

  • Địa chỉ: sipdir.online.lync.com.

 3. Chọn OK.

Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện Skype for Business Online.

 1. Trên trang Trình quản lý DNS cho miền, đi đến mục Hành động > CNAME (CNAME).

  Để tìm trang này cho miền của bạn, hãy xem mục Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows.

 2. Trong hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, hãy đảm bảo rằng các trường được đặt chính xác theo các giá trị sau:

  • Host Name: @

  • Type: CNAME

  • Địa chỉ: webdir.online.lync.com.

 3. Chọn OK.

Thêm bản ghi CNAME bổ sung được yêu cầu cho Office 365.

 1. Trên trang Trình quản lý DNS cho miền, đi đến mục Hành động > CNAME (CNAME).

  Để tìm trang này cho miền của bạn, hãy xem mục Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows.

 2. Trong hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, hãy đảm bảo rằng các trường được đặt chính xác theo các giá trị sau:

  • Host Name: @

  • Type: CNAME

  • Địa chỉ: clientconfig.microsoftonline-p.net.

 3. Chọn OK.

Thêm hai bản ghi CNAME dành cho Phần mềm Quản lý Thiết bị Di động (MDM) cho Office 365

Quan trọng: Nếu bạn có Phần mềm Quản lý Thiết bị Di động (MDM) cho Office 365, thì bạn cũng phải tạo hai bản ghi CNAME sau đây.

Tác vụ

Thêm bản ghi CNAME MDM Enterpriseregistration.

 1. Trên trang Trình quản lý DNS cho miền, đi đến mục Hành động > CNAME (CNAME).

  Để tìm trang này cho miền của bạn, hãy xem mục Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows.

 2. Trong hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, hãy đảm bảo rằng các trường được đặt chính xác theo các giá trị sau:

  • Tên Máy chủ: enterpriseregistration

  • Type: CNAME

  • Địa chỉ: enterpriseregistration.windows.net

 3. Chọn OK.

Thêm bản ghi CNAME MDM Enterpriseenrollment.

 1. Trên trang Trình quản lý DNS cho miền, đi đến mục Hành động > CNAME (CNAME).

  Để tìm trang này cho miền của bạn, hãy xem mục Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows.

 2. Trong hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, hãy đảm bảo rằng các trường được đặt chính xác theo các giá trị sau:

  • Tên Máy chủ: enterpriseenrollment

  • Type: CNAME

  • Địa chỉ: enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

 3. Chọn OK.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF đối với một miền. Nếu miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn có thể gặp lỗi email, cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực tính hợp lệ cho bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực tính hợp lệ của bản ghi SPF này.

Thêm bản ghi TXT SPF cho tên miền của bạn để giúp ngăn chặn email rác.

Tác vụ

Bạn có thể thấy những gì

Bạn có thể đã có các chuỗi khác trong giá trị TXT cho bản ghi này (chẳng hạn như các chuỗi cho email tiếp thị), điều này không vấn đề gì. Để các chuỗi đó tại chỗ và thêm cái này, đặt ngoặc kép xung quanh mỗi chuỗi để tách biệt chúng.

 1. Trên trang Trình quản lý DNS cho tên miền của bạn, đi đến phần Hành động > Văn bản (TXT).

  Để tìm trang này cho miền của bạn, hãy xem mục Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows.

 2. Trong hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác theo các giá trị sau.

  Quan trọng: Trong một số phiên bản của Trình quản lý Windows DNS, miền có thể đã được thiết lập để khi bạn tạo bản ghi txt, tên trang chủ sẽ mặc định là miền gốc. Trong trường hợp này, khi thêm một bản ghi TXT, hãy thiết đặt tên máy chủ để trống (không có giá trị) thay vì thiết lập tên máy chủ thành @ hoặc tên miền. Bài viết KB về việc thiết lập bản ghi SPF này có thêm thông tin.

  • Loại máy chủ: @

  • Record Type: TXT

  • Address: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

   Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

 3. Chọn OK.

Trở về đầu trang

Thêm bản ghi SRV

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365.

Tác vụ

Thêm bản ghi SRV SIP cho hội thảo web Skype for Business Online.

 1. Trên trang Trình quản lý DNS cho tên miền của bạn, đi đến phần Hành động > Bản ghi Mới Khác.

  Để tìm trang này cho miền của bạn, hãy xem mục Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows.

 2. Trong cửa sổ Loại Bản ghi Tài nguyên, chọn Vị trí Dịch vụ (SRV), rồi bấm vào Tạo Bản ghi.

 3. Trong hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, hãy đảm bảo rằng các trường được đặt chính xác theo các giá trị sau:

  • Service: _sip

  • Protocol: _tls

  • Priority: 100

  • Weight: 1

  • Port: 443

  • Target (Hostname): sipdir.online.lync.com

 4. Chọn OK.

Thêm bản ghi SRV SIP cho liên kết Skype for Business Online.

