Tổng quan về phần Mọi người

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trang Mọi người là nơi lưu giữ các liên hệ cá nhân của bạn và là nơi bạn có thể xem bất kỳ sổ địa chỉ nào đã được thiết lập cho tổ chức của mình. Để xem trang Mọi người trong Outlook Web App:

 1. Đăng nhập vào Outlook Web App. Để được trợ giúp, hãy xem mục Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Mọi người. Hoặc, chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 , sau đó chọn Mọi người.

  Tùy chọn dẫn hướng Office 365

Trong bài viết này

Nội dung bạn sẽ xem được trong phần Mọi người

Tạo một liên hệ mới

Tạo nhóm

Tạo nhóm được chia sẻ

Tạo liên hệ từ một thư

Sửa liên hệ

Nối kết và hủy nối kết liên hệ

Dùng Outlook Online trên thiết bị di động

Tôi có thể chia sẻ thư mục liên hệ với người khác từ Outlook Web App không?

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Nội dung bạn sẽ xem được trong phần Mọi người

Dạng xem mọi người

 1. Tạo một liên hệ mới bằng cách chọn mới mới.

 2. Tất cả những nơi bạn có thể tìm thông tin liên hệ.

 3. Tìm kiếm. Nhập tên của một người vào đây để tìm kiếm họ trong liên hệ của bạn và trong sổ địa chỉ của tổ chức bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm kiếm trong Outlook Online.

 4. Danh sách tất cả các liên hệ trong thư mục hiện tại.

 5. Thẻ liên hệ dành cho người được chọn.

 6. Bạn có thể hành động trực tiếp từ thẻ liên hệ. Chọn các biểu tượng để gửi thư, bắt đầu một phiên IM hoặc tạo một yêu cầu họp.

Đầu trang

Tạo một liên hệ mới

Để tạo một liên hệ, hãy chọn thư mục dưới Liên hệ Của tôi mà bạn muốn tạo liên hệ trong đó, chọn mới Mới rồi chọn Tạo liên hệ.

liên hệ trống

Thao tác này sẽ mở một biểu mẫu liên hệ trống. Điền vào mọi chi tiết mà bạn muốn. Chọn biểu tượng Thư mới để xem các tùy chọn khác dành cho kiểu thông tin đó. Ví dụ, nếu người mà bạn đang thêm vào liên hệ của mình có nhiều số điện thoại, hãy chọn Thư mới bên cạnh Điện thoại để thêm các số điện thoại.

Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn Lưu Lưu để lưu những thay đổi của bạn hoặc xóa bỏ Loại bỏ để hủy.

Ghi chú: Nếu bạn muốn tạo liên hệ Lync mới, hãy mở Lync trên máy tính hoặc thiết bị mà bạn đã cài đặt ứng dụng thêm liên hệ từ đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thêm liên hệ trong Lync.

Tạo nhóm

Bạn có thể tạo hai kiểu nhóm trong Outlook Web App. Kiểu thứ nhất là nhóm cá nhân, là nhóm được lưu giữ trong thư mục Liên hệ của bạn, nó có thể chứa những mục nhập từ Liên hệ cá nhân của bạn và từ sổ địa chỉ của tổ chức của bạn.

Để tạo một nhóm cá nhân, hãy chọn thư mục dưới Liên hệ Của tôi mà bạn muốn tạo nhóm trong đó, chọn mới Mới rồi chọn Tạo nhóm.

Nhóm cá nhân mới

Thao tác này sẽ mở một biểu mẫu nhóm trống. Nhập tên nhóm mà bạn muốn và bất kỳ ghi chú nào. Để thêm các thành viên, hãy nhập tên của người mà bạn muốn thêm vào Thành viên. Outlook Web App sẽ tìm kiếm mục khớp trong Liên hệ của bạn và trong sổ địa chỉ tổ chức của bạn. Nếu không tìm thấy mục khớp, bạn có thể tìm kiếm người đó. Bạn cũng có thể nhập thẳng địa chỉ email vào Thành viên. Nhấn Enter để thêm lựa chọn của bạn vào nhóm.

Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn Lưu Lưu để lưu những thay đổi của bạn hoặc xóa bỏ Loại bỏ để hủy.

Tạo nhóm chia sẻ

Tùy thuộc vào các thiết đặt trong tài khoản của bạn, bạn có thể tạo được các nhóm sẽ xuất hiện trong sổ địa chỉ của tổ chức của bạn. Để tìm hiểu cách tạo và quản lý các nhóm chia sẻ, hãy xem Nhóm phân phối.

