Tại sao các viền trang không in ra?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn đã tạo ra tài liệu mà bạn cho là hoàn hảo. Khi bạn in tài liệu đó, tại sao các viền trang bị hụt ở một bên, hụt ở dưới hoặc không hề in ra? Thường thì lý do sẽ có liên quan tới "thiết đặt lề tối thiểu của máy in" của bạn.

Có một vài cách xử lý vấn đề này, để bạn có thể điều chỉnh lề cho thích hợp trước khi in (và nhờ đó đỡ phải lo lắng).

  1. Bấm Thiết kế > Viền Trang.

  2. Trong hộp thoại Viền và Tô màu, hãy bấm Tùy chọn.

Hộp thoại viền và tô màu

  1. Trong hộp thoại Tùy chọn Viền và Tô màu, hãy bảo đảm bạn chọn Đường biên của trang trong menu thả xuống Đo từ.

Hộp thoại tùy chọn viền và tô màu

Số cao nhất có thể là 31.

  1. Bạn cũng có thể chọn Văn bản từ menu thả xuống Đo từ và xem nó trông ra sao trong dạng xem trước dưới đây.

Xem trước viền trang

  1. Nếu vì lý do nào đó mà viền đáy trang không in ra, bạn hãy bảo đảm rằng hộp Tùy chọn Viền và Tô màu Bao quanh chân trang không được chọn.

Hộp thoại tùy chọn viền và tô màu

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×