Tài liệu hướng dẫn: Tạo báo cáo Power View với dữ liệu Azure Marketplace

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong tài liệu hướng dẫn Power View này, bạn tải xuống dữ liệu miễn phí từ Microsoft Azure Marketplace, thêm dữ liệu rồi tạo quan hệ giữa các bảng. Bạn tạo chuỗi trực quan hóa trong Power View minh họa trực quan hóa nào thích hợp cho kiểu dữ liệu nào: Khi nào dùng bản đồ, biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường; làm cách nào để sắp xếp và lọc dữ liệu trong trực quan hóa; truy sâu xuống hoạt động như thế nào. Bạn cũng có thể tạo một số trường được tính toán đơn giản trong Power Pivot, nhờ đó, Power View có thể dùng dữ liệu trong sổ làm việc hiệu quả hơn. Đầu tiên, bạn cần phải có dữ liệu.

Trang tính Power View dùng dữ liệu Windows Azure Marketplace với bản đồ, biểu đồ thanh và biểu đồ đường

Tạo trang tính Power View với bản đồ các sân bay Hoa Kỳ, biểu đồ thanh các chuyến bay bị hoãn trung bình và biểu đồ đường hiển thị các chuyến bay bị hoãn theo tháng.

Trong bài viết này

Tải xuống dữ liệu từ Microsoft Azure Marketplace

Tạo một trang tính Power View bằng biểu đồ cụm

Thay đổi thứ tự sắp xếp

Đổi tập hợp từ tổng thành trung bình

Lấy dữ liệu chuyến bay

Liên kết bảng trong Power View

Lọc biểu đồ

Thay đổi bố trí biểu đồ

Tạo biểu đồ khác

Thay đổi thứ tự sắp xếp của biểu đồ

Lấy dữ liệu Mã hàng không

Liên kết bảng sân bay với các bảng khác

Tạo bản đồ

Lọc bản đồ

Phần trực quan hóa lọc chéo

Thêm ảo hóa thời gian

Tạo bảng tên tháng

Thêm bảng vào mô hình

Tạo trường được tính toán MonthName Year

Dùng trường được tính toán MonthName Year mới trong Power View

Sắp xếp một trường theo một trường khác

Tạo biểu đồ đường theo tháng

Thêm truy sâu xuống vào biểu đồ đường

Thêm cho vui với dữ liệu chuyến bay bị hoãn

Chủ đề và định dạng

Thông tin liên quan

Tải xuống dữ liệu từ Microsoft Azure Marketplace

 1. Trong Excel, trên tab Power Pivot > Quản lý Mô hình Dữ liệu.

Không nhìn thấy Power Pivot tab? Bắt đầu Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 bổ trợ.

 1. Bấm vào Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ Microsoft Azure Marketplace.

 2. Trong Trình hướng dẫn Nhập Bảng, tại Kiểu > Dữ liệu và tại Giá > Miễn phí.

 3. Tìm kiếm "hãng không vận”.

 4. Cạnh Chuyến bay bị hoãn của Hãng Không vận Hoa Kỳ, bấm Đăng ký.

 5. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn vẫn chưa có tài khoản Microsoft, hãy làm theo các bước sau để tạo một tài khoản Microsoft cho bạn.

Cửa sổ này hiển thị một số dữ liệu mẫu.

 1. Cuộn đến cuối dữ liệu mẫu và bấm Chọn Truy vấn.

 2. Bạn có thể nhập một cái tên thân thiện để dễ liên tưởng rồi bấm Tiếp.

 3. Bấm Xem trước và Lọc.

 4. Trong cửa sổ này, bạn có thể chọn bất cứ cột nào bạn muốn nhập bằng cách bỏ chọn các hộp kiểm. Chúng ta muốn chọn tất cả các cột. Vì vậy, hãy bấm OK rồi bấm Kết thúc.

Quá trình tải xuống có thể mất chút thời gian. Tập hợp dữ liệu có hơn 2,4 triệu hàng.

