Tùy chỉnh một cái nhìn trong một ứng dụng truy cập bằng cách tạo ra một vĩ mô giao diện người dùng

Với các macro giao diện, bạn có thể thực hiện các hành động như mở dạng xem khác, áp dụng bộ lọc hoặc tạo bản ghi mới. Có hai loại macro: macro UI “nhúng” được đính kèm trực tiếp vào các đối tượng giao diện người dùng chẳng hạn như nút lệnh, hộp tổ hợp hoặc đối tượng nút Thanh Hành động và macro UI “độc lập”, được đưa vào các đối tượng macro.

Để tránh trùng lặp mã, bạn hãy dùng lại các macro UI độc lập bằng cách gọi chúng từ các macro khác. Bạn có thể thấy các macro UI độc lập trong Ngăn Dẫn hướng, dưới mục Macro, nhưng bạn không chạy được chúng trực tiếp từ đó. Hãy dùng hành động Chạy Macro để chạy một macro UI độc lập từ một macro UI nhúng.

Tạo macro UI nhúng

Macro UI nhúng chạy khi các sự kiện cụ thể xảy ra trong một dạng xem, chẳng hạn như bấm một nút, chọn một mục trong hộp tổ hợp hoặc tải một dạng xem. Macro trở thành một phần của dạng xem hoặc điều khiển mà chúng được nhúng vào.

Dưới đây là các sự kiện bạn có thể đính kèm một macro UI vào đó trong một điều khiển hoặc dạng xem:

Kiểu Sự kiện

Khi nào chúng xảy ra

Sau khi Cập nhật

Xảy ra sau khi bạn nhập dữ liệu vào một điều khiển hoặc chọn một mục trong một điều khiển danh sách.

Khi Bấm chuột

Xảy ra khi chọn một điều khiển.

Ở mục Hiện thời

Xảy ra khi người dùng di chuyển đến một bản ghi khác trong dạng xem.

Khi Tải

Xảy ra khi mở dạng xem.

Và đây là các sự kiện mà mỗi điều khiển hỗ trợ:

Điều khiển hoặc kiểu đối tượng

Các sự kiện được hỗ trợ

Nút Thanh Hành động

Khi Bấm chuột

Tự động điền

Sau khi Cập nhật, Khi Bấm chuột

Nút

Khi Bấm chuột

Hộp Kiểm

Sau khi Cập nhật

Hộp Tổ hợp

Sau khi Cập nhật

Siêu kết nối

Sau khi Cập nhật, Khi Bấm chuột

Hình ảnh

Khi Bấm chuột

Nhãn

Khi Bấm chuột

Hộp văn bản Nhiều dòng

Sau khi Cập nhật, Khi Bấm chuột

Hộp Văn bản

Sau khi Cập nhật, Khi Bấm chuột

Dạng xem

Ở mục Hiện thời, Khi Tải

Dưới đây là cách tạo một macro UI nhúng:

 1. Chọn điều khiển bạn muốn nhúng macro vào.

 2. Bấm vào nút Hành động. Access mở hộp thoại Hành động cho hành động tùy chỉnh.

  Nút Hành động cho một nút lệnh trên dạng xem.

 1. Bấm vào sự kiện bạn muốn đính kèm macro vào.
  Access hiển thị một macro trống trong Dạng xem Thiết kế macro và bạn có thể bắt đầu thêm hành động.

Tạo một macro UI độc lập

 1. Bấm vào Trang đầu > Nâng cao> Macro.

Access hiển thị một macro trống trong Dạng xem Thiết kế macro và bạn có thể bắt đầu thêm các hành động.

 1. Bấm Lưu. Nhập tên macro trong hộp Tên Macro, rồi bấm OK.

Mẹo để tạo macro UI

Các mẹo này sẽ giúp quá trình thực hiện suôn sẻ hơn.

 • Để tham chiếu đến một trường trong macro, bạn hãy dùng định dạng [Tên Bảng].[Tên Trường]. Ví dụ, sử dụng [Tác vụ].[Ngày Đến hạn] để tham chiếu đến trường Ngày Đến hạn[Tác vụ].[Trạng thái] để tham chiếu tới trường Trạng thái.

 • Trước khi tạo macro UI nhúng, bạn hãy viết ra các tên bảng, trường và điều khiển bạn dự định sẽ dùng, vì bạn sẽ không chuyển được sang tab khác trong khi đang tạo macro UI nhúng.

 • Hãy lưu hường xuyên.

Áp dụng Cho: Access 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