Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013 trên PC của bạn

Các bước sau mô tả cách cài đặt Office 365 Home, Personal hoặc University hay gói mua một lần của Office 2016 hoặc Office 2013 trên PC (máy tính xách tay, máy tính hoặc máy tính 2 trong 1). Để khắc phục sự cố cài đặt Office, hãy xem mục Khắc phục sự cố dưới đây.

Bạn đang tìm một phiên bản Office khác? Hãy xem, Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn để biết thêm tùy chọn.

Cài đặt hoặc cài đặt lại Office từ Tài khoản Office của Tôi

Nếu đây là bản Office mới và bạn chưa quy đổi khóa sản phẩm của mình (nếu khóa sản phẩm có kèm theo bản Office của bạn), đồng thời bạn đã liên kết khóa sản phẩm với một Tài khoản Microsoft, hãy xem mục dưới đây, Liên kết Office với tài khoản Microsoft.

Bắt đầu cài đặt Office
  1. Đăng nhập vào Tài khoản Office của Tôi tại www.office.com/myaccount với Tài khoản Microsoft của bạn. Đây là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã liên kết với bản Office của mình.

    Đăng nhập vào Office bằng địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản Microsoft

    Mẹo: Nếu bạn đã đăng nhập không thành công, hãy thử đăng nhập lại bằng tài khoản phù hợp hoặc xem mục "Đây là nơi phù hợp để cài đặt và cài đặt lại Office" để biết danh sách các tùy chọn, bao gồm những việc cần làm nếu bạn không thể nhớ tài khoản Microsoft của mình.

  2. Chọn Cài đặt và tùy thuộc vào sản phẩm của bạn, chọn lại Cài đặt. Theo mặc định, thao tác này sẽ cài đặt phiên bản 32 bit của Office trên PC của bạn có sử dụng ngôn ngữ mà bạn đã chọn khi quy đổi sản phẩm. Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản 64 bit, hãy thay đổi ngôn ngữ mặc định của bạn hoặc cài đặt Office 2013 thay thế, hãy xem mục Tùy chọn cài đặt tùy chỉnh.

    Chọn Cài đặt

    Ghi chú: Khi cài đặt Office 2016, bạn có thể thấy một thông báo cho biết rằng “Hãy dừng lại, bạn nên đợi để cài đặt Office 2016”. Điều này có nghĩa là Office đã phát hiện ra sự cố về tính tương thích với một phần mềm nào đó đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Chọn liên kết Tìm hiểu lý do trong thông báo lỗi hoặc xem mục Khắc phục sự cố dưới đây.

  3. Tùy trình duyệt, đi tới cửa sổ cài đặt bật lên và bấm Chạy (trong Internet Explorer), Thiết lập (trong Chrome) hoặc Lưu Tệp (trong Firefox).

    Tùy chọn trình duyệt: trong Internet Explorer bấm Chạy, trong Chrome bấm Thiết lập, trong Firefox bấm Lưu Tệp

    Cài đặt sẽ bắt đầu.

    Cửa sổ hiển thị tiến trình cài đặt Office
  4. Cài đặt của bạn hoàn tất khi bạn thấy cụm từ "Bạn đã sẵn sàng! Office giờ đã được cài đặt" và một hiệu ứng hoạt hình sẽ được phát để hiển thị cho bạn vị trí tìm ứng dụng Office trên máy tính của mình. Hãy làm theo hướng dẫn trong cửa sổ, ví dụ: Bấm vào Bắt đầu > Tất cả các Ứng dụng để xem các ứng dụng nằm ở đâu, rồi chọn Đóng.

    Office giờ đã được cài đặt. Chọn Đóng
  5. Bắt đầu sử dụng ngay ứng dụng Office bằng cách mở bất kỳ ứng dụng nào, chẳng hạn như Word hay Excel. Trong hầu hết các trường hợp, Office sẽ kích hoạt sau khi bạn khởi động ứng dụng và sau khi bạn đồng ý với các điều khoản Cấp phép bằng cách bấm vào Chấp nhận.