 1. Bấm OK.

Bạn có chỉ tạo mô hình dữ liệu trong Excel.

Tạo trang tính Power View bằng biểu đồ cụm

 1. Trong Excel, tên tab Chèn > Báo cáo Power View.

Trong Danh sách Trường là bảng On_Time_Performance.

 1. Bấm vào mũi tên bên cạnh bảng On_Time_Performance.

Đó là các trường (cột) trong bảng.

 1. Chọn hộp Hãng vận tải.

Thao tác này sẽ làm hiển thị một danh sách gồm tên viết tắt của các hãng vận tải.

 1. Chọn hộp ArrDelayMinutes.

Bạn sẽ có con số tổng cho mỗi hãng vận tải.

 1. Trong hộp Giá trị, bấm vào mũi tên bên cạnh ArrDelayMinutes.

Bạn sẽ thấy bạn nhận được con số tổng cộng số phút bị hoãn của mỗi hãng vận tải.

 1. Trên tab Thiết kế, bấm vào mũi tên dưới Biểu đồ Thanh và bấm Thanh Cụm.

 2. Đổi kích cỡ biểu đồ để làm cho nó cao hơn: kéo núm điều khiển ở góc khi con trỏ đổi thành hình bàn tay chỉ. Chỉ con trỏ chuột hình bàn tay vào Power View

 3. Trong Danh sách Trường, kéo DepDelayMinutes tới hộp Giá trị dưới ArrDelayMinutes.

Bây giờ, chúng ta có thể nhìn thấy một số hãng vận tải làm tốt hơn về đến nơi đúng giờ trong khi số hãng khác tốt hơn về khởi hành đúng giờ.

Thay đổi thứ tự sắp xếp

 1. Di chuột bên trên biểu đồ để thấy sắp xếp theo ở góc trái trên cùng. Bấm vào Hãng vận tải.

Giờ thì hãng vận tải đã được sắp xếp theo ArrDelayMinutes.

 1. Cũng ở góc trái trên cùng. bấm tăng dần. Thay vào đó, hãng vận tải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Rõ ràng là WN có con số lớn nhất.

Đổi tập hợp từ tổng thành trung bình

Nhưng có thể việc tính tổng số các chuyến bay bị hoãn không đúng: Hãng hàng không có nhiều chuyến bay hơn có thể sẽ đúng giờ thường xuyên hơn. Tuy nhiên, hãng vẫn có tổng số chuyến bay bị hoãn nhiều hơn.

 1. Trong hộp Giá trị, bấm vào mũi tên bên cạnh ArrDelayMinutes và thay đổi ArrDelayMinutes từ Tổng thành Trung bình.

 2. Thao tác tương tự đối với DepDelayMinutes.

 3. Sắp xếp lại theo ArrDelayMinutes.

Thao tác này sẽ làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh: hãng WN không còn nằm gần số chuyến bay trung bình bị hoãn sát giờ tệ nhất. Giờ thì chúng ta lại thấy nếu tính trung bình, hãng XE là tệ nhất.

Đọc thêm về thay đổi số tổng giá trị trung bình hoặc các dạng tập họp khác trong Power View.

Nhận dữ liệu hàng không

Chỉ có một vấn đề duy nhất: Ai là người biết tên viết tắt của các hãng vận tải? XE là tên viết tắt của hãng hàng không nào? Nhưng dĩ nhiên là tất cả mọi thứ đều có trên web.

 1. Đi tới trang web có danh sách các mã hàng không hai chữ cái: http://www.airfarewatchdog.com/pages/3799702/airline-letter-codes/.

 2. Chọn hai cột dữ liệu và sao chép dữ liệu đó.

 3. Trong sổ làm việc Excel, bấm vào trang tính trống và nhập AirlineCode vào ô A1 và AirlineName vào ô B1.

 4. Bấm vào ô A2 và dán dữ liệu.

 5. Định dạng dữ liệu dưới dạng bảng (Ctrl + T) và đặt tên hãng hàng không.

