Tìm kiếm Thư và Người trong Outlook Web App

Bạn có thể tìm kiếm thư và người trong Outlook Web App bằng cách dùng cửa sổ tìm kiếm ở phía trên bên trái của trang. Để tìm hiểu về cách tìm kiếm lịch của bạn, hãy xem Tìm kiếm Lịch của bạn trong Outlook Web App.

Trong bài viết này

Tìm kiếm trong Outlook

Tìm kiếm Truy vấn Nâng cao

Tìm kiếm trong Mọi người

Thêm thông tin

Tìm kiếm trong Outlook

Khi bạn ở trong Outlook, bạn có thể tìm kiếm thư và người.

 1. Ở phía trên cùng của Outlook Web App, chọn Outlook. Hoặc chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng rồi chọn Outlook.

  Chọn ứng dụng

 2. Nhập từ khoá tìm kiếm vào hộp tìm kiếm.

 3. Khi bạn nhập Outlook Web App cung cấp các gợi ý có thể tìm kiếm, chẳng hạn như tùy chọn hiện thư có chứa từ khóa mà bạn đã nhập, hoặc thư từ một liên hệ.

 4. Chọn một trong các gợi ý hoặc chỉ nhấn Enter để tìm kiếm tất cả các kết quả có thể.

  Tùy chọn tìm kiếm trong Outlook Web App

 5. Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn bằng cách chọn một trong các bộ lọc: Tất cả, Chưa đọc, Đến tôi hoặc Đã gắn cờ. Bộ lọc mặc định là Tất cả.

 6. Tinh chỉnh thêm tìm kiếm của bạn bằng cách chọn phạm vi trong ngăn dẫn hướng bên trái.

  Phạm vi Tìm kiếm trong Outlook Web App

 7. Để giảm thời gian hiển thị kết quả tìm kiếm, ban đầu, bạn có thể chỉ nhận được một tập hợp con của các kết quả. Trong trường hợp này, bạn có thể nhận thêm kết quả bằng cách chọn Nhận thêm kết quả ở cuối kết quả tìm kiếm.

  Xem thêm kết quả tìm kiếm trong Outlook Web App

  Ghi chú   Hộp thư Lưu trữ Trực tuyến không được bao gồm trong tìm kiếm. Nếu tài khoản của bạn được cấu hình để có một thư mục lưu trữ, hãy vào thư mục và tìm kiếm từ đó. Thư mục lưu trữ của bạn nằm dưới danh sách Thư mục và hiển thị ở dạng Lưu trữ - <tên tài khoản>.

 8. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, hãy chọn biểu tượng loại bỏ xóa bỏ kế bên hộp tìm kiếm.

Mẹo   Nếu bạn đang tìm kiếm một liên hệ, hãy chọn nối kết Tìm kiếm liên hệ & danh bạ ở dưới cùng của các gợi ý để giới hạn tìm kiếm của bạn trong những liên hệ và danh bạ thuộc tổ chức của bạn. Khi bạn chọn nối kết đó, Outlook Web App sẽ chuyển sang phần Mọi người.

Đầu Trang

Tìm kiếm Truy vấn Nâng cao

Sử dụng Tìm kiếm Truy vấn Nâng cao (AQS) để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn. Trong hộp tìm kiếm, nhập một từ khóa trong bảng dưới đây, tiếp theo là dấu hai chấm và điều cần tìm kiếm. Ví dụ, để tìm bất kỳ thư nào với chủ đề có chứa chữ "báo cáo", nhập subject:báo cáo trong hộp tìm kiếm.

Từ khóa AQS

Mô tả

From

Tìm kiếm trường From.

To

Tìm kiếm trường To.

Cc

Tìm kiếm trường Cc.

Bcc

Tìm kiếm trường Bcc.

Participants

Tìm kiếm các trường To, Cc và Bcc.

Subject

Tìm kiếm theo chủ đề.

Body or Content

Tìm kiếm phần nội dung thư.

Sent

Tìm kiếm theo ngày gửi. Bạn có thể tìm kiếm ngày cụ thể hoặc phạm vi ngày phân tách bằng dấu hai chấm (..). Bạn cũng có thể tìm kiếm các ngày tương ứng: Hôm nay, ngày mai, tuần này, tuần tới, tuần trước, tháng trước. Bạn có thể tìm kiếm ngày trong tuần hoặc tháng trong năm.

Quan trọng   Tìm kiếm ngày tháng phải được nhập theo định dạng tháng/ngày/năm: MM/DD/YYYY.

Received

Tìm kiếm theo ngày nhận. Bạn có thể dùng cùng thuật ngữ tìm kiếm như cho từ khóa Sent.

Category

Tìm kiếm trường Category.

Attachment

Tìm kiếm phần đính kèm đã chỉ định theo tiêu đề. Ví dụ, attachment:letter sẽ tìm bất kỳ thư nào có phần đính kèm mang tên letter.doc.

Has

Dùng has:flag để tìm các mục đã gắn cờ.

Dùng has:attachment để tìm các mục có một hoặc nhiều phần đính kèm.

Khi dùng AQS, bạn có thể tìm kiếm trên nhiều thuật ngữ tìm kiếm; trên bất kỳ, tất cả hoặc một cụm từ chính xác.

 • Subject:kế hoạch sản phẩm sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa “sản phẩm” hoặc “kế hoạch” trong chủ đề.

 • Subject:(kế hoạch sản phẩm) sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cả hai từ “sản phẩm” và “kế hoạch” trong chủ đề.

 • Subject:"kế hoạch sản phẩm" sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cụm từ "kế hoạch sản phẩm" trong chủ đề.

Đầu Trang

Tìm kiếm trong Mọi người

Bất kỳ tìm kiếm nào trong Thư sẽ tự động cung cấp cho bạn tùy chọn để cũng tìm kiếm Mọi người. Bạn cũng có thể tìm kiếm người bằng cách chọn Mọi người ở phần trên cùng của Outlook Web App và nhập tên người, nhóm hoặc tài nguyên bạn muốn tìm kiếm trong hộp tìm kiếm.

Khi bạn tìm kiếm trong phần Mọi người, kết quả tìm kiếm sẽ được giới hạn trong những liên hệ và danh bạ thuộc tổ chức của bạn.

 1. Ở phía trên cùng của Outlook Web App chọn Mọi người. Hoặc chọn Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng, rồi chọn Mọi người.

  Chọn ứng dụng
 2. Hãy nhập tên người bạn muốn tìm kiếm và chọn Enter hoặc chọn biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm hỗ trợ.

  Tìm kiếm người trong Outlook Web App

 3. Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn bằng cách chọn một trong các bộ lọc: Tất cả, Mọi người, Nhóm hoặc Phòng. Bộ lọc mặc định là Tất cả.

 4. Tinh chỉnh thêm tìm kiếm của bạn bằng cách chọn phạm vi trong ngăn dẫn hướng bên trái. Phạm vi mặc định là Liên hệ và Danh bạ của Tôi.

 5. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, hãy chọn biểu tượng loại bỏ xóa bỏ kế bên hộp tìm kiếm.

Đầu Trang

Thêm thông tin

Áp dụng Cho: Outlook Web App for Office 365, Office 365 End User, Outlook Web AppThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