Tạo nhiệm vụ

Bạn có thể giữ một danh sách các việc cần làm trên giấy, trên bảng tính hoặc cả hai. Trong Outlook, bạn có thể tạo nhiệm vụ, lập lời nhắn và theo dõi tiến độ - tất ở một chỗ.

  1. Bấm Nhiệm vụ > Nhiệm vụ Mới hoặc nhấn Ctrl+Shift+K.

    Lệnh Nhiệm vụ Mới trên ruy-băng

  2. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập tên cho nhiệm vụ. Nếu bạn có nhiều thông tin cần nhập, hãy viết dòng chủ đề ngắn thôi, sau đó thêm chi tiết vào phần nội dung nhiệm vụ.

  3. Nếu bạn đã xác định ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc, hãy thiết lập Ngày bắt đầu hoặc Ngày đến hạn.

  4. Đặt ưu tiên cho nhiệm vụ bằng tính năng Ưu tiên.

  5. Nếu bạn muốn có lời nhắc bật lên, hãy đánh dấu kiểm mục Lời nhắc và đặt ngày và thời gian.

  6. Bấm Nhiệm vụ > Lưu & Đóng.

Có một cách để tạo nhanh nhiệm vụ dựa vào email bạn đã nhận được. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo nhiệm vụ từ email.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×