 6. Ngoài ra, bạn cũng cần đổi tên tab Hãng hàng không.

Liên kết bảng trong Power View

 1. Quay lại trang tính Power View trong sổ làm việc Excel.

 2. Bạn sẽ thấy bảng Hãng hàng không đã có trong Danh sách Trường.

Nếu bạn không thấy bảng Hãng hàng không này, hãy bấm Tất cả trong Danh sách Trường.

 1. Đảm bảo đã chọn biểu đồ thanh và loại bỏ Hãng vận tải khỏi hộp Trục.

Thao tác này sẽ làm hiển thị số chuyến bay đến và đi bị hoãn trung bình nhìn chung của tất cả mọi hãng vận tải.

 1. Bung rộng bảng Hãng hàng không và chọn hộp kiểm AirlineName.

Giờ thì biểu đồ đã xuất hiện tên của các hãng hàng không. Nhưng, có một vấn đề xuất hiện: Tất cả các giá trị đều giống nhau. Power View sẽ hiển thị một thông báo trong Danh sách Trường: “Có thể cần phải có quan hệ giữa các bảng.”

 1. Bấm Tạo.

 2. Trong bảng, hãy bấm On_Time_Performance.

 3. Trong Cột (Nước ngoài), bấm Hãng vận tải.

 4. Trong Bảng liên quan, bấm hãng hàng không.

 5. Trong Cột liên quan (chính), bấm. Hai trường AirlineCode.

Này sẽ tạo một mối quan hệ giữa hai bảng trên các trường AirlineCode và hãng vận tải.

 1. Bấm OK.

 2. Sắp xếp bảng một lần nữa để trường ArrDelayMinutes được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Chú ý: Các số trong bảng sẽ không còn giống nhau nữa và chúng ta sẽ nhìn thấy tên của các hãng hàng không thay vì mã của các hãng vận tải. Vậy, XE là mã của hãng hàng không ExpressJet.

Lọc biểu đồ

Lưu ý giá trị (trống) trong danh sách các hãng hàng không? Hãy xóa bỏ nó bằng cách lọc dữ liệu.

 1. Sau khi chọn biểu đồ thanh hãng hàng không, trong Vùng Lọc, bấm Biểu đồ.

  Mẹo: Bạn không nhìn thấy được Vùng Lọc? Trên tab Power View > Xem > Vùng Lọc.

  Lưu ý là Vùng Lọc đã được tự động nhập các trường trong biểu đồ. Các bộ lọc trong bộ lọc Biểu đồ sẽ chỉ lọc biểu đồ này chứ không lọc bất kỳ ảo hóa nào khác trên trang tính.

 2. Bấm vào AirlineName, chọn hộp kiểm(Tất cả) rồi bỏ chọn hộp kiểm (Trống).
  (Trống) sẽ biến mất khỏi biểu đồ.

Thay đổi bố trí biểu đồ

 1. Đảm bảo rằng bạn đã chọn biểu đồ cột.

 2. Trên tab Bố trí > Chú giải > Hiện Chú giải ở Đầu.

Bố trí này sẽ giúp cho bạn sử dụng không gian tốt hơn.

 1. Sau khi đã chọn biểu đồ, hãy bấm vào điều khiển đổi cỡ ở bên phải và thu hẹp biểu đồ.

 2. Giờ thì bạn đã có chỗ cho trực quan hóa khác.

Tạo biểu đồ khác

 1. Bấm vào trang tính trống để bắt đầu trực quan hóa khác.

Mẹo: Lưu ý: Một khi bạn đã chọn xong trực quan hóa thì bất kỳ trường nào mà bạn chọn sẽ được thêm vào trực quan hóa đó thay vì bắt đầu một trực quan hóa khác.

 1. Trong Danh sách Trường, tại bảng On_Time_Performance, chọn hộp kiểm Xuất xứ

Xuất xứ là một danh sách mã khác – các mã này dành cho sân bay.

 1. Trong bảng On_Time_Performance, chọn hộp kiểm DepDelayMinutes.

 2. Trong hộp Trường, bấm vào mũi tên bên cạnh DelayMinutes và bấm Trung bình.

Số sẽ có nhiều chữ số thập phân.

