Tạo ấn phẩm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chủ đề này cung cấp tổng quan về các loại ấn phẩm mà bạn có thể tạo trong Publisher. Nó cũng giải thích về các cách khác nhau mà bạn có thể bắt đầu tạo ấn phẩm trong Publisher.

Nếu bạn đang tìm kiếm các thông tin từng bước về cách tạo các loại ấn phẩm (ví dụ, sách nhỏ quảng cáo, danh thiếp, lịch, hoặc bản tin), hoặc nếu bạn đang tìm kiếm đào tạo trong những điều cơ bản về việc sử dụng Publisher, hãy xem các nối kết trong phần Xem thêm , điều này hiển thị khi bạn kết nối với Internet.

Tôi có thể tạo loại ấn phẩm trong Publisher?

Ấn phẩm Publisher tính năng thiết kế sẵn, còn được gọi là trình hướng dẫn Ấn phẩm, cho nhiều loại doanh nghiệp và Ấn phẩm tiếp thị. Mỗi các ấn phẩm thiết kế sẵn có sẵn trong nhiều thiết kế khác nhau. Bạn có thể duyệt qua lựa chọn của Ấn phẩm được thiết kế trước theo loại ấn phẩm hoặc bằng cách thiết kế kiểu.

Nếu bạn muốn nhanh chóng tạo ấn phẩm, bạn có thể chọn thiết kế ấn phẩm mà bạn muốn thêm nội dung và đồ họa của riêng bạn, và sau đó tùy chỉnh của Ấn phẩm thiết kế, bố trí, bảng phối màu và lược đồ phông.

Thiết kế trước Ấn phẩm trong Publisher

In ấn phẩm

Nhanh chóng Ấn phẩm, quảng cáo, chứng chỉ giải thưởng, biểu ngữ, sách nhỏ quảng cáo, danh thiếp, biểu mẫu công việc, lịch, danh mục, phong bì, tờ bướm, phiếu quà tặng, thiệp chúc mừng, thiệp mời, nhãn, tiêu đề thư, menu, bản tin, giấy gấp dự án, bưu thiếp, chương trình, sơ yếu lý lịch, dấu với thẻ khen ngợi

Ấn phẩm web

Dễ dàng dựng trang Web (tạo một trang Web tùy chỉnh), 3-trang Web Site, doanh số sản phẩm, Dịch vụ chuyên nghiệp

Email

Bản tin, chữ cái, sự kiện/diễn giả, sự kiện/hoạt động, danh sách sản phẩm, tính năng sản phẩm

Nếu bạn không muốn bắt đầu với một trong các ấn phẩm được thiết kế trước, bạn có thể bắt đầu với một ấn phẩm trống và thiết kế của riêng bạn ấn phẩm từ đầu.

Làm thế nào để tôi bắt đầu?

Không có một vài cách để bắt đầu một ấn phẩm. Nếu bạn không bao giờ đã làm việc trong Publisher trước và muốn đào tạo trong tác vụ cơ bản, chẳng hạn như thêm văn bản và đồ họa, hãy xem các nối kết trong phần Xem thêm , điều này hiển thị khi bạn kết nối với Internet.

Tạo ấn phẩm bằng cách dùng một trong các ấn phẩm thiết kế sẵn

 1. Trên menu tệp , bấm mới.

 2. Trong Ấn phẩm mớingăn tác vụ, bên dưới mới từ một thiết kế, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo một ấn phẩm mà bạn sẽ in, bấm Ấn phẩm để in và sau đó, bên dưới các ấn phẩm để in, bấm vào loại ấn phẩm mà bạn muốn.

  • Để tạo một trang Web, hoặc một ấn phẩm mà bạn sẽ gửi dưới dạng thông điệp email, bấm trang Web và email, bấm trang Web hoặc email, sau đó bấm loại ấn phẩm mà bạn muốn.

