Tạo mục lục

Để tạo một bảng mục lục dễ cập nhật, trước tiên hãy áp dụng các kiểu dáng đầu đề – ví dụ như Đầu đề 1 và Đầu đề 2 – cho văn bản bạn muốn đưa vào mục lục. Để biết thông tin về các kiểu đầu đề, xin xem Thêm một đầu đề.

Đầu đề 1

Word tìm các đầu đề đó và sử dụng chúng để xây dựng mục lục và có thể cập nhật mục lục bất kỳ khi nào bạn thay đổi văn bản đầu đề, trình tự hay cấp.

  1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn mục lục – thường là ở gần phần đầu tài liệu.

  2. Bấm Tham chiếu > Mục lục rồi chọn một Bảng Tự động trong bộ sưu tập kiểu.

Menu Mục lục

Nếu bạn chọn Bảng Thủ công thì Word sẽ chèn văn bản chỗ dành sẵn để tạo diện mạo của mục lục. Bảng Thủ công không tự động cập nhật.

Bạn có thể tùy chỉnh cách xuất hiện của mục lục. Ví dụ như, bạn có thể thay đổi phông chữ, số cấp đầu đề cần hiển thị và có hiển thị các đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang hay không. Để tìm hiểu cách thực hiện, xin xem Định dạng mục lục.

Áp dụng Cho: Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