 1. Bấm vào cột Trung bình của DepDelayMinutes và trên tab Thiết kế > Giảm Chữ số thập phân.

Giờ đây, số chỉ còn 2 chữ số thập phân.

 1. Trên tab Thiết kế, bấm vào mũi tên dưới Biểu đồ Thanh > Thanh Xếp chồng.

 2. Kéo điều khiển đổi cỡ trên cùng và dưới cùng để hiển thị càng nhiều thanh trong biểu đồ càng tốt.

Thay đổi thứ tự sắp xếp của biểu đồ

 1. Di chuột bên trên biểu đồ để thấy sắp xếp theo ở góc trái trên cùng. Bấm vào Xuất xứ.

Giờ thì các sân bay sẽ được sắp xếp theo DepDelayMinutes.

 1. Cũng ở góc trái trên cùng. bấm tăng dần. Thay vào đó, hãng vận tải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Rõ ràng là sân bay JLN tệ nhất về mặt đến đúng giờ. JLN ở đâu? Một lần nữa, chúng ta đã có dữ liệu thú vị nhưng không hiểu dữ liệu đó là gì vì chúng ta không biết hầu hết các mã sân bay.

Nhận dữ liệu mã hàng không

 1. Đi tới http://www.airportcodes.us/us-airports.htm.

 2. Tại trang web này, hãy chọn và sao chép 4 cột dữ liệu gồm Mã, Tên, Thành phố và Bang nhưng không sao chép đầu đề bảng mang tên "Sân bay Hoa Kỳ, Sắp xếp theo Mã Sân bay".

 3. Trong Excel, bấm vào dấu cộng (+) để thêm một trang tính trống.

 4. Bấm vào ô A1 và dán dữ liệu vào ô này.

 5. Đổi tên cột:

  • Mã = AirportCode

  • Tên = AirportName

  • Thành phố = AirportCity

  • Bang = AiportState

 6. Định dạng dữ liệu dưới dạng bảng (Ctrl + T) và đặt tên sân bay.

 7. Ngoài ra, bạn cũng cần phải đổi tên tab Sân bay.

Liên kết bảng Sân bay với các bảng khác

 1. Quay lại trang tính Power View trong sổ làm việc Excel.

 2. Bảng Sân bay đã có trong Danh sách Trường.

  Nếu bạn không thấy bảng Hãng hàng không này, hãy bấm Tất cả trong Danh sách Trường.

 3. Đảm bảo rằng bạn đã chọn biểu đồ cột và loại bỏ Xuất xứ khỏi hộp Trục.

 4. Thao tác này sẽ làm hiển thị số chuyến bay bị hoãn trung bình nhìn chung của tất cả các sân bay.

 5. Bung rộng bảng Sân bay và chọn hộp kiểm AirportName.

  Giờ thì biểu đồ đã xuất hiện tên của các hãng hàng không. Tuy nhiên, một lần nữa, tất cả các giá trị đều giống nhau và bạn sẽ thấy thông báo sau trong Danh sách Trường: “Có thể cần phải có quan hệ giữa các bảng.”

  Hãy thử cách khác để tạo quan hệ.

 6. Trên tab Power Pivot > Quản lý Mô hình Dữ liệu.

 7. Trong cửa sổ Power Pivot, trên tab Trang chủ > Dạng xem Sơ đồ.

  Giờ thì bạn có thể nhìn thấy 3 bảng trong mô hình của mình. Có một đường nối từ On_Time_Performance tới Hãng hàng không nhưng không nối tới Sân bay.

 8. Hãy tìm trường Xuất xứ trong bảng On_Time_Performance và kéo từ trường này tới trường AirportCode trong bảng Sân bay.

 9. Trở về trang tính Power View trong Excel.

 10. Bấm OK để chấp nhận thông báo về Mô hình Dữ liệu đã thay đổi.

  Các số trong bảng sẽ không còn giống nhau nữa và chúng ta sẽ nhìn thấy tên của các sân bay thay vì mã của các hãng vận tải.