Tạo liên hệ từ một thư

Bạn có thể thêm bất kỳ liên hệ nào mà bạn nhìn thấy trong thư vào Liên hệ của bạn. Để thêm liên hệ từ một thư:

 1. Chọn tên người đó để xem thẻ liên hệ.

 2. Hãy chọn Thêm vào Liên hệ.
  Thêm liên hệ từ thẻ

 3. Hãy thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn muốn.

 4. Chọn Lưu Lưu để thêm thẻ vào Liên hệ của bạn, hoặc xóa bỏ Loại bỏ để hủy.

Sửa liên hệ

Tìm và chọn liên hệ mà bạn muốn sửa. Bạn có thể chỉ cần sửa các liên hệ trong thư mục bên dưới Liên hệ của Tôi. Khi bạn chọn một liên hệ, bạn sẽ thấy các chi tiết của họ trong ngăn đọc. Để sửa thông tin của họ, hãy chọn Sửa. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào mà bạn muốn và chọn Lưu Lưu để lưu thay đổi của bạn hoặc xóa bỏ Loại bỏ để hủy.

Đầu trang

Nối kết và hủy nối kết liên hệ

Outlook Web App phát hiện các liên hệ có tên hiển thị như nhau hay rất giống nhau và sẽ nối kết các tên này thành một dạng xem duy nhất. Để xem những liên hệ nào đã được nối kết, hãy chọn một thẻ liên hệ và trong ngăn đọc dưới Liên hệ được nối kết, chọn Quản lý. Bạn cũng có thể chọn các liên hệ mà bạn muốn nối kết.

quản lý hồ sơ cho liên hệ

Hồ sơ này sẽ hiển thị các liên hệ được nối kết, nếu có, đối với thẻ đó.

trang liên hệ được nối kết

 1. Xem tất cả các liên hệ được nối kết với thẻ liên hệ này. Nếu bạn muốn loại bỏ một nối kết đã được thêm vào, hãy bấm vào nối kết đó để xem hoặc để hủy nối kết.

 2. Các nối kết được gợi ý hiện các nối kết có thể phù hợp với người này.

 3. Bạn có thể tìm các liên hệ bổ sung để nối kết bằng cách tìm kiếm.

Mọi thay đổi mà bạn thực hiện sẽ được lưu tự động như khi bạn thực hiện chúng. Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn xóa bỏ để đóng cửa sổ.

Dùng Outlook Online trên thiết bị di động

Nếu bạn đang dùng Outlook Web App trên thiết bị di động, chẳng hạn như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, bạn có thể thấy một vài thứ khác so với hình ảnh ở trên.

Mọi người

Hầu hết các tính năng đều hoạt động giống như khi bạn dùng Outlook Web App trên máy tính hoặc máy tính xách tay, nhưng có một số thứ bạn làm khác đi.

Gõ nhẹ vào biểu tượng dẫn hướng Dẫn hướng ở góc dưới để chuyển đổi giữa Thư, Lịch và Người.

Để tìm kiếm, gõ nhẹ vào biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm . Gõ nhẹ vào biểu tượng thêm vào Liên hệ Thêm vào liên hệ để thêm mục nhập đã chọn từ sổ địa chỉ tổ chức của bạn vào Danh bạ của bạn. Gõ nhẹ vào biểu tượng xem thêm Tùy chọn khác sẽ hiển thị nhiều lựa chọn.

Bạn tạo các mục mới bằng cách gõ nhẹ vào biểu tượng mục mới Mới . Gõ nhẹ vào các biểu tượng chữ V Chữ v lập Chữ V sang trái để bung rộng hoặc thu gọn phần xuất hiện của màn hình.

Để đến Tùy chọn khi bạn đang dùng thiết bị di động, hãy gõ nhẹ biểu tượng xem thêm Tùy chọn khác , rồi gõ nhẹ Tùy chọn. Để biết thêm thông tin hãy xem phần Tùy chọn trên thiết bị di động.

Xem OWA cho iPad và OWA cho iPhone để biết thông tin về ứng dụng OWA cho Thiết bị.

Tôi có thể chia sẻ thư mục liên hệ với người khác từ Outlook Web App không?

Tính năng này có thể chia sẻ hoặc xem một thư mục liên hệ chia sẻ không được hỗ trợ trong Outlook Web App. Nếu bạn muốn chia sẻ liên hệ với những người bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của mình, chúng tôi khuyên bạn nên dùng tính năng chia sẻ liên hệ trong Outlook 2013. Để biết thông tin, hãy xem Chia sẻ một thư mục liên hệ với người khác. Một cách khác để bạn có thể chia sẻ liên hệ với người bên trong tổ chức của bạn là sử dụng hộp thư được chia sẻ. Một hộp thư được chia sẻ chỉ có thể được tạo bởi người quản trị trong tổ chức của bạn. Với hộp thư được chia sẻ, người dùng có quyền truy nhập tới hộp thư được chia sẻ có thể truy nhập một hộp thư được chia sẻ, lịch và liên hệ.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×