Tạo PivotChart

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có thể khó xem hình ảnh lớn khi bạn có dữ liệu trong một PivotTable rất lớn hoặc khi bạn có nhiều dữ liệu trang tính phức tạp có chứa chữ và số với các đầu đề cột, như thế này:

Dữ liệu trang tính phức tạp

Một PivotChart có thể giúp bạn làm cho dữ liệu này có nghĩa. Mặc dù một PivotChart hiển thị chuỗi dữ liệu, thể loại và trục biểu đồ theo cùng cách mà một biểu đồ tiêu chuẩn thực hiện, nó cũng sẽ mang lại cho bạn các điều khiển lọc tương tác ngay trên biểu đồ để bạn có thể nhanh chóng phân tích một tập con các dữ liệu của bạn.

PivotChart hiển thị các điều khiển lọc

Đối với dữ liệu trang tính, bạn có thể tạo ra một PivotChart mà không cần tạo một PivotTable lần đầu tiên. Bạn thậm chí có thể tạo một PivotChart được đề xuất cho dữ liệu của bạn. Excel sẽ đó tự động tạo một PivotTable cùng. Đây là cách:

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong dữ liệu.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Biểu đồ, chọn Các Biểu đồ được Khuyên dùng.

  Nút Các Biểu đồ được Khuyên dùng trên tab Chèn

 3. Trên tab Biểu đồ đề xuất , chọn bất kỳ biểu đồ với biểu tượng PivotChart Nút chỉ báo PivotChart ở góc trên cùng. Bản xem trước của PivotChart của bạn xuất hiện trong ngăn bản xem trước.

  Chèn hộp thoại Biểu đồ biểu thị PivotCharts được khuyên dùng

 4. Một khi bạn đã tìm thấy PivotChart bạn thích, hãy bấm OK.

Ghi chú:  Nếu bạn không tìm thấy một PivotChart bạn thích, hãy bấm PivotChart trên tab chèn Chèn thay vì Các Biểu đồ được Khuyên dùng.

 1. Trong PivotChart xuất hiện, hãy bấm vào bất kỳ điều khiển tương tác nào và sau đó chọn các tùy chọn sắp xếp hoặc lọc bạn muốn.

  Các tùy chọn sắp xếp và lọc cho một PivotChart

  Mẹo:  Để loại bỏ một PivotChart bạn không muốn nữa, hãy chọn nó và sau đó nhấn Xóa.

Những cách tạo ra PivotChart khác

Nếu bạn đã có một PivotTable, bạn có thể lấy nó làm cơ sở để tạo một PivotChart. Hoặc nếu bạn đã kết nối với nguồn dữ liệu Xử lý Phân tích Trực tuyến (Online Analytical Processing, OLAP) bên ngoài hoặc nguồn dữ liệu Mô hình Dữ liệu, bạn có thể tạo ra một PivotChart độc lập, "không liên kết" mà không cần tạo ra PivotTable.

Tạo một PivotChart cho một PivotTable hiện có

Kết nối với dữ liệu ngoài để tạo một PivotChart

Sử dụng kết nối dữ liệu ngoài hiện có để tạo ra một PivotChart

Tạo một PivotChart cho một PivotTable hiện có

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ruy-băng.

  Công cụ PivotTable

 2. Bấm Phân tích > PivotChart.

  Nút PivotChart trên tab Phân tích

 3. Trong hộp thoại Chèn Biểu đồ, hãy bấm vào loại biểu đồ và loại biểu đồ con bạn muốn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại biểu đồ nào, ngoại trừ biểu đồ xy (tán xạ), bong bóng hoặc biểu đồ chứng khoán.

  Hộp thoại Chèn Biểu đồ cho PivotCharts

Để tìm hiểu thêm về các loại biểu đồ, hãy xem các loại biểu đồ sẵn có.

 1. Bấm OK.

 2. Trong PivotChart xuất hiện, hãy bấm vào bất kỳ điều khiển tương tác nào và sau đó chọn các tùy chọn sắp xếp hoặc lọc bạn muốn.

