Tại sao tôi không cài đặt được Office 2013 hoặc Office 2016 trên Windows XP hoặc Windows Vista?

Important:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn cần một máy tính chạy Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10 để cài đặt Office 2013 hoặc Office 2016.

Nếu bạn thử cài đặt Office 2016 hoặc Office 2013 trên PC với Windows XP hoặc Windows Vista, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi. Đây là một số lỗi bạn có thể nhận được:

  • Cài đặt Office 2016: mục nhập thủ tục điểm SetWaitableTimerEx không thể nằm trong thư viện nối kết động KERNEL32.dll

  • Cài đặt Office 2013: mục nhập thủ tục điểm K32GetProcessImageFileNameW không thể nằm trong thư viện nối kết động KERNEL32.dll

Cân nhắc việc nâng cấp lên Phiên bản mới nhất của Windows, hoặc đọc thêm về các yêu cầu Office 2013 và Office 2016.

Note: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×