Tạo email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Bấm Email mới, hoặc nhấn Ctrl + N.

  Email mới

 2. Nếu nhiều tài khoản email được cấu hình trong Microsoft Outlook, từ nút sẽ xuất hiện và tài khoản sẽ gửi thông báo được hiển thị. Để thay đổi tài khoản, bấm từ.

 3. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập chủ đề của thư.

 4. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận trong hộp đến, Cchoặc Bcc . Nhiều người nhận phân tách bằng dấu chấm phẩy.

  Để chọn tên người nhận từ danh sách trong Sổ Địa chỉ, hãy bấm Đến, Cc hoặc Bcc, rồi bấm vào tên bạn muốn.

  Tôi không nhìn thấy hộp Bcc . Làm thế nào để tôi bật nó?

  Để hiển thị hộp Bcc cho thư này và tất cả các thư trong tương lai, hãy bấm Tùy chọn, sau đó trong nhóm Hiện Trường, bấm Bcc.

 5. Bấm Đính kèm tệp để thêm phần đính kèm. Hoặc bấm vào Mục đính kèm để đính kèm mục Outlook, chẳng hạn như thông điệp email, nhiệm vụ, liên hệ hoặc mục lịch.

  Đính kèm Tệp

  Mẹo: Nếu bạn không thích phông hoặc kiểu của thư của bạn, bạn có thể thay đổi cách hiển thị ảnh. Cũng có thể sử dụng kiểm tra chính tả trong tin nhắn của bạn trước khi gửi.

 6. Sau khi bạn hoàn tất việc soạn thư của bạn, hãy bấm gửi.

  Ghi chú: Nếu bạn không thể tìm thấy nút gửi, bạn có thể cần phải cấu hình tài khoản email.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×