 11. Sắp xếp biểu đồ theo thứ tự giảm dần theo Trung bình của DepDelayMinutes.

Vì vậy, JLN là mã của Sân bay Khu vực Joplin.

Đọc thêm về cách tạo mối quan hệ giữa các bảng.

Tạo bản đồ

Dữ liệu này sẽ không thể thú vị hơn nếu chúng tôi thấy nó trên bản đồ? Bây giờ mà chúng tôi có các tên thành phố và bang trong bảng sân bay, chúng tôi có thể ánh xạ dữ liệu. Trước tiên, hãy di chuyển biểu đồ chuyến bay để chúng tôi có thêm chỗ.

 1. Kéo núm điều khiển di chuyển của biểu đồ hãng hàng không để đặt núm điều khiển này dọc bên trái của biểu đồ và kéo điều khiển đổi cỡ để làm cho biểu đồ cao và hẹp hơn.

 2. Chọn biểu đồ Sân bay và trên tab Thiết kế > Bản đồ.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo bản đồ trong Power View, bạn sẽ thấy một cảnh báo về tính riêng tư có nội dung cảnh báo rằng dữ liệu của bạn cần phải được mã hóa địa lý bằng cách gửi dữ liệu đó tới Bing thông qua kết nối web bảo mật.

 1. Bấm OK.

 2. Power View có thể đặt AirportName trong hộp Màu. Nếu vậy, hãy kéo AirportName tới hộp Vị trí.

 3. Kéo núm điều khiển đổi cỡ để làm cho bản đồ vừa khít với toàn bộ chiều rộng còn lại của trang tính.

Nhiều chấm quá! Hãy tập trung vào sân bay nơi có những chuyến bay bị hoãn lâu nhất. Bạn có chú ý thấy chấm ở phía bắc nước Úc không? Đó chính là đảo Guam.

Lọc bản đồ

 1. Sau khi đã chọn xong bản đồ, tại Khu vực Bộ lọc, hãy bấm Bản đồ.

 2. Bấm vào Trung bình của DepDelayMinutes.

Bạn sẽ nhìn thấy một thanh cuộn từ 0 đến 25,37 phút.

 1. Kéo bên trái thanh cuộn sao cho bạn chỉ hiển thị thời gian nhiều hơn 10 phút.

Mẹo:  Để hiển thị con số chính xác hơn, bạn cũng có thể thực hiện trong chế độ lọc Nâng cao. Bấm vào biểu tượng bên phải tên bộ lọc (Trung bình của DepDelayMinutes) và Hiện mục cho giá trị nào > lớn hơn hoặc bằng > nhập 10 vào hộp.

 1. Bây giờ, hãy lọc bỏ đảo Guam. Trong Vùng Lọc, hãy bấm AirportName. Chọn hộp Tất cả, trong hộp Tìm kiếm, nhập Guam rồi bấm vào biểu tượng hình cái cốc phóng to Tìm kiếm.

Sân bay quốc tế Guam là kết quả duy nhất tìm thấy.

 1. Bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Guam.

 2. Bấm vào dấu cộng ở góc trên cùng bên phải của bản đồ để phóng to và dùng con trỏ chuột để định lại vị trí. Nhờ đó, bạn chỉ hiển thị phần lãnh thổ nằm trong lục địa của Hoa Kỳ và vùng Alaska.

 3. Di chuột bên trên chấm lớn trong vùng Biển Bering: Sân bay Adak, trễ gần 24 phút.

Ảo hóa lọc chéo

Giờ đã đến phần thú vị – thử nghiệm với tính tương tác giữa các ảo hóa.

 1. Bấm vào bong bóng Sân bay Adak.

 2. Hãy xem những gì đã xảy ra đối với biểu đồ thanh Hãng hàng không! Rõ ràng Alaska là sân bay duy nhất có chuyến bay tới Sân bay Adak. Bạn có nhận thấy bạn vẫn nhìn thấy được con số tổng cộng trung bình của Alaska và tất cả các hãng hàng không khác? Nếu trung bình của giá trị riêng lẻ lớn hơn tổng, Power View sẽ làm cho thanh trung bình riêng lẻ hẹp hơn thanh tổng cộng. Nhờ đó, bạn vẫn có thể nhìn thấy tổng cộng.