    Chấp nhận điều khoản Thỏa thuận Cấp phép bằng cách bấm Chấp nhận
  6. Office có thể kích hoạt tự động. Nếu bạn thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt Microsoft Office, hãy làm theo lời nhắc để kích hoạt Office. Nếu bạn cần trợ giúp, hãy xem mục Kích hoạt Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013.

    Hiển thị Trình hướng dẫn Kích hoạt Microsoft Office

Mẹo: Các bước này có hữu ích không? Vui lòng cho chúng tôi biết nhận xét của bạn!

Khắc phục sự cố

Bung rộng một mục dưới đây để được trợ giúp khắc phục sự cố.

Nếu có vẻ như mất rất nhiều thời gian để cài đặt Office, có thể kết nối internet của bạn có vấn đề. Hãy xem Tại sao mất nhiều thời gian để cài đặt Office? để biết các giải pháp khả thi. Bạn cũng có thể muốn thử cài đặt Office bằng cách sử dụng Trình cài đặt ngoại tuyến Office 2016.

Tôi đã nhận được một thông báo lỗi: Nếu bạn nhận được thông báo lỗi trong khi thử cài đặt Office và thông báo đó có liên kết Tìm hiểu Thêm, hãy chọn liên kết đó để xem thêm thông tin về cách khắc phục sự cố. Nếu thông báo đó không chứa liên kết nào, hãy xem Khắc phục sự cố khi cài đặt Office và Office 365.

Nếu nút Cài đặt của bạn bị mờ đi, hãy xem mục Nút Cài đặt không cài đặt Office.

Nếu bạn nhận được thông báo cho biết rằng “Hãy dừng lại, bạn nên đợi để cài đặt Office 2016”. Điều này có nghĩa là Office đã phát hiện ra sự cố về tính tương thích với một phần mềm nào đó mà bạn đã cài đặt. Xem một trong các bài viết trợ giúp sau để biết thêm thông tin:

Các tùy chọn cài đặt tùy chỉnh

Dưới đây là các tùy chọn cài đặt bổ sung tùy thuộc vào sản phẩm Office của bạn.

Chỉ dành cho người đăng ký Office 365 Home: Bạn có thể cài đặt Office trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac. Chia sẻ bốn bản cài đặt còn lại với bạn bè hoặc gia đình hay sử dụng cùng một Tài khoản Microsoft đó để cài đặt Office trên các máy tính khác của bạn. Các bước cài đặt đều giống nhau.

Đối với gói mua một lần của Office 2016 hoặc Office 2013 như Office Home & Student, Office Home & Business hoặc Office Professional: Bạn chỉ có thể cài đặt Office trên một máy tính. Sẽ áp dụng các điều kiện nhất định nếu bạn cần chuyển giao giấy phép. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản Cấp phép của Microsoft cho sản phẩm của bạn.

Liên kết Office với tài khoản Microsoft

Trước khi bạn có thể cài đặt bản Office của mình lần đầu tiên, bạn cần quy đổi khóa sản phẩm của mình (nếu bản Office của bạn có khóa sản phẩm) và liên kết khóa đó với một Tài khoản Microsoft. Cách bạn hoàn tất bước này tùy thuộc vào cách bạn nhận bản Office của mình. Hãy chọn từ bên dưới:

Các bản Office vật lý thường tích hợp theo khóa sản phẩm mà bạn cần quy đổi trước. Khi đã hoàn tất việc đó, bạn sẽ liên kết bản Office của mình với một Tài khoản Microsoft. Đây là tài khoản mà bạn sẽ sử dụng bất kỳ lúc nào bạn muốn cài đặt hoặc cài đặt lại Office hay chọn các tùy chọn cài đặt tùy chỉnh. Nếu bạn đã thực hiện việc này và chỉ muốn cài đặt hoặc cài đặt lại Office, hãy đi đến mục Cài đặt hoặc cài đặt lại Office từ Tài khoản Office của Tôi.

Bước 1: Tìm và đổi khóa sản phẩm của bạn
  1. Tìm khóa sản phẩm có 25 ký tự gồm tổ hợp 25 chữ cái và con số ở mặt sau thẻ sản phẩm hoặc biên lai của bạn. Khóa sản phẩm có dạng như sau:

    XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

    Vị trí khóa sản phẩm khi mua Office từ đơn vị bán lẻ chứ không trên đĩa DVD
  2. Truy nhập http://www.office.com/setup, rồi nhập khóa của bạn.

