Tạo một ứng dụng Access

Ứng dụng Access là cơ sở dữ liệu mà bạn dùng trong trình duyệt web chuẩn, nhưng bạn thiết kế và sửa đổi trong Access 2013. Dữ liệu và các đối tượng cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong SQL Server hoặc Microsoft Azure SQL Database, để bạn có thể chia sẻ dữ liệu trong tổ chức của bạn thông qua SharePoint 2013, Office 365 Small Business hoặc Office 365 Enterprise tại cơ sở.

Bạn có thể tạo ứng dụng từ mẫu hoặc từ đầu. Để tạo ứng dụng tùy chỉnh:

  1. Mở Access 2013 và bấm Ứng dụng web tùy chỉnh.

  2. Hãy nhập tên và vị trí cho ứng dụng của bạn (bạn cũng có thể chọn vị trí từ danh sách Vị trí) và bấm Tạo.

Mẹo    Để kiểm tra vị trí máy chủ của mình hoặc tên cơ sở dữ liệu, hãy bấm tab Tệp > Thông tin .

Nút ứng dụng web tùy chỉnh trên màn hình khởi động.

Tiếp theo, bạn sẽ cần một vài bảng trong ứng dụng mới. Bạn có thể thêm các bảng được xác định trước giống như các mẫu, trong một số trường hợp bao gồm các bảng có liên quan được tạo sẵn, hoặc chỉ bắt đầu với các bảng trắng.

Hộp tìm kiếm mẫu bảng trên màn hình Chào mừng của Access.

Để thêm bảng mẫu:   Trong hộp Tìm kiếm, nhập kiểu thông tin bạn sẽ lưu trữ như tác vụ hoặc người. Bấm nút Tìm kiếm và chọn bảng thích hợp từ danh sách.

Nếu mẫu có các bảng liên quan, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng nhiều bảng. Ví dụ: khi bạn thêm bảng Tài sản, Access cũng thêm bảng Nhân viên liên quan.

Biểu tượng cho biết sự hiện diện của nhiều bảng trong mẫu

Để thêm bảng trống:   Bấm Thêm bảng trống mới.

Bạn có thể nhìn thấy các bảng mới được thêm vào trong ngăn bên trái.

Làm việc với các dạng xem

Access tự động tạo các dạng xem Danh sách và Biểu dữ liệu cho từng bảng. Tùy thuộc vào kiểu mẫu bảng bạn chọn, bạn cũng có thể thấy dạng xem Tóm tắt, nhóm các mục theo một trường cụ thể. Bạn có thể thêm dạng xem bằng cách bấm vào dấu cộng.

Để sửa thiết kế của một dạng xem:

  1. Chọn một bảng.

  2. Chọn một dạng xem.

  3. Bấm vào nút Thiết đặt/Hành động và sau đó chọn hành động bạn muốn thực hiện.

Ghi chú    Xóa dạng xem (hoặc điều khiển trên dạng xem) sẽ không xóa dữ liệu bên dưới.

Thêm dữ liệu

Để nhập hoặc sửa đổi dữ liệu trong các bảng, trên tab Trang đầu, bấm Mở trong Trình duyệt. Chọn bảng và dạng xem bạn muốn dùng, sau đó sử dụng các nút trên thanh hành động để thêm, sửa và xóa các mục.

Bạn cũng có thể nhập dữ liệu từ nguồn bên ngoài như cơ sở dữ liệu máy tính Access, tệp Microsoft Excel, nguồn ODBC, tệp văn bản hoặc danh sách SharePoint. Dữ liệu sẽ được thêm vào bảng mới.

Chọn nguồn dữ liệu: Access; Excel; Máy chủ SQL/Dữ liệu ODBC; Văn bản/CSV; Danh sách SharePoint.

Ghi chú    Nếu bạn có cơ sở dữ liệu web Access 2010, bạn có thể sửa nó trong Access 2013 nhưng không thể cập nhật nó thành ứng dụng Access. Thay vào đó, hãy tạo ứng dụng web tùy chỉnh mới và nhập các bảng từ cơ sở dữ liệu web Access 2010. Các dạng xem mặc định sẽ được tạo ra tự động và bạn có thể thêm các dạng xem tùy chỉnh của bạn.

Lưu ứng dụng

Bấm Lưu trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh sẽ tải các thay đổi lên máy chủ SharePoint hoặc trang web Office 365, vì vậy không có thêm bước “phát hành”.

Để sao lưu hoặc di chuyển ứng dụng của bạn, hãy lưu ứng dụng dưới dạng gói ứng dụng SharePoint bằng cách bấm Tệp > Lưu Như > Lưu ở dạng Gói. Nhập tiêu đề và chọn bạn chỉ muốn lưu thiết kế của ứng dụng hay bạn muốn đưa dữ liệu vào gói.

Để có tổng quan nhanh về các tùy chọn khác, hãy xem Có gì Mới trong Access 2013.

Bước tiếp theo

Các bước tiếp theo tùy thuộc vào điều bạn muốn thực hiện với ứng dụng nhưng sau đây là một số bài viết có thể giúp ích:

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Access 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