Tôi có thể thêm tên miền con hay nhiều tên miền riêng vào Office 365?

Hầu hết các thuê bao Office 365 đều có cùng những tính năng giống nhau đối với tên miền. Ví dụ, bạn có thể thêm nhiều tên miền riêng, thêm tên miền con và quyết định xem bạn muốn tự mình quản lý DNS cho tên miền riêng hay để Office 365 quản lý DNS cho tên miền.

Hãy xem lại thông tin dưới đây để tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng Office 365 trong tổ chức của mình. Phần mô tả dịch vụ tên miền Office 365 thậm chí còn có một danh sách cụ thể hơn. Bạn cũng có thể xem lại tổng quan tính năng sản phẩm của mỗi gói dịch vụ.

 • Bạn có thể thêm nhiều tên miền hoặc tên miền con. Chẳng hạn, bạn có thể thêm tên miền contoso.com và contosomarketing.com, rồi thêm tên miền con ví dụ www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com, v.v.

 • Khi bạn thêm nhiều tên miền vào Office 365, bạn có thể lưu trữ bất kỳ dịch vụ nào (chẳng hạn như email) tại bất kỳ tên miền nào mà bạn đã thêm.

 • Nếu đã có website công cộng mà bạn sử dụng với tên miền của mình, khi bạn thêm tên miền vào Office 365, bạn có thể tiếp tục lưu trữ website hiện tại của bạn tại nơi nó đang được lưu trữ mà không phải làm gì thêm.

  Thiết lập tên miền của bạn trong Office 365, đồng thời trong trình hướng dẫn thiết lập tên miền, hãy đảm bảo bạn chọn khi được hỏi bạn đã có website nào đang dùng chưa. Sau đó bạn thêm và cập nhật bản ghi DNS của mình trên website của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS để cấu hình các bản ghi DNS cho các dịch vụ như email và Skype for Business Online.

 • Chọn cách bạn sẽ quản lý DNS cho tên miền của mình. Bạn có thể tiếp tục quản lý bản ghi DNS của mình tại nhà cung cấp lưu trữ DNS (hoặc tại cơ sở, nếu bạn quản lý tệp DNS của mình cục bộ)—chẳng hạn như để thêm hoặc cập nhật bản ghi MX hoặc CNAME. Hoặc bạn có thể để Office 365 thiết lập và quản lý bản ghi DNS cho tên miền của mình. Bạn có thể chọn cách quản lý bản ghi DNS khi bạn thực hiện các bước trong trình hướng dẫn thiết lập tên miền.

  Nếu bạn quyết định để cho Office 365 tạo và lưu trữ các bản ghi DNS cho tên miền của bạn, thì email và IM sẽ được tự động thiết lập để sử dụng tên miền của bạn, do Office 365 lưu trữ, và bạn không thể lưu trữ email hoặc IM tại một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác.

  Nếu bạn quyết định tự mình quản lý DNS cho tên miền của mình, bạn có thể thiết lập email, IM và website công cộng của mình để sử dụng tên miền của bạn do Office 365 lưu trữ, hoặc bạn có thể lưu trữ một vài (hoặc tất cả) các dịch vụ này trên tên miền của bạn ở một nhà cung cấp khác.

Thông tin thêm về cách mà miền hoạt động với các dịch vụ Office 365

 • Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể thêm tối đa 900 tên miền vào thuê bao Office 365 của mình. Nếu bạn đang lên kế hoạch dùng nhiều tên miền, xem Dùng số lượng lớn các tên miền với Office 365.

 • Office 365 tạo tên miền cho bạn khi bạn đăng ký dịch vụ, chẳng hạn như contoso.onmicrosoft.com. Bạn có thể tiếp tục dùng tên miền này cho ID người dùng và cho dịch vụ Office 365 của mình, hoặc thêm tên miền riêng của chính bạn.

 • Bạn có thể dùng bất kỳ tên miền riêng nào sẵn có tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn. Tên này không nhất thiết phải khớp với phần đầu của miền onmicrosoft.com của bạn. Ví dụ, nếu bạn đăng ký Office 365 bằng fabrikam.onmicrosoft.com, bạn có thể dùng fabrikam.com, fabrikam_NW.com, hoặc một tên hoàn toàn khác như fourthcoffee.com.

Tìm hiểu thêm tại Nhận trợ giúp về tên miền trong Office 365.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 End User, Office 365 AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