 3. Phóng to và định lại vị trí gần hơn với chỉ phần lãnh thổ nằm trong lục địa của Hoa Kỳ.

 4. Trong biểu đồ thanh, bấm ExpressJet.

Hầu hết miền Đông và miền Trung Hoa Kỳ.

 1. Bấm vào thanh của Biên giới.

Chỉ có 3 sân bay là San Francisco, Palm Springs và Greater Rockford. San Francisco ắt hẳn là sân bay lớn nhất trong bản đồ này.

 1. Trên bản đồ, hãy bấm vào bong bóng của San Francisco.

Ôi, trời ơi! Hầu như tất cả các hãng hàng không cất cánh từ San Francisco đều có giá trị trung bình tệ hơn các hãng hàng không ở những sân bay khác.

Đọc thêm về lọc và tô sáng trong Power View.

Thêm trực quan hóa thời gian

Hãy xem các hãng hàng không đã hoạt động như thế nào qua các tháng khác nhau. Chúng ta có thể đoán tháng nào là tệ nhất và hãy xem liệu chúng ta có đoán đúng hay không. Bảng On_Time_Performance chứa một vài trường dữ liệu, trong đó có trường FlightDate được định dạng là M/D/YYYY HH:MM:SS AM – ví dụ, 01/01/12 12:00:00 SA.

Ngoài ra, cũng có trường Tháng. Trường đó chỉ ở dạng con số – không phải ở dạng tên tháng nhưng hãy bắt đầu với trường này.

 1. Bắt đầu trang tính Power View mới: trong Excel > Chèn > Báo cáo Power View.

 2. Trong Danh sách Trường, bung rộng bảng On_Time_Performance và chọn hộp kiểm Tháng.

Vì đó là trường số (được đánh dấu bằng Sigma Σ), Power View sẽ thêm các giá trị.

 1. Trong hộp Trường, bấm vào mũi tên bên cạnh Tháng> Không tính Tổng.

Power View tạo bảng với các tháng được xếp theo thứ tự. 1, 2, 10, 11 và 12. Chỉ có một vấn đề duy nhất: Các tháng này không thực sự theo thứ tự.

 1. Sau khi đã chọn xong bảng Tháng, trong bảng On_Time_Performance, hãy kéo Năm và đặt nó bên trên Tháng trong hộp Trường.

 2. Trong hộp Trường, bấm vào mũi tên bên cạnh Năm> Không tính Tổng.

 3. Giờ thì bạn có thể thấy các tháng 10, 11 và 12 thực sự nằm trước tháng 1 và 2 vì chúng thuộc năm 2011.

Tạo bảng Tên Tháng

 1. Trong Excel, ở trang tính mới, bắt đầu một bảng tại ô A1:

MonthNumber

MonthName

1

Tháng 1

2

Tháng 2

 1. Chọn các ô từ A2 tới B3 rồi kéo núm điều khiển điền ở góc dưới bên phải của ô B3 [ZA010278334] xuống tới ô B13.

núm điều khiển điền

Thao tác này sẽ điền vào các hàng từ 4 tới 13 bằng các tháng và tên còn lại.

 1. Chọn các hàng từ 1 tới 13, các cột A và B và tạo bảng (Ctrl + T).

 2. Đảm bảo rằng bạn đã chọn Bảng của tôi có đầu đề.

 3. Trên tab Excel thiết kế > Tên bảng, nhập MonthNames.

 4. Đổi tên trang tính Month Names.

Thêm bảng vào mô hình

 1. Sau khi chọn bảng, trong Excel, trêb tab Power Pivot > Thêm vào Mô hình Dữ liệu.

  Thao tác này sẽ giúp mở cửa sổ Power Pivot trên trang tính MonthNames.

