Tại sao tôi không thể sửa tệp máy chủ?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu một tài liệu, trang tính hay bản trình bày bị khóa để chỉnh sửa và không thể mở dược, một trong những vấn đề sau đây có thể cản trở bạn truy nhập vào tệp.

Người khác đang chỉnh sửa tệp

Người khác đã kiểm xuất tệp và đang sửa tệp.

Một tác giả khác đã kiểm xuất tệp

Các tác giả khác bị khóa không vào được tệp cho đến khi người đó kiểm nhập tệp trở lại.

Vấn đề cụ thể với Word

Một tác giả khác đã kiểm xuất tệp

Nếu bạn mở tệp được lưu trên trang SharePoint, nhiều người có thể làm việc đồng thời trên tệp đó. Nhưng nếu bạn kiểm xuất tệp trước khi mở tệp, các tác giả khác bị khóa không vào được tệp cho đến khi bạn kiểm nhập tệp trở lại.

Nếu tính năng kiểm xuất bắt buộc được bật cho thư viện tài liệu trong đó tệp được lưu, tính năng đồng tác giả sẽ không khả dụng.

Tác giả khác đang dùng phiên bản Word khác

Nếu một tác giả mở tài liệu trong phiên bản Word trước hoặc trong Word Web App, tính năng đồng tác giả không sẵn dùng cho các tác giả khác là những người đang sử dụng Word 2010 hay Word 2013.

Máy chủ không hỗ trợ tính năng đồng tác giả

Tính năng đồng tác giả không sẵn dùng khi tài liệu được lưu trên siteg SharePoint Foundation hỗ trợ Workspaces hoặc trên OneDrive.

Cũng có thể người quản trị chính sách của tổ chức bạn đã tắt tính năng đồng tác giả trên máy chủ hay máy tính của bạn.

Phiên bản Word không hỗ trợ tính năng đồng tác giả

Tính năng đồng tác giả mới chỉ sẵn dùng trong Word 2013, Word 2010, và Word cho Mac 2011.

Định dạng tệp không tương thích với tính năng đồng tác giả

Tính năng đồng tác giả có thể sử dụng với tệp .docx, trừ tệp blog .docx. Tính năng đồng tác giả không sẵn dùng cho tệp .doc (định dạng Microsoft Word 93-2007), tệp .rtf hay định dạng khác.

Bạn không được cấp quyền sửa

Nếu bạn không có quyền sửa cho tệp, tính năng đồng tác giả sẽ không sẵn dùng.

Các tính năng khác không thể dùng với tính năng đồng tác giả

Tính năng đồng tác giả không sẵn dùng nếu tài liệu được đánh dấu là cuối cùng hoặc nếu nó bao gồm các thao tác sau:

  • Quản trị Quyền Thông tin hay Quản lý Quyền Kỹ thuật số

  • Mã hóa

  • Điều khiển ActiveX

Tính năng đồng tác giả không sẵn dùng nếu tài liệu là tài liệu cái hay tài liệu con, hoặc nếu tùy chọn Lưu trữ số ngẫu nhiên để cải thiện độ chính xác khi Kết hợp không được chọn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×