Tạo nhiệm vụ

Bạn có thể giữ một danh sách các việc cần làm trên giấy, trên bảng tính hoặc cả hai. Trong Outlook, bạn có thể tạo nhiệm vụ, lập lời nhắn và theo dõi tiến độ - tất ở một chỗ.

  1. Bấm Nhiệm vụ > Nhiệm vụ Mới hoặc nhấn Ctrl+Shift+K.

    Lệnh Nhiệm vụ Mới trên ruy-băng

  2. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập tên cho nhiệm vụ. Nếu bạn có nhiều thông tin cần nhập, hãy viết dòng chủ đề ngắn thôi, sau đó thêm chi tiết vào phần nội dung nhiệm vụ.

  3. Nếu bạn đã xác định ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc, hãy thiết lập Ngày bắt đầu hoặc Ngày đến hạn.

  4. Đặt ưu tiên cho nhiệm vụ bằng tính năng Ưu tiên.

  5. Nếu bạn muốn có lời nhắc bật lên, hãy đánh dấu kiểm mục Lời nhắc và đặt ngày và thời gian.

  6. Bấm Nhiệm vụ > Lưu & Đóng.

Có một cách để tạo nhanh nhiệm vụ dựa vào email bạn đã nhận được. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo nhiệm vụ từ email.

Áp dụng Cho: Outlook 2016, Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