Tạo một công thức đơn giản

Quan trọng   Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể khá khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính RT chạy Windows sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về các khác biệt.

Bạn có thể tạo một công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các giá trị trong trang tính. Công thức đơn giản luôn bắt đầu với dấu bằng (=), tiếp theo là một hằng là giá trị số và một toán tử chẳng hạn như dấu cộng (+), dấu trừ (-), dấu sao (*), hoặc dấu gạch chéo (/).

Ví dụ, khi bạn nhập công thức =5+2*3, Excel sẽ nhân hai số cuối rồi cộng thêm số đầu tiên vào kết quả. Theo thứ tự chuẩn của các phép toán, phép nhân được thực hiện trước phép cộng.

  1. Trên trang tính, hãy bấm vào ô mà bạn muốn nhập công thức vào đó.

  2. Nhập = (dấu bằng), tiếp theo là các hằng số và toán tử mà bạn muốn dùng trong phép tính đó.

    Bạn có thể nhập bao nhiêu hằng số và toán tử vào công thức tùy theo nhu cầu, tối đa là 8192 ký tự.

    Mẹo    Thay vì nhập hằng số vào công thức, bạn có thể chọn các ô có chứa giá trị mà bạn muốn dùng và nhập các toán tử trong khi chọn các ô.

  3. Nhấn Enter.

Ghi chú   

Ví dụ

Sổ làm việc dưới đây cho thấy ví dụ về công thức đơn giản. Bạn có thể thay đổi bất kỳ công thức hiện có nào hoặc nhập công thức của riêng bạn để tìm hiểu cách thức chúng hoạt động và xem kết quả.

Hãy sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

2

5

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=A2+A3

Cộng giá trị trong các ô A1 và A2.

=A2+A3

'=A2-A3

Trừ giá trị trong ô A2 từ giá trị trong A1

=A2-A3

'=A2/A3

Chia giá trị trong ô A1 cho giá trị trong A2

=A2/A3

'=A2*A3

Nhân giá trị trong ô A1 với giá trị trong A2

=A2*A3

'=A2^A3

Lũy thừa giá trị trong ô A1 đến giá trị hàm mũ được xác định trong A2

=A2^A3

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=5+2

Cộng 5 và 2.

=5+2

'=5-2

Trừ 2 từ 5

=5-2

'=5/2

Chia 5 cho 2

=5/2

'=5*2

Nhân 5 với 2

=5*2

'=5^2

5 lũy thừa 2

=5^2

Để làm việc chuyên sâu hơn với dữ liệu mẫu trong Excel, hãy tải sổ làm việc được nhúng về máy tính của bạn, rồi mở trong Excel.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Excel 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