    Nhập khóa sản phẩm.
Bước 2: Đăng nhập bằng một tài khoản Microsoft
  1. Trên trang đăng nhập của Office, nhập địa chỉ email và mật khẩu của Tài khoản Microsoft mà bạn muốn liên kết với bản Office này, rồi chọn Đăng nhập.

    Nếu bạn chưa có sẵn Tài khoản Microsoft, hãy chọn Đăng ký ngay và làm theo lời nhắc để tạo tài khoản hoặc làm theo các bước tại Tạo tài khoản.

    Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

    Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn

    Đăng nhập vào Office bằng địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản Microsoft

    Hãy nhớ địa chỉ email này!

    Địa chỉ email và mật khẩu Tài khoản Microsoft này giờ đã được liên kết với bản Office của bạn và bạn sẽ luôn sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào trang Tài khoản Office Của tôi (www.office.com/myaccount) để cài đặt hoặc cài đặt lại Office hay chọn các tùy chọn cài đặt tùy chỉnh.

    Chỉ dành cho người đăng ký Office 365: Đây cũng là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng để quản lý tài khoản Office 365, chia sẻ Officegia hạn đăng ký của mình. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng bất kỳ ứng dụng Office dành cho thiết bị di động nào trên thiết bị di động iOS, Android hoặc Windows và đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ có quyền truy nhập vào các tính năng bổ sung của ứng dụng, những tính năng này là dành riêng cho người đăng ký Office 365. Xem Thiết lập Office 365 dành cho thiết bị di động - Trợ giúp để biết các bước thiết lập Office trên thiết bị di động.

  2. Chọn Quốc gia/Khu vực và Ngôn ngữ, rồi chọn Tiếp tục.

    Chọn quốc gia hoặc khu vực và ngôn ngữ ưu tiên của bạn.

    Thao tác này sẽ đưa bạn tới trang Tài khoản Office của Tôi.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng cài đặt Office! Đi đến mục Cài đặt hoặc cài đặt lại Office từ Tài khoản Office của Tôi.

Các bản Office số được mua trực tuyến thường không tích hợp khóa quy đổi sản phẩm nhưng trước khi bạn có thể cài đặt ứng dụng này, bạn cần liên kết bản Office của mình với một Tài khoản Microsoft. Nếu bạn đã liên kết tài khoản với Office, thì bạn đã sẵn sàng cài đặt Office lần đầu tiên, cài đặt lại hoặc cài đặt Office trên một máy tính khác. Hãy đi thẳng tới mục Cài đặt hoặc cài đặt lại Office từ Tài khoản Office của Tôi.

  1. Chọn liên kết mà nhà bán lẻ trực tuyến của bạn cung cấp để bạn cài đặt Office. Bạn sẽ cần phải bấm vào liên kết này để liên kết tài khoản Microsoft với đăng ký của mình.

    Mẹo: Liên kết có thể được cung cấp trong biên lai email từ cửa hàng. Bạn cũng có thể thử đăng nhập vào site cửa hàng và kiểm tra các chi tiết từ đơn hàng của mình. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy liên kết, hãy liên hệ với cửa hàng để yêu cầu liên kết hoặc gửi lại biên lai.

  2. Trên trang đăng nhập của Office, nhập địa chỉ email và mật khẩu của Tài khoản Microsoft mà bạn muốn liên kết với bản Office này, rồi chọn Đăng nhập.

    Nếu chưa có Tài khoản Microsoft, bạn chọn Đăng ký ngay và làm theo các lời nhắc để tạo tài khoản hoặc làm theo các bước tại Tạo tài khoản.

    Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

    Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn

    Đăng nhập vào Office bằng địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản Microsoft

    Hãy nhớ địa chỉ email này!

    Địa chỉ email và mật khẩu Tài khoản Microsoft này giờ đã được liên kết với bản Office của bạn và bạn sẽ luôn sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào trang Tài khoản Office Của tôi (www.office.com/myaccount) để cài đặt hoặc cài đặt lại Office hay chọn các tùy chọn cài đặt tùy chỉnh.