 2. Trong cửa sổ Power Pivot trên tab Trang chủ > Dạng xem > Dạng xem Sơ đồ.

 3. Tạo quan hệ giữa các bảng bằng cách kéo từ trường Tháng trong bảng On_Time_Performance tới trường MonthNumber trong bảng MonthNames.

Tạo trường được tính toán MonthName Year

 1. Trên Power Pivottab Trang chủ > Dạng xem > Dạng xem Dữ liệu.

 2. Tới bảng On_Time_Performance và bấm vào cột Thêm Cột.

  Bạn sắp sửa tạo một cột đã được tính toán cơ bản.

 3. Loại

  = LIÊN QUAN

 4. Bấm vào trang tính MonthNames và bấm vào cột MonthName.

  Này sẽ mang trường MonthName từ bảng monthnames sang và thêm (MonthNames [MonthName] vào công thức của bạn trong bảng On_Time_Performance.

 5. Loại

  ) & " " &

  Đảm bảo rằng chúng là những dấu nháy thẳng chứ không phải cong.

 6. Bấm vào cột Năm trong bảng On_Time_Performance.

  Thao tác này sẽ thêm [Year] vào công thức của bạn. Toàn bộ công thức sẽ trông như thế này:

  =RELATED(MonthNames[MonthName]) & " " & [Year]

 7. Nhấn Enter.

  Power Pivot tự động thêm một trường có tên tháng từ bảng MonthNames, khoảng trắng và năm từ bảng On_Time_Performance – chẳng hạn như, tháng 10 2011.

 8. Chọn cột này, bấm chuột phải và đổi tên cột thành MonthName Year.

Dùng trường được tính toán MonthName Year trong Power View

 1. Quay lại Excel và trang tính Power View.

 2. Kéo trường mới MonthName Year tới trang tính.

Chà, có điều gì đó không ổn: Tháng được xếp theo thứ tự bảng chữ cái chứ không phải theo thứ tự thời gian!

Sắp xếp một trường theo một trường khác

 1. Hãy trở lại cửa sổ Power Pivot.

 2. Đến bảng On_Time_Performance và bấm vào cột Thêm Cột để tạo cột được tính toán cơ bản khác.

 3. Loại

  = YEAR([

  Thao tác này sẽ hiển thị danh sách cột trong bảng.

 4. Bấm vào cột FlightDate và sau đó nhấn phím Tab.

 5. Loại

  ) & FORMAT(MONTH([

 6. Bấm vào cột FlightDate lần nữa ở danh sách cột trong bảng rồi nhấn phím Tab.

 7. Loại

  ), “00”

  Toàn bộ công thức sẽ trông như thế này:

  =YEAR([FlightDate]) & FORMAT(MONTH([FlightDate]),”00″)

 8. Nhấn Enter.

  Power Pivot sẽ tạo cột chỉ có năm được lấy từ trường FlightDate và chỉ có con số tháng lấy từ cùng trường. Vì “00” nên số tháng được hiển thị thành 2 con số. Ví dụ, 201201 là Tháng 1 năm 2012.

 9. Chọn cột, bấm chuột phải và đổi tên Cột thành MonthNumber Year.

 10. Chọn cột MonthName Năm và trên Power Pivottab Trang đầu > Sắp xếp theo Cột.

  MonthName Year nằm trong trường Sắp xếp cột .

 11. Trong trường Theo cột , bấm MonthNumber Year > OK.

Tạo biểu đồ đường theo tháng

 1. Quay lại Excel và trong trang tính Power View, bấm OK để chấp nhận thông báo có nội dung cho biết Mô hình Dữ liệu đã thay đổi.

  Thực sự là mô hình này đã thay đổi: bây giờ, tháng đã được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ Tháng 10 năm 2011 đến Tháng 2 năm 2012. Đã tốt hơn rất nhiều!

 2. Sau khi đã chọn bảng MonthNameYear, trong Danh sách Trường > bảng On_Time_Performance, chọn hộp kiểm DepDelayMinutes.

  Trường này sẽ được thêm giống như một kết quả tổng cộng.

