Tạo Thư mục Tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Trong Outlook 2016, khi bạn tìm kiếm thư bằng cách sử dụng tính năng Tìm kiếm Nâng cao trong trường văn bản được sử dụng thường xuyên, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau: Outlook không thể thực hiện tìm kiếm của bạn. Outlook không thể hiển thị chế độ xem này. Hết bộ nhớ hoặc tài nguyên hệ thống. Hãy đóng một số cửa sổ hoặc chương trình, rồi thử lại. Chúng tôi đang tích cực khắc phục sự cố này để phát hành bản sửa lỗi. Trong lúc này, vui lòng xem bài viết này để biết thêm thông tin và giải pháp thay thế.

Thư mục Tìm kiếm là thư mục ảo, cung cấp dạng xem của tất cả các mục thư khớp với tiêu chí tìm kiếm cụ thể. Ví dụ, Thư mục Tìm kiếm Thư Chưa đọc cho phép bạn xem tất cả các thư chưa đọc trong một thư mục, mặc dù các thư này có thể được lưu tại các thư mục khác nhau.

Ghi chú: 

 • Thư mục tìm kiếm không thể chứa kết quả tìm kiếm từ nhiều tệp dữ liệu Outlook (.pst).

 • Thư mục Tìm kiếm có hỗ trợ khớp tiền tố trong chuỗi văn bản do bạn xác định. Ví dụ, nếu bạn muốn bao gồm tất cả các thư chứa từ "rain" trong Thư mục Tìm kiếm, Thư mục Tìm kiếm cũng bao gồm những thư chứa từ như "raining" hay "rainy". Những từ như "brain" sẽ được loại trừ.

Thêm Thư mục Tìm kiếm đã xác định trước

 1. Trong Thư, hãy bấm Thư mục.

 2. Trong nhóm Mới, hãy bấm Thư mục Tìm kiếm Mới.

  Lối tắt bàn phím    Để tạo Thư mục Tìm kiếm, bạn hãy nhấn Ctrl+Shift+P.

 3. Từ danh sách Chọn một Thư mục Tìm kiếm, hãy bấm vàoThư mục Tìm kiếm bạn muốn thêm vào.

 4. Nếu được nhắc, dưới Tùy chỉnh Thư mục Tìm kiếm, bạn hãy chỉ rõ tiêu chí tìm kiếm để sử dụng.

 5. Để chọn một hộp thư khác để tìm kiếm, dưới Tùy chỉnh Thư mục Tìm kiếm, bạn hãy bấm vào mũi tên trong hộp Tìm thư trong, rồi chọn hộp thư từ danh sách.

Mẹo: Để thay đổi tiêu chí cho Thư mục Tìm kiếm, hãy bấm chuột phải vào thư mục trong Ngăn Dẫn hướng, bấm Tùy chỉnh Thư mục Tìm kiếm này, bấm Tiêu chí, rồi thay đổi tiêu chí. Không thể thay đổi tiêu chí của Thư mục Tìm kiếm trong nhóm Đọc Thư, chẳng hạn như Hộp thư đến, Thư nháp hoặc Mục đã Gửi.

Đầu Trang

Tạo Thư mục Tìm kiếm tùy chỉnh

 1. Trong Thư, hãy bấm Thư mục.

 2. Trong nhóm Mới, hãy bấm Thư mục Tìm kiếm Mới.

  Lối tắt bàn phím    Để tạo Thư mục Tìm kiếm, bạn hãy nhấn Ctrl+Shift+P.

 3. Từ danh sách Chọn một Thư mục Tìm kiếm, bấm Tạo Thư mục Tìm kiếm tùy chỉnh.

 4. Dưới Tùy chỉnh Thư mục Tìm kiếm, bấm Chọn.

 5. Hãy nhập tên cho Thư mục Tìm kiếm tùy chỉnh của bạn.

 6. Bấm Tiêu chí, rồi chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Tab Thư chứa tiêu chí về nội dung hoặc thuộc tính thư, chẳng hạn như người gửi, từ khóa hay người nhận.

  • Tab Nhiều Lựa chọn hơn chứa tiêu chí về các điều kiện khác của thư, chẳng hạn như mức quan trọng, cờ, phần đính kèm hay phân loại.

  • Tab Nâng cao cho phép bạn tạo tiêu chí chi tiết. Dưới Xác định thêm tiêu chí, hãy bấm Trường, bấm vào kiểu tiêu chí bạn muốn, rồi bấm vào tiêu chí cụ thể từ danh sách. Sau đó, trong hộp Điều kiện và hộp Giá trị, hãy bấm vào những tùy chọn bạn muốn, rồi bấm Thêm vào Danh sách. Lặp lại thao tác này cho mỗi tiêu chí bạn muốn thêm vào thư mục tìm kiếm này, rồi bấm OK.

 7. Bấm Duyệt, chọn những thư mục bạn muốn tìm kiếm.

 8. Bấm OK để đóng từng hộp thoại đang mở.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×