Tạo công thức bằng cách dùng hàm

Quan trọng  Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Bạn có thể tạo một công thức để tính toán giá trị trong trang tính của bạn bằng cách dùng hàm. Ví dụ, công thức =SUM(A1:A2)SUM(A1,A2) đều dùng hàm SUM để thêm giá trị trong ô A1 và A2. Công thức luôn bắt đầu với dấu bằng (=).

 1. Bấm vào ô bạn muốn nhập công thức.

 2. Để bắt đầu công thức chứa hàm, bấm Chèn Hàm Ảnh nút trên thanh công thức thanh công thức.

  Excel chèn dấu bằng (=) cho bạn.

 3. Trong hộp Hoặc chọn một thể loại , chọn Tất cả.

  Nếu bạn đã quen thuộc với các thể loại hàm, bạn có thể chọn một thể loại.

  Nếu bạn không chắc chắn hàm nào sẽ được dùng, bạn có thể nhập một câu hỏi mô tả việc bạn muốn làm trong hộp Tìm kiếm hàm (ví dụ, "cộng số" trả về hàm SUM ).

  Mẹo  Để biết danh sách các hàm sẵn dùng, hãy xem các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái) hoặc các hàm Excel (theo thể loại).

 4. Trong hộp Chọn hàm , chọn hàm bạn muốn dùng rồi bấm OK.

 5. Trong hộp đối số hiển thị hàm bạn đã chọn, nhập giá trị, chuỗi văn bản hoặc tham chiếu ô bạn muốn.

  Thay vì nhập tham chiếu ô, bạn cũng có thể nhập ô bạn muốn tham chiếu. Bấm Ảnh nút để thu nhỏ hộp thoại, chọn ô bạn muốn tham chiếu rồi bấm Ảnh Nút để mở rộng lại hộp thoại.

  Mẹo  Để biết thêm thông tin về hàm và đối số của chúng, bấm Trợ giúp về hàm này.

 6. Sau khi bạn hoàn thành các đối số cho công thức, bấm OK.

Mẹo  Nếu bạn thường xuyên dùng hàm, bạn có thể nhập công thức trực tiếp trên trang tính. Sau khi bạn nhập dấu bằng (=) và tên hàm, bạn có thể lấy thông tin về cú pháp công thức và đối số của hàm bằng cách nhấn F1.

Ví dụ

Sao chép bảng sang ô A1 trong một trang tính trống trong Excel để làm việc với các ví dụ về công thức có dùng các hàm này.

Dữ liệu

5

4

2

6

3

8

7

1

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=SUM(A:A)

Cộng tất cả các số trong cột A

=SUM(A:A)

'=AVERAGE(A1:B4)

Tính giá trị trung bình của tất cả các số trong khoảng A1:B4

=AVERAGE(A1:B4)

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Excel 2016, Excel 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