 3. Trong Bộ sưu tập bản xem trước ở bên phải, bấm thiết kế mà bạn muốn.

  Ghi chú: Nếu bạn bấm Dễ dàng Web Site dựng bên dưới trang Web, hãy chọn hộp kiểm cho các tùy chọn mà bạn muốn trong hộp thoại Bộ dựng trang Web dễ dàng trước khi tiếp tục.

 4. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để thay đổi thiết kế tổng thể của Ấn phẩm, bấm Thiết kế ấn phẩm trong ngăn tác vụ, sau đó bấm thiết kế ấn phẩm mà bạn muốn.

  • Để thay đổi bảng phối màu của Ấn phẩm, bấm Bảng phối màu trong ngăn tác vụ, sau đó bấm bảng phối màu mà bạn muốn.

  • Để thay đổi lược đồ phông của Ấn phẩm, bấm Lược đồ phông trong ngăn tác vụ, sau đó bấm lược đồ phông mà bạn muốn.

  • Nếu bạn đang tạo một trang Web, bản tin hoặc danh mục, và bạn muốn thay đổi các tùy chọn nội dung trang, bấm Nội dung trang, sau đó bấm Tùy chọn bạn muốn.

  • Thay đổi hoặc chọn bất kỳ tùy chọn bổ sung trong ngăn tác vụ.

 5. Trong ấn phẩm của bạn, hãy thay thế chỗ dành sẵn cho văn bản và hình ảnh với văn bản và hình ảnh của riêng bạn, hoặc có các đối tượng khác.

 6. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 7. Trong hộp lưu trong , hãy chọn thư mục mà bạn muốn lưu Ấn phẩm mới.

 8. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho Ấn phẩm của bạn.

 9. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy chọn Tệp Publisher.

 10. Bấm Lưu.

Bắt đầu với một ấn phẩm trống

 1. Trên menu tệp , bấm mới.

 2. Trong Ấn phẩm mớingăn tác vụ, bên dưới mới từ một thiết kế, bấm Trống Ấn phẩm.

 3. Trong Bộ sưu tập bản xem trước ở bên phải, hãy bấm vào Ấn phẩm trống mà bạn muốn.

 4. Trong ấn phẩm của bạn, thêm văn bản, ảnh và bất kỳ đối tượng khác mà bạn muốn.

 5. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 6. Trong hộp lưu trong , hãy chọn thư mục mà bạn muốn lưu Ấn phẩm mới.

 7. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho Ấn phẩm của bạn.

 8. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy chọn Tệp Publisher.

 9. Bấm Lưu.

Ghi chú: Nếu bạn tạo bưu thiếp hoặc danh thiếp bằng cách bắt đầu với một trong các ấn phẩm trống, Ấn phẩm của bạn sẽ có một ấn phẩm nhanh, và bạn sẽ không thể dùng bất kỳ tùy chọn ngăn tác vụ có sẵn cho trình hướng dẫn bưu thiếp hoặc trình hướng dẫn danh thiếp.

Tạo ấn phẩm bằng cách sử dụng một mẫu từ Microsoft Office Online

Bạn có thể tìm thấy các mẫu Publisher bổ sung trên các mẫu trên trang Microsoft Office Online Web. Nếu bạn đang kết nối Internet, bạn có thể nối kết mẫu trên Office Online trực tiếp từ Publisher.

 1. Trên menu Trợ giúp trong Publisher, bấm Microsoft Office Publisher trợ giúp.

  Ngăn tác vụ Publisher giúp mở ra.

 2. Dưới Tìm kiếm, nhập mẫu và sau đó bấm vào mũi tên màu xanh lá cây.

 3. Bấm vào nối kết ở trên cùng của danh sách, mẫu Microsoft Office: tải xuống mẫu cho lịch, kế hoạch kinh doanh, sơ yếu lý lịch, và nhiều hơn nữa.

