Tạo email

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Bấm vào Email mới, hoặc nhấn Ctrl + N.

  Email Mới

 2. Nếu nhiều tài khoản email được cấu hình trong Microsoft Outlook, từ nút xuất hiện và tài khoản sẽ gửi tin nhắn sẽ được hiển thị. Để thay đổi tài khoản, hãy nhấp vào từ.

 3. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập chủ đề của thư.

 4. Nhập địa chỉ email của người nhận hoặc tên trong hộp đến, Cc, hoặc Bcc . Phân tách nhiều người nhận bằng dấu chấm phảy.

  Để chọn tên người nhận từ danh sách trong Sổ Địa chỉ, hãy bấm Đến, Cc hoặc Bcc, rồi bấm vào tên bạn muốn.

  Tôi không thấy hộp Bcc . Làm thế nào tôi làm biến nó?

  Để hiển thị hộp Bcc cho thư này và tất cả các thư trong tương lai, hãy bấm Tùy chọn, sau đó trong nhóm Hiện Trường, bấm Bcc.

 5. Bấm vào Đính kèm tệp để thêm tập tin đính kèm. Hoặc bấm vào Mục đính kèm để đính kèm mục Outlook, chẳng hạn như thư điện tử, tác vụ, địa chỉ liên lạc hoặc các mục lịch.

  Đính kèm Tệp

  Mẹo  Nếu bạn không thích các phông chữ hoặc phong cách của thư, bạn có thể thay đổi hình thức của nó. Nó cũng là một ý tưởng tốt để kiểm tra chính tả trong thư trước khi gửi.

 6. Sau khi bạn hoàn tất soạn thư, bấm vào gửi.

  Ghi chú  Nếu bạn không thể tìm thấy nút gửi, bạn có thể cần phải cấu hình một tài khoản email.

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Office 365 End User, Outlook 2013, Outlook 2016Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