Tải một tài liệu lên để làm việc trực tuyến

Lưu trữ tài liệu trực tuyến cho phép bạn truy nhập tài liệu tại bất kỳ đâu trên nhiều thiết bị khác nhau. Các tài liệu trực tuyến cũng dễ dàng chia sẻ hơn vì bạn có thể nối kết đến chúng thay vì gửi các tệp đính kèm qua email. Ngoài ra, bạn còn có thể đọc và sửa các tài liệu Word, Excel, PowerPoint và OneNote trong trình duyệt web nếu chúng được lưu tại một vị trí trên mạng như OneDrive.com hoặc nếu bạn đang dùng Office 365 và SharePoint, trên site nhóm của bạn hoặc OneDrive for Business.

Tải các tài liệu cá nhân lên OneDrive

  1. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft tại OneDrive.com.
    Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản (Bạn có thể sử dụng địa chỉ email của mình hoặc đăng ký địa chỉ mới như một phần của tài khoản Microsoft mới của bạn).

  2. Trên trang OneDrive, bấm Tải lên gần đầu trang và tải lên các tệp của bạn.

Tải các tài liệu kinh doanh lên site nhóm của bạn hoặc lên OneDrive for Business

Nếu tổ chức của bạn đã cài gói Office 365, hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản tổ chức của bạn. Hoặc đi tới site SharePoint của bạn.

Quyết định liệu tài liệu này thuộc về vùng lưu trữ làm việc cá nhân của bạn (OneDrive for Business), hoặc vùng lưu trữ của nhóm hoặc dự án trong site nhóm của bạn. Để tìm hiểu khi nào nên sử dụng từng tùy chọn, hãy xem Tôi nên lưu tài liệu của tôi vào OneDrive for Business hoặc một site nhóm?

  1. Để tải tài liệu lên OneDrive for Business, ở đầu trang, bấm OneDrive. Để tải một tài liệu lên site nhóm của bạn, bấm Site, rồi bấm vào Site Nhóm.

  2. Trong vùng Tài liệu, bấm vào Tài liệu Mới rồi bấm Tải lên Tệp Hiện có.

    Mẹo   Bạn cũng có thể kéo hoặc thả tệp hoặc lưu trực tiếp vào site nhóm của bạn hoặc OneDrive for Business từ Office .

    Sau khi bạn dùng site nhóm của bạn hoặc OneDrive for Business trong một thời gian, bạn có thể muốn thêm một số cấu trúc giúp bạn duy trì việc sắp xếp có tổ chức. Ví dụ, bạn có thể tạo các thư mục và kiểm soát ai có thể truy nhập tài liệu. Trong site nhóm của bạn, bạn có thể tạo site con cho các dự án hoặc nhóm cụ thể. Tìm hiểu thêm về tổ chức site nhóm của bạn.

Dùng một thư mục OneDrive trên thiết bị của bạn

Nếu bạn đã tải xuống ứng dụng OneDrive, bạn sẽ thấy một thư mục được gọi là OneDrive trên thiết bị của bạn. Dùng thư mục đó giống như bất kỳ thư mục lưu trữ nào. Các tài liệu bạn lưu trữ ở đó luôn đồng bộ với OneDrive.com.

Ghi chú    Nếu bạn dùng Office 365 hoặc SharePoint, bạn có thể thấy thư mục OneDrive for Business . Các tệp bạn lưu trữ ở đó được đồng bộ với OneDrive hoặc thư viện site nhóm của bạn trong Office 365 or SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đồng bộ thư viện với máy tính của bạn .

Lưu trực tiếp từ Office

Nếu bạn có phiên bản Office gần đây, bạn có thể lưu tài liệu trực tiếp vào vị trí trực tuyến từ chương trình Office của bạn. Cách này giúp bỏ bớt các bước phụ để lưu trên máy tính rồi sau đó tải lên.

Trong phiên bản Office mới nhất

Trong chương trình Office, hãy vào Tệp > Lưu Như > Thêm Vị trí, sau đó chọn site nhóm hoặc OneDrive for Business, hoặc vị trí OneDrive và đăng nhập. Sau khi bạn chọn một vị trí, nó sẽ luôn có tên trong danh sách các vị trí hiện có để lưu tài liệu.

Trong Office 2010

Trong Office 2010 (Word, Excel và PowerPoint), hãy vào Tệp > Lưu & Gửi, sau đó bấm Lưu vào Web (OneDrive) hoặc Lưu vào SharePoint rồi chọn một vị trí.

Trong OneNote 2010, hãy vào Tệp > Chia sẻ, sau đó bấm Web và đăng nhập vào OneDrive hoặc bấm mạng rồi chọn một vị trí SharePoint.

Để biết chi tiết, hãy xem Lưu một tài liệu vào OneDrive của bạn từ Office 2010 hoặc Lưu một tài liệu vào SharePoint từ Office 2010.

Áp dụng Cho: Excel 2013, Word 2013, Office 365 End User, OneNote 2013, PowerPoint 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