Đăng nhập

Tùy chỉnh một cái nhìn trong một ứng dụng truy cập bằng cách tạo ra một vĩ mô giao diện người dùng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với người sử dụng giao diện (giao diện người dùng) macro trong ứng dụng web truy cập, bạn có thể thực hiện hành động như mở một góc nhìn khác, áp dụng một bộ lọc, hoặc tạo ra một kỷ lục mới. Có hai loại: "nhúng" giao diện người dùng macro, đính kèm trực tiếp cho đối tượng người dùng giao diện như nút lệnh, hộp tổ hợp hoặc hành động Bar đối tượng nút, và "đứng một mình" giao diện người dùng macro, chứa trong các đối tượng vĩ mô.

Để tránh nhân đôi vĩ mô logic, tái sử dụng độc lập UI macro bằng cách gọi họ từ các macro khác. Bạn có thể xem các macro UI độc lập trong ngăn dẫn hướng, theo macro, nhưng bạn không thể chạy chúng trực tiếp từ đó. Sử dụng hành động RunMacro để chạy một vĩ mô UI độc lập từ một vĩ mô UI nhúng.

Ghi chú: Bài viết này không áp dụng cho truy cập cơ sở dữ liệu máy tính để bàn.

Tạo một vĩ mô UI nhúng trong một ứng dụng web truy cập

Nhúng UI macro trong truy cập ứng dụng web chạy khi sự kiện cụ thể xảy ra trong một cái nhìn, chẳng hạn như cách bấm một nút, chọn một mục trong một hộp combo hoặc tải một cái nhìn. Các macro trở thành một phần của chế độ xem hoặc kiểm soát họ đang nhúng trong.

Dưới đây là các sự kiện bạn có thể đính kèm một vĩ mô giao diện người dùng để kiểm soát hoặc chế độ xem trong một ứng dụng web truy cập:

Kiểu Sự kiện

Khi nào chúng xảy ra

Sau khi Cập nhật

Xảy ra sau khi bạn nhập dữ liệu vào một điều khiển hoặc chọn một mục trong một điều khiển danh sách.

Khi Bấm chuột

Xảy ra khi chọn một điều khiển.

Ở mục Hiện thời

Xảy ra khi người dùng di chuyển đến một bản ghi khác trong dạng xem.

Khi Tải

Xảy ra khi mở dạng xem.

Và đây là sự kiện mỗi điều khiển hỗ trợ trên danh sách xem và trống lượt xem:

Điều khiển hoặc kiểu đối tượng

Các sự kiện được hỗ trợ

Nút Thanh Hành động

Khi Bấm chuột

Tự động điền

Sau khi Cập nhật, Khi Bấm chuột

Nút

Khi Bấm chuột

Hộp Kiểm

Sau khi Cập nhật

Combo Box

Sau khi Cập nhật

Siêu kết nối

Sau khi Cập nhật, Khi Bấm chuột

Hình ảnh

Khi Bấm chuột

Label

Khi Bấm chuột

Hộp văn bản Nhiều dòng

Sau khi Cập nhật, Khi Bấm chuột

Text Box

Sau khi Cập nhật, Khi Bấm chuột

Dạng xem

Ở mục Hiện thời, Khi Tải

Ghi chú: 

 • Chế độ xem tóm tắt trong ứng dụng web Access không hỗ trợ khả năng để thêm điều khiển tùy chỉnh có nghĩa là bạn không thể thêm bất kỳ người sử dụng giao diện macro để bất kỳ điều khiển trên loại xem.

 • Thông số kỹ thuật xem không hỗ trợ các sự kiện sau khi Cập Nhật kiểm soát. Bạn chỉ có thể xác định vĩ mô logic trong trường hợp sau khi cập nhật của điều khiển đặt trên danh sách và trống lượt xem.

 • Điều khiển trình duyệt web, subview kiểm soát và điều khiển các bài viết không hỗ trợ bất kỳ sự kiện trên bất kỳ loại xem.

Ở đây là làm thế nào để tạo một vĩ mô UI nhúng trong một truy cập web app:

 1. Chọn điều khiển bạn muốn nhúng macro vào.

 2. Bấm vào nút Hành động. Access mở hộp thoại Hành động cho hành động tùy chỉnh.

  Nút Hành động cho một nút lệnh trên dạng xem.

 3. Bấm vào sự kiện bạn muốn đính kèm vĩ mô để. Truy cập sẽ hiển thị một vĩ mô trống trong vĩ mô thiết kế xem, và bạn có thể bắt đầu thêm hành động.

Tạo một giao diện người dùng độc lập vĩ mô trong một ứng dụng web truy cập

 1. Bấm vào Trang đầu > Nâng cao> Macro.

  Access hiển thị một macro trống trong Dạng xem Thiết kế macro và bạn có thể bắt đầu thêm các hành động.

 2. Bấm Lưu. Nhập tên macro trong hộp Tên Macro, rồi bấm OK.

Lời khuyên cho việc tạo ra một vĩ mô giao diện người dùng trong ứng dụng web truy cập

Các mẹo này sẽ giúp quá trình thực hiện suôn sẻ hơn.

 • Để đề cập đến một lĩnh vực trong một vĩ mô, sử dụng định dạng [TableName]. [ FieldName]. Ví dụ, sử dụng [nhiệm vụ]. [ Ngày hết hạn] để tham khảo các lĩnh vực Ngày hết hạn[nhiệm vụ]. [ Trạng thái] để tham khảo trường trạng thái . Nếu xem của bạn được dựa trên một truy vấn, cung cấp tên của đối tượng đã lưu truy vấn. Ví dụ, nếu xem của bạn hồ sơ nguồn là một truy vấn được đặt theo tên MyQuery, sử dụng [MyQuery]. [ Ngày hết hạn] để tham khảo trường Ngày đáo hạn , truy vấn.

 • Trước khi tạo macro UI nhúng, bạn hãy viết ra các tên bảng, trường và điều khiển bạn dự định sẽ dùng, vì bạn sẽ không chuyển được sang tab khác trong khi đang tạo macro UI nhúng.

 • Một số đối số hành động vĩ mô hỗ trợ biểu thức. Nếu bạn muốn sử dụng một biểu hiện cho một đối số hành động vĩ mô, hãy nhập một dấu hiệu = tại vị trí đầu tiên trong hộp đối số. Nếu đối số hỗ trợ biểu thức, truy cập sẽ hiển thị một nút biểu hiện xây dựng bên phải của hộp đối số.

 • Hãy lưu hường xuyên.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!