 3. Trong hộp trường , bấm DepDelayMinutes > Trung bình.

 4. Trên tab Thiết kế > Biểu đồ Khác> Đường.

  A ha! Đúng như dự đoán, tháng 12 là tháng tệ nhất, tiếp đó là tháng 1.

 5. Bây giờ, hãy thêm dòng thứ hai: Sau khi đã chọn xong bảng MonthName Year, trong Danh sách Trường > bảng On_Time_Performance, kéo trường ArrDelayMinutes tới hộp Giá trị.

  Trường đó cũng sẽ được thêm giống như một kết quả tổng cộng.

 6. Trong hộp trường , bấm ArrDelayMinutes > Trung bình.

Lưu ý rằng DepDelayMinutes –các chuyến đi –là tệ nhất trong tháng 12 nhưng ArrDelayMinutes – các chuyến đến – lại tệ nhất trong tháng 1.

Hãy xem ngày nào trong tháng là tệ nhất.

Thêm truy sâu xuống vào biểu đồ đường

 1. Biểu đồ đường được chọn, từ danh sách trường > On_Time_Performance bàn, kéo Ngày của tháng tới hộp trục , bên dưới MonthName năm.

Biểu đồ đường trông không thay đổi.

 1. Bấm đúp vào con trỏ của tháng 12 năm 2011.

Giờ thì chúng ta đã thấy các chuyến bay bị hoãn theo từng ngày của tháng 12 năm 2011. Bạn có thấy 2 mục nhập lưu trữ tạm văn bản theo nhóm cho DepDelayMinutes?

 1. Hãy di chuột lên trên các mục nhập lưu trữ tạm văn bản theo nhóm cho DepDelayMinutes: ngày 22 và 27 tháng 12 – trước và sau Giáng sinh.

Thế còn tháng 11 thì sao?

 1. Bấm vào mũi tên Truy ngược Lên ở góc trên bên phải để quay lại biểu đồ theo tháng.

Mũi tên truy ngược lên trong biểu đồ trực quan hóa Power View

 1. Bấm đúp vào tháng 11 năm 2011.

A! Giờ thì không còn điều ngạc nhiên nào nữa – Ngày 29 tháng 11 là ngày tệ nhất đối với cả các chuyến bay đến lẫn đi.

Đọc thêm về Thêm truy sâu xuống vào biểu đồ Power View hoặc ma trận.

Tìm hiểu thêm cho vui với dữ liệu chuyến bay bị hoãn

Trong tài liệu hướng dẫn này, bạn đã:

 • Có dữ liệu từ nguồn trên web.

 • Tạo các quan hệ.

 • Tạo nhiều loại biểu đồ khác nhau cộng thêm bản đồ.

 • Lọc và lọc chéo dữ liệu.

 • Tạo trường được tính toán trong Power Pivot.

 • Làm việc với dữ liệu thời gian trong Power Pivot và Power View.

 • Thêm truy sâu xuống vào biểu đồ.

Bạn có thể tiếp tục thử nghiệm với dữ liệu này. Ví dụ, bạn có thể thử một vài thứ khác: Sao chép biểu đồ đường MonthName Year từ trang tính Power View này và dán biểu đồ đó vào trang tính cùng với bản đồ. Tiếp đó, khi bạn bấm vào các sân bay trên bản đồ, bạn sẽ thấy các sân bay này so sánh theo từng tháng như thế nào.

Chủ đề và định dạng

Hãy thử phát với chủ đề trên tab Power View, quá. Trang tính Power View trong ảnh ở đầu sử dụng các chủ đề phức hợp với nền Light2 đặc . Hãy xem những gì bạn đến với! Đọc thêm về định dạng báo cáo Power View.

Thông tin liên quan

Biểu đồ và các trực quan hóa khác trong Power View

Lọc, tô sáng và slicer trong Power View

Bản đồ trong Power View

Có gì mới trong Power View trong Excel 2013 và trong SharePoint Server

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×