    Chỉ dành cho người đăng ký Office 365: Đây cũng là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng để quản lý tài khoản Office 365, chia sẻ Officegia hạn đăng ký của mình. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng bất kỳ ứng dụng Office dành cho thiết bị di động nào trên thiết bị di động iOS, Android hoặc Windows và đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ có quyền truy nhập vào các tính năng bổ sung của ứng dụng, những tính năng này là dành riêng cho người đăng ký Office 365. Xem Thiết lập Office 365 dành cho thiết bị di động - Trợ giúp để biết các bước thiết lập Office trên thiết bị di động.

    Việc đăng nhập sẽ đưa bạn tới trang Tài khoản Office của Tôi.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng cài đặt Office. Đi đến mục Cài đặt hoặc cài đặt lại Office từ Tài khoản Office của Tôi.

Tài khoản Microsoft mà bạn đã cung cấp hoặc thiết lập khi mua Office từ Cửa hàng Trực tuyến của Microsoft giờ đã được liên kết với Office.

Hãy ghi nhớ địa chỉ email này! Địa chỉ email và mật khẩu Tài khoản Microsoft này hiện đã được liên kết với bản Office của bạn và bạn sẽ luôn sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào trang Tài khoản Office của Tôi (www.office.com/myaccount) để cài đặt hoặc cài đặt lại Office hay chọn các tùy chọn cài đặt tùy chỉnh.

Chỉ dành cho người đăng ký Office 365: Đây cũng là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng để quản lý tài khoản Office 365, chia sẻ Officegia hạn đăng ký của mình. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng bất kỳ ứng dụng Office dành cho thiết bị di động nào trên thiết bị di động iOS, Android hoặc Windows và đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ có quyền truy nhập vào các tính năng bổ sung của ứng dụng, những tính năng này là dành riêng cho người đăng ký Office 365. Xem Thiết lập Office 365 dành cho thiết bị di động - Trợ giúp để biết các bước thiết lập Office trên thiết bị di động.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng cài đặt Office! Đi đến mục Cài đặt hoặc cài đặt lại Office từ Tài khoản Office của Tôi.

Các bản Office được cài đặt sẵn có thể kèm theo một khóa sản phẩm. Hãy làm theo các bước sau để tìm hiểu xem bạn có cần khóa sản phẩm hay không:

  1. Trên Windows 8.1 hoặc Windows 10, chọn Bắt đầu.

  2. Cuộn xuống qua các ứng dụng của bạn rồi chọn Microsoft Office – ô có logo Office.

  3. Trong cửa sổ được mở ra, chọn Kích hoạt.

  4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Nếu bạn được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, điều đó đồng nghĩa với việc bạn không cần khóa sản phẩm. Chuyển sang bước tiếp theo bên dưới và nhập Tài khoản Microsoft của bạn.

      - HOẶC -

    • Nếu bạn được yêu cầu nhập khóa sản phẩm, điều đó đồng nghĩa với việc khóa được tích hợp trong sản phẩm bạn mua. Hãy tìm khóa này trên Chứng chỉ Xác thực hoặc trên thẻ trong bao bì. Nếu không tìm thấy khóa, hãy liên hệ với người bán hàng. Khóa sử dụng một tổ hợp 25 chữ cái và chữ số, có dạng như sau: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

      Nhập khóa của bạn vào khoảng trống cho sẵn.

      Chứng chỉ Xác thực và thẻ
  5. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn để kích hoạt sản phẩm Office đi kèm thiết bị.

    Nếu chưa có Tài khoản Microsoft, bạn chọn Đăng ký ngay và làm theo các lời nhắc để tạo tài khoản hoặc làm theo các bước tại Tạo tài khoản.

    Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

    Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn

    Đăng nhập vào Office bằng địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản Microsoft

    Hãy nhớ địa chỉ email này!

    Địa chỉ email và mật khẩu Tài khoản Microsoft này giờ đã được liên kết với bản Office của bạn và bạn sẽ luôn sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào trang Tài khoản Office Của tôi (www.office.com/myaccount) để cài đặt hoặc cài đặt lại Office hay chọn các tùy chọn cài đặt tùy chỉnh.

