Tạo Cột được Tính toán trong PowerPivot

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Power Pivot, bạn có thể thêm dữ liệu mới vào bảng bằng cách tạo cột được tính toán. Sau đó, bạn có thể dùng cột mới này trong PivotTable, PivotChart và các báo cáo giống như bất kỳ cột nào khác. Cột được tính toán yêu cầu bạn nhập công thức DAX. Ví dụ, bạn có thể tạo cột Tổng Lương mới trong bảng Bảng Lương bằng cách nhập công thức =[Earnings] + [Bonus]. Làm như vậy sẽ cộng các giá trị từ cột Thu nhập ở cùng bảng một bảng vào các giá trị từ cột Thưởng ở cùng một bảng cho mỗi hàng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cột được Tính toán trong Power Pivot.

  1. Trong bảng mà bạn muốn thêm cột mới, cuộn sang và bấm vào cột ngoài cùng bên phải.

  2. Trong thanh công thức, nhập một công thức DAX hợp lệ, rồi nhấn Enter.

  3. Bấm chuột phải vào tiêu đề cột>Đổi tên, rồi nhập tên.

Lưu ý: Không giống như trường Tính, bạn không thể nhập tên vào chính công thức đó.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×