Tìm kiếm thư và người trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tìm kiếm thư và mọi người trong Outlook bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm ở phía trên bên trái của trang.

Tìm kiếm trong Outlook

Khi bạn đang ở trong Outlook, bạn có thể tìm kiếm thư và mọi người.

 1. Trong thanh dẫn hướng ở góc trên bên trái của màn hình, chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng > thư.

 2. Nhập từ khóa tìm kiếm của bạn vào hộp Tìm kiếm thư và người .

  Nhập từ khóa tìm kiếm vào hộp tìm kiếm.

 3. Khi bạn nhập, Outlook cung cấp các gợi ý để tìm kiếm, chẳng hạn như tùy chọn hiện thư có chứa từ khóa mà bạn đã nhập, hoặc thư từ một liên hệ.

 4. Chọn một trong các gợi ý, hoặc chỉ nhấn Enter để xem tất cả các kết quả có thể xảy ra.

 5. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, hãy chọn bỏ xóa bỏ trong hộp tìm kiếm.

Mẹo: Nếu bạn đang tìm kiếm một liên hệ, hãy chọn nối kết Tìm kiếm người ở dưới cùng của danh sách các gợi ý để giới hạn tìm kiếm liên hệ và danh bạ của tổ chức của bạn. Khi bạn chọn nối kết đó, Outlook tự động sẽ chuyển sang người và cung cấp cho bạn các bộ lọc khác nhau. Bộ lọc mặc định là liên hệ của tôi và thư mục.

           Bộ lọc tìm kiếm cho Mọi người trong Outlook

Tìm kiếm Truy vấn Nâng cao

Sử dụng nâng cao truy vấn tìm kiếm (AQS), để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn. Trong hộp tìm kiếm, nhập một từ khóa trong bảng dưới đây, theo sau là dấu hai chấm và cần tìm kiếm. Ví dụ, để tìm các thư có chứa "báo cáo" chủ đề, nhập chủ đề:báo cáo trong hộp tìm kiếm.

Từ khóa AQS

Mô tả

From

Tìm kiếm trường From.

To

Tìm kiếm trường To.

Cc

Tìm kiếm trường Cc.

Bcc

Tìm kiếm trường Bcc.

Participants

Tìm kiếm các trường To, Cc và Bcc.

Subject

Tìm kiếm theo chủ đề.

Body or Content

Tìm kiếm phần nội dung thư.

Sent

Kết quả tìm kiếm ngày tháng đã gửi. Bạn có thể tìm kiếm một ngày cụ thể hoặc một phạm vi ngày phân tách bằng hai dấu chấm (.). Bạn cũng có thể tìm kiếm ngày tương đối: ngày hôm nay, ngày mai, hôm qua, tuần này, tháng tới, tuần, trước tháng. Bạn có thể tìm kiếm ngày trong tuần hoặc tháng của năm.

Quan trọng: Tìm kiếm ngày tháng phải được nhập theo định dạng tháng/ngày/năm: MM/DD/YYYY.

Received

Tìm kiếm theo ngày nhận. Bạn có thể dùng cùng thuật ngữ tìm kiếm như cho từ khóa Sent.

Category

Tìm kiếm trường Category.

HasAttachment:yes

Tìm kiếm hasattachment:yes sẽ trả về chỉ email có phần đính kèm.

Để thêm xác định email bạn muốn tìm kiếm, dùng các từ hoặc tên từ thư trong chương với từ khóa tìm kiếm. Ví dụ, màu lam hasattachment:yes sẽ trả về chỉ email có chứa từ "màu lam" bao gồm phần đính kèm.

HasAttachment:no

Tìm kiếm hasattachment:no sẽ trả về chỉ email mà không có phần đính kèm.

IsFlagged:yes

Tìm kiếm isflagged:yes sẽ trả về chỉ email được gắn cờ.

IsFlagged:no

Tìm kiếm isflagged:no sẽ trả về chỉ email mà không được gắn cờ.

Khi bạn sử dụng AQS, bạn có thể tìm kiếm trên nhiều thuật ngữ tìm kiếm, bao gồm bất kỳ, tất cả hoặc một cụm từ chính xác.

 • Subject:kế hoạch sản phẩm sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa “sản phẩm” hoặc “kế hoạch” trong chủ đề.

 • Subject:(kế hoạch sản phẩm) sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cả hai từ “sản phẩm” và “kế hoạch” trong chủ đề.

 • Subject:"kế hoạch sản phẩm" sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cụm từ "kế hoạch sản phẩm" trong chủ đề.

Tìm kiếm trong Mọi người

Khi bạn nhập tên trong hộp Tìm kiếm thư và mọi người trong thư, tìm kiếm ban đầu sẽ tự động cung cấp cho bạn một tùy chọn Tìm kiếm người . Nhưng khi bạn thực hiện trong tìm kiếm trong mọi người, bạn được cung cấp một bộ tùy chọn khác nhau. Hộp tìm kiếm người , bạn có thể nhập tên để tìm kiếm người, nhóm, hoặc tài nguyên.

Khi bạn tìm kiếm trong người, kết quả tìm kiếm sẽ được giới hạn của bạn liên hệ và danh bạ của tổ chức của bạn.

 1. Chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng > mọi người.

 2. Nhập tên của người, nhóm, hoặc tài nguyên bạn muốn tìm kiếm, và nhấn Enter hoặc chọn Tìm kiếm Tìm kiếm hỗ trợ .

 3. Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn bằng cách chọn liên hệ của tôi (mặc định), thư mụchoặc nhóm.

  Các thư mục đã tìm kiếm đối với tìm kiếm ban đầu về người

  Bạn có thể bung rộng một thư mục và thêm giới hạn tìm kiếm của bạn. Ví dụ, nếu bạn bung rộng thư mục, bạn có thể lọc tìm kiếm của bạn bằng Tất cả các phòng, Tất cả người dùng, Tất cả các danh sách phân phối, Tất cả liên hệ, hoặc Tất cả các nhóm và bất kỳ bộ lọc tùy chọn sẵn có cho tổ chức của bạn.

 4. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, hãy chọn bỏ xóa bỏ trong hộp tìm kiếm.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×