 1. Trên trang Trình quản lý DNS cho tên miền của bạn, đi đến phần Hành động > Bản ghi Mới Khác.

  Để tìm trang này cho miền của bạn, hãy xem mục Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows.

 2. Trong cửa sổ Loại Bản ghi Tài nguyên, chọn Vị trí Dịch vụ (SRV), rồi bấm vào Tạo Bản ghi.

 3. Trong hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, hãy đảm bảo rằng các trường được đặt chính xác theo các giá trị sau:

  • Service: _sipfederationtls

  • Protocol: _tcp

  • Priority: 100

  • Weight: 1

  • Port: 5061

  • Target (Hostname): sipfed.online.lync.com

 4. Chọn OK.

Trở về đầu trang

Thêm bản ghi để xác nhận bạn đang sở hữu tên miền đó trong trường hợp bạn vẫn chưa xác nhận

Trước khi bạn thêm các bản ghi DNS để thiết lập các dịch vụ Office 365 của bạn, Office 365 phải xác nhận bạn sở hữu miền mà bạn sắp thêm vào. Để thực hiện điều này, bạn thêm một bản ghi, làm theo các bước dưới đây.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác.

Tác vụ

Thu thập thông tin từ Office 365.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trang Miền.

 3. Trên trang Quản lý tên miền, trong cột Hành động cho tên miền bạn đang xác nhận, hãy chọn Bắt đầu thiết lập.

  Ghi chú: Nếu bạn chưa thêm miền, hãy xem mục Xác minh miền của bạn trong Office 365.

 4. Trên trang Thêm miền vào Office 365, chọn Bắt đầu bước 1.

 5. Trên trang Xác nhận rằng bạn sở hữu your_domain, trong danh sách thả xuống Xem hướng dẫn thực hiện bước này bằng, hãy chọn Hướng dẫn chung.

 6. Từ bảng, hãy sao chép giá trị Destination or Points to Address. Bạn sẽ cần giá trị này cho bước tiếp theo.

  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán giá trị này, sao cho tất cả khoảng cách giữ nguyên đúng.

Thêm bản ghi TXT.

 1. Trên trang Trình quản lý DNS cho miền của bạn, đi đến Hành động > Văn bản (TXT).

  Để tìm trang này cho miền của bạn, hãy xem mục Tìm bản ghi DNS của bạn trong DNS dựa trên Windows.

 2. Trong hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, chọnChỉnh sửa.

 3. Trong khu vực Tên Máy chủ Tùy chỉnh của hộp thoại Bản ghi Tài nguyên Mới, hãy đảm bảo rằng các trường được đặt chính xác theo các giá trị sau.

  Quan trọng: Trong một số phiên bản của Trình quản lý Windows DNS, miền có thể đã được thiết lập để khi bạn tạo bản ghi txt, tên trang chủ sẽ mặc định là miền gốc. Trong trường hợp này, khi thêm một bản ghi TXT, hãy thiết đặt tên máy chủ để trống (không có giá trị) thay vì thiết lập tên máy chủ thành @ hoặc tên miền. Bài viết KB về việc thiết lập bản ghi SPF này có thêm thông tin.

  • Host Name: @

  • Type: TXT

  • Địa chỉ: Dán vào đây giá trị Địa chỉ Đích hoặc Trỏ tới mà bạn vừa sao chép từ Office 365.

 4. Chọn OK, rồi chọn Đã xong.

Xác nhận tên miền của bạn trong Office 365.

Quan trọng:  Hãy chờ khoảng 15 phút trước khi bạn thực hiện điều này, vì vậy bản ghi bạn vừa tạo ra có thể cập nhật qua Internet.

Quay lại Office 365, rồi làm theo các bước dưới đây để yêu cầu kiểm tra xác minh. Hoạt động kiểm tra này sẽ tìm bản ghi TXT bạn đã thêm ở bước trước đó. Khi kiểm tra tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền được xác minh.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Quản lý tên miền, trong cột Hành động cho tên miền bạn đang xác nhận, hãy chọn Bắt đầu thiết lập.

 3. Trên trang Xác nhận rằng bạn sở hữu your_domain, chọn đã xong, xác nhận ngay bây giờ và sau đó trong hộp thoại xác nhận, hãy chọn Kết thúc.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Địa chỉ email không thể định tuyến được sử dụng như một UPN trong Active Directory tại chỗ của bạn

Nếu bạn đang lên kế hoạch đồng bộ hóa Active Directory tại chỗ của mình với Office 365 thì bạn sẽ muốn đảm bảo rằng hậu tố tên chính của người dùng (UPN) Active Directory là một hậu tố miền hợp lệ và không phải là một hậu tố miền không được hỗ trợ, chẳng hạn như @contoso.local. Nếu bạn cần thay đổi hậu tố UPN của mình, chúng tôi có các hướng dẫn để giúp bạn thực hiện điều đó.

Trở về đầu trang

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×