Tạo bản trình bày PowerPoint 2013 đầu tiên

Tổng quan

Tạo bản trình bày PowerPoint 2013 đầu tiên của bạn Hãy xem các video này để tìm hiểu cách sử dụng PowerPoint 2013. Bắt đầu với phiên bản mới để xem cách thực hiện các tác vụ hàng ngày.

Trong khóa học này:

Bắt đầu dùng PowerPoint (2:05)
Cách tốt nhất để tìm hiểu về PowerPoint 2013 là bắt đầu sử dụng chương trình này.

Lưu bản trình bày PowerPoint (1:49)
Trong video này, tìm hiểu cách thức lưu bản trình bày để ngăn ngừa mất tất cả thành quả lao động vất vả của bạn và biết cách để in bản trình bày.

Chèn mục vào bản trình bày (2:37)
Video này cho bạn biết làm thế nào để bản trình bày bạn trông thú vị hơn bằng cách chèn các thành phần như ảnh, đầu trang, chân trang, hình dạng và nhiều hơn nữa.

Hoàn thiện và xem xét bản trình bày (2:02)
Xem cách thêm một số yếu tố thiết kế, chẳng hạn như chủ đề và độ trong suốt và xem xét bản trình bày của bạn trước khi trình chiếu bản trình bày cho khán giả.

Chuẩn bị và chạy bản trình bày (1:20)
Xem video này để tìm hiểu một số mẹo về cách chiếu bản trình bày của bạn, bao gồm cách chiếu trên hai màn hình bằng dạng xem Diễn giả.

Tóm tắt khóa học
Lời nhắc ngắn gọn về các điểm chính trong khóa học.

Các chương học khác có trên Microsoft Office Training.

Phản hồi

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!