TIMEVALUE (Hàm TIMEVALUE)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về số thập phân của thời gian được đại diện bởi một chuỗi văn bản. Số thập phân là một giá trị từ 0 (không) đến 0.99999999, thể hiện thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 sa) đến 23:59:59 (11:59:59 ch).

Cú pháp

TIMEVALUE (time_text)

Time_text    là một chuỗi văn bản đại diện cho một thời gian trong bất kỳ một trong các định dạng bảng tính thời gian; Ví dụ, "6:45 ch." và "18:45" chuỗi văn bản bên trong dấu ngoặc kép đại diện cho thời gian.

Chú thích

Thông tin ngày trong time_text được bỏ qua.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=TIMEVALUE("2:24 SA")

Phần thập phân của một ngày, thời gian (0,1)

= TIMEVALUE("22-Aug-2008 6:35 AM")

Phần thập phân của một ngày, thời gian (0.274305556)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×