Tìm kiếm ảnh hoặc clip art trực tuyến

Về việc thêm ảnh và clip art vào tài liệu của bạn, Bing cho phép bạn truy nhập vào hàng ngàn hình ảnh được cấp phép Creative Commons trên Web. Hãy nhớ rằng, bạn chịu trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, bao gồm bản quyền.

Ghi chú   Trong Office 2007 và mới hơn, tìm kiếm của bạn cho clip art trực tuyến trong ngăn Clip Art sẽ được tự động chuyển hướng đến Bing. Bạn không cần phải mở trình duyệt của mình hoặc rời khỏi tài liệu để chèn ảnh vào tài liệu của mình.

 1. Để tìm kiếm ảnh hay clip art trên website Bing.com, bấm Hình ảnh.

 2. Trong hộp Tìm kiếm, nhập vào cái mà bạn đang tìm.

  Mẹo   Nếu bạn đang tìm kiếm cụ thể những hình clip art, nhập "clip art" làm một phần của tìm kiếm. Ví dụ, dog clip art hoặc border clip art.

  Tìm kiếm clip art

 3. Bấm hoặc nhấn vào menu thả xuống Giấy phép và chọn tùy chọn cấp phép bạn mong muốn.

  Tìm kiếm clip art viền bằng cách dùng bộ lọc giấy phép

  Mẹo  Để hiểu rõ hơn các tùy chọn cấp phép, hãy xem Lọc hình ảnh theo loại giấy phép.

  Bộ lọc của Bing dựa trên hệ thống Giấy phép Creative Commons

Áp dụng Cho: Office 2007, PowerPoint for Mac 2011, Outlook for Mac 2011, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Word 2013, Publisher 2013, Outlook 2013, Excel 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