Đầu trang

Kết nối với dữ liệu bên ngoài để tạo ra một PivotChart

 1. Bấm Dữ liệu > Từ các Nguồn Khác và sau đó chọn nguồn dữ liệu bạn muốn. Ví dụ, chọn Từ Dịch vụ Phân tích để kết nối đến một tệp khối vuông Xử lý Phân tích Trực tuyến (Online Analytical Processing, OLAP).

  Nút Từ Nguồn Khác trên tab Dữ liệu

 2. Thực hiện theo các bước trong Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu và bấm Hoàn tất.

 3. Trong hộp thoại Nhập Dữ liệu, chọn PivotChart và vị trí nơi bạn muốn đặt dữ liệu và sau đó bấm OK.

  Một PivotChart trống xuất hiện và danh sách trường được hiện ra để bạn có thể Thêm hoặc sắp xếp lại các trường trong PivotChart của bạn.

 4. Trong Danh sách Trường, hãy chọn các trường bạn muốn hiện ra trong PivotChart.

Danh sách Trường hiển thị một phần trường và một phần vùng

 1. Sau khi bạn tạo một PivotChart, bạn có thể tùy chỉnh nó, giống như khi bạn làm với bất kỳ biểu đồ chuẩn nào. Khi bạn chọn PivotChart:

 2. Hai nút xuất hiện bên cạnh biểu đồ để bạn có thể nhanh chóng Thêm hoặc thay đổi thành phần biểu đồ như tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu, hoặc thay đổi kiểu biểu đồ và màu sắc của PivotChart của bạn giống như cách bạn muốn trong biểu đồ tiêu chuẩn.

  Nút Thành phần Biểu đồ và Kiểu Biểu đồ cạnh PivotChart

 3. Các Công cụ PivotChart hiện trên ruy-băng. Trên các tab Phân tích, Thiết kế và Định dạng, bạn có thể chọn các tùy chọn để làm việc với hoặc tùy chỉnh PivotChart của bạn.

  Công cụ PivotChart trên ruy-băng

Đầu trang

Dùng kết nối dữ liệu bên ngoài hiện có để tạo ra một PivotChart

 1. Bấm Chèn > PivotChart.

  Nút PivotChart trên tab Chèn

 2. Trong hộp thoại Tạo một PivotChart, bấm Dùng một nguồn dữ liệu bên ngoài và sau đó bấm Chọn Kết nối.

 3. Trong hộp thoại Kết nối Hiện tại, trên tab Kết nối, bấm đúp vào kết nối bạn muốn.

 4. Bấm OK.

  Một PivotChart trống xuất hiện và danh sách trường được hiện ra để bạn có thể Thêm hoặc sắp xếp lại các trường trong PivotChart của bạn.

 5. Trong Danh sách Trường, hãy chọn các trường bạn muốn hiện ra trong PivotChart.

Danh sách Trường hiển thị một phần trường và một phần vùng

 1. Sau khi bạn tạo một PivotChart, bạn có thể tùy chỉnh nó, giống như khi bạn làm với bất kỳ biểu đồ chuẩn nào. Khi bạn chọn PivotChart:

 • Hai nút xuất hiện bên cạnh biểu đồ để bạn có thể nhanh chóng Thêm hoặc thay đổi thành phần biểu đồ như tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu, hoặc thay đổi kiểu biểu đồ và màu sắc của PivotChart của bạn giống như cách bạn muốn trong biểu đồ tiêu chuẩn.

  Nút Thành phần Biểu đồ và Kiểu Biểu đồ cạnh PivotChart

 • Các Công cụ PivotChart hiện trên ruy-băng. Trên các tab Phân tích, Thiết kế và Định dạng, bạn có thể chọn các tùy chọn để làm việc với hoặc tùy chỉnh PivotChart của bạn.

  Công cụ PivotChart trên ruy-băng

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×