Tài liệu mở dưới dạng chỉ-đọc trong các chương trình Office trên máy tính

Tài liệu mở dưới dạng chỉ-đọc trong các chương trình Office trên máy tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong thư viện tài liệu, khi bạn bấm vào tên của một tài liệu, chương trình Office có thể bỗng nhiên mở nó dưới dạng tệp chỉ-đọc. Đây là cách mở tệp để soạn thảo.

Thay vì bấm vào tiêu đề tài liệu, hãy bấm Menu Mở (ba dấu chấm), rồi bấm Sửa:
Trên Menu Mở, bấm Sửa

Ghi chú: 

  • Nếu bạn muốn mở tài liệu để sửa trong Office Online khi bạn bấm vào tiêu đề, bạn có thể thiết lập thư viện để thực hiện việc này (với điều kiện là bạn có quyền thay đổi thiết đặt thư viện):

  • Trong thư viện, bấm vào tab Thư viện. Đi tới Thiết đặt Thư viện > Nâng cao, rồi chuyển sang Mở trong trình duyệt trong phần Mở Tài liệu trong Trình duyệt.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×