 4. Trên mẫu trên Office Online, tìm kiếm loại ấn phẩm mà bạn muốn.

Tạo ấn phẩm từ mẫu mà bạn đã lưu

Quy trình này hoạt động chỉ khi bạn đã tạo và lưu mẫu trong Publisher (bằng cách chọn Mẫu Publisher trong danh sách lưu dưới dạng khi bạn đã lưu Ấn phẩm), và sau đó thoát Publisher và khởi động lại.

 1. Trên menu tệp , bấm mới.

 2. Trong Ấn phẩm mớingăn tác vụ, bên dưới mới từ một thiết kế, bấm mẫu.

 3. Trong Bộ sưu tập bản xem trước ở bên phải, bấm vào mẫu mà bạn muốn.

 4. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn tạo một ấn phẩm mới.

 5. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 6. Trong hộp lưu trong , hãy chọn thư mục mà bạn muốn lưu Ấn phẩm mới.

 7. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho Ấn phẩm của bạn.

 8. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy chọn Tệp Publisher.

 9. Bấm Lưu.

Tạo ấn phẩm từ một bộ thiết kế

Nếu bạn muốn tạo một phạm vi của Ấn phẩm khác nhau tất cả chia sẻ một thiết kế nhất quán duy nhất, bạn có thể chọn một ấn phẩm từ một bộ thiết kế.

 1. Trên menu tệp , bấm mới.

 2. Trong Ấn phẩm mớingăn tác vụ, bên dưới mới từ một thiết kế, hãy bấm vào Bộ thiết kế.

 3. Trong ngăn tác vụ, hãy bấm vào bộ thiết kế mà bạn muốn.

 4. Trong Bộ sưu tập bản xem trước ở bên phải, bấm vào loại ấn phẩm mà bạn muốn.

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để thay đổi thiết kế tổng thể của Ấn phẩm, bấm Thiết kế ấn phẩm trong ngăn tác vụ, sau đó bấm thiết kế ấn phẩm mà bạn muốn.

  • Để thay đổi bảng phối màu của Ấn phẩm, bấm Bảng phối màu trong ngăn tác vụ, sau đó bấm bảng phối màu mà bạn muốn.

  • Để thay đổi lược đồ phông của Ấn phẩm, bấm Lược đồ phông trong ngăn tác vụ, sau đó bấm lược đồ phông mà bạn muốn.

  • Nếu bạn đang tạo một trang Web, bản tin hoặc danh mục, và bạn muốn thay đổi tùy chọn nội dung trang, bấm Nội dung trang, sau đó bấm Tùy chọn bạn muốn.

  • Thay đổi hoặc chọn bất kỳ tùy chọn bổ sung trong ngăn tác vụ.

 6. Trong ấn phẩm của bạn, hãy thay thế chỗ dành sẵn cho văn bản và hình ảnh với văn bản và hình ảnh của riêng bạn, hoặc có các đối tượng khác.

 7. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 8. Trong hộp lưu trong , hãy chọn thư mục mà bạn muốn lưu Ấn phẩm mới.

 9. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho Ấn phẩm của bạn.

 10. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy chọn Tệp Publisher.

 11. Bấm Lưu.

Tạo ấn phẩm mới dựa trên hiện có

Bạn có thể tạo một ấn phẩm mới từ một ấn phẩm hiện có mà không cần sửa đổi tệp gốc.

 1. Trên menu tệp , bấm mới.

 2. Trong Ấn phẩm mớingăn tác vụ, bên dưới mới, hãy bấm từ Ấn phẩm hiện tại.

 3. Trong hộp thoại Tạo mới từ Ấn phẩm hiện tại , định vị và bấm vào Ấn phẩm mà bạn muốn dùng làm cơ sở cho Ấn phẩm mới của bạn.

 4. Bấm tạo mới.

 5. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn trong ấn phẩm mới của bạn.

 6. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 7. Trong hộp lưu trong , hãy chọn thư mục mà bạn muốn lưu Ấn phẩm mới.

 8. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên mới cho Ấn phẩm của bạn.

 9. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy chọn Tệp Publisher.

 10. Bấm Lưu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×