    Chỉ dành cho người đăng ký Office 365: Đây cũng là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng để quản lý tài khoản Office 365, chia sẻ Officegia hạn đăng ký của mình. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng bất kỳ ứng dụng Office dành cho thiết bị di động nào trên thiết bị di động iOS, Android hoặc Windows và đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ có quyền truy nhập vào các tính năng bổ sung của ứng dụng, những tính năng này là dành riêng cho người đăng ký Office 365. Xem Thiết lập Office 365 dành cho thiết bị di động - Trợ giúp để biết các bước thiết lập Office trên thiết bị di động.

Office được mua thông qua Chương trình Sử dụng tại Nhà đều được tích hợp một khóa sản phẩm.

Để lấy khóa sản phẩm của bạn, truy nhập trang Chương trình Sử dụng tại Nhà tại: http://www.microsofthup.com, chọn liên kết Lịch sử Đơn hàng nằm ở góc trên bên phải của trang, rồi nhập địa chỉ email được sử dụng để mua sản phẩm.

Ghi chú: Bạn chỉ có thể truy nhập khóa sản phẩm của mình nếu thỏa thuận Bảo hiểm Phần mềm từ tổ chức của bạn vẫn còn hiệu lực và bạn vẫn là một nhân viên hiện thời của tổ chức.

Trước khi có thể cài đặt ứng dụng này, bạn cần liên kết bản Office của mình với một Tài khoản Microsoft. Nếu bạn đã liên kết tài khoản với Office thì bạn đã sẵn sàng để cài đặt Office lần đầu tiên, cài đặt lại hoặc cài đặt Office trên một máy tính khác. Hãy đi thẳng tới mục Cài đặt hoặc cài đặt lại Office từ Tài khoản Office của Tôi.

  1. Trong thư mời qua email Office 365, chọn nút Chấp nhận.

    Email thông báo người đã chia sẻ Office 365 Home với bạn
  2. Trên trang Chào mừng bạn đến với Office 365!, chọn Bắt đầu.

  3. Trên trang đăng nhập của Office, nhập một địa chỉ email và mật khẩu Tài khoản Microsoft mà bạn muốn liên kết với bản Office này, rồi chọn Đăng nhập.

    Nếu chưa có Tài khoản Microsoft, bạn chọn Đăng ký ngay và làm theo các lời nhắc để tạo tài khoản hoặc làm theo các bước tại Tạo tài khoản.

    Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

    Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn

    Đăng nhập vào Office bằng địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản Microsoft

    Hãy nhớ địa chỉ email này!

    Địa chỉ email và mật khẩu Tài khoản Microsoft này giờ đã được liên kết với đăng ký Office 365 Home chung của bạn. Nếu bạn muốn cài đặt lại Office, bạn sẽ sử dụng địa chỉ email và mật khẩu này để đăng nhập vào trang Tài khoản Office Của tôi (www.office.com/myaccount).

    Và do bạn là một phần trong đăng ký Office 365, nếu bạn đang sử dụng bất kỳ ứng dụng Office di động nào trên thiết bị di động iOS, Android hay Windows và đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản Microsoft này, bạn sẽ có quyền truy nhập vào các tính năng bổ sung của ứng dụng, những tính năng này là dành riêng cho người đăng ký Office 365. Xem Thiết lập Office 365 trên thiết bị di động - Trợ giúp để biết các bước thiết lập Office trên thiết bị di động.

    Việc đăng nhập sẽ đưa bạn tới trang Tài khoản Office của Tôi.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng cài đặt Office! Đi đến mục Cài đặt hoặc cài đặt lại Office từ Tài khoản Office của Tôi.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Những bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối chủ đề này. Nếu không và bạn vẫn gặp sự cố khi cài đặt Office, hãy cho chúng tôi biết bạn đang muốn làm gì và gặp khó khăn ở đâu. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cung cấp thêm thông tin.

Nếu bạn muốn để lại nhận xét chi tiết hơn, hãy xem: trang wiki của chúng tôi.

Xem Thêm

Yêu cầu hệ thống cho Office

Chia sẻ đăng ký Office 365 Home của bạn

Kích hoạt Office

Sự khác biệt giữa Office 365 và Office 2016?

So sánh các sản phẩm Office

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!