Tìm dữ liệu trong ứng dụng Access

Dữ liệu không hữu ích nếu bạn không thể tìm thấy khi cần, do vậy các ứng dụng Access cung cấp một số cách để truy tìm nhanh dữ liệu bạn cần. Các công cụ lọc và tìm kiếm được đưa vào tự động khi bạn tạo ứng dụng Access.

Tìm dữ liệu trong dạng xem Chi tiết Danh sách

Dạng xem Chi tiết Danh sách được tạo tự động khi bạn thêm bảng bất kỳ vào ứng dụng. Để mở dạng xem này, bấm vào Danh sách trong bộ chọn dạng xem (trừ khi bạn đã đổi tên dạng xem). Để biết thêm về việc thêm bảng vào ứng dụng, hãy xem Tạo ứng dụng Access.

Mỗi dạng xem Chi tiết Danh sách bao gồm một hộp tìm kiếm theo mặc định như hiển thị ở đây:

Hộp tìm kiếm mặc định trong biểu mẫu Chi tiết Danh sách.

Nhập một số ký tự vào hộp này, nhấn Enter và ứng dụng ngay lập tức lọc danh sách đến các mục chứa những ký tự này.

Ví dụ tìm kiếm các ký tự "ad"

Trong ví dụ này, nhập các ký tự “ad” sẽ tìm thấy “Adina”, Traders” và “Mahadevan”. Access áp dụng bộ lọc cho nhiều trường. Trong ví dụ này, Access tìm thấy giá trị bộ lọc trong các trường Tên, Công ty và Họ của 3 mục khác nhau.

Tìm dữ liệu trong dạng xem Tóm tắt

Dạng xem Tóm tắt nhóm các mục theo giá trị như trạng thái tác vụ:

Hộp tìm kiếm trên dạng xem tóm tắt.

Các dạng xem Tóm tắt bao gồm loại hộp tìm kiếm giống như dạng xem Chi tiết Danh sách nhưng khả năng lọc của nó giới hạn ở danh sách ngay bên dưới và không mở rộng đến danh sách bên phải. Đồng thời, có một cách tuyệt vời để tìm thấy nhóm mà bạn cần nếu bạn có nhiều nhóm.

Tìm dữ liệu trong dạng xem Biểu dữ liệu

Giống như dạng xem Chi tiết Danh sách, dạng xem Biểu dữ liệu được tạo tự động cho bất kỳ bảng nào mà bạn thêm vào ứng dụng và sẵn dùng bằng cách bấm Biểu dữ liệu trong bộ chọn dạng xem (trừ khi bạn đã đổi tên dạng xem). Biểu dữ liệu không bao gồm hộp tìm kiếm như những hộp tìm kiếm trong dạng xem ở trên nhưng chúng cung cấp các tính năng lọc giống như những tính năng mà bạn thấy trong chương trình bảng tính. Để biết thêm về dạng xem biểu dữ liệu, hãy xem Tạo dạng xem biểu dữ liệu web.

Di chuột qua tiêu đề cột, bấm vào mũi tên thả xuống và bấm vào tùy chọn để sắp xếp hoặc lọc danh sách.

Áp dụng một bộ lọc cho trường Ngày đến hạn của biểu dữ liệu.

Lặp lại quy trình để thêm nhiều giá trị hơn vào bộ lọc của cột. Dấu kiểm xuất hiện gần các giá trị mà bạn đã chọn.

Bộ lọc thả xuống trong biểu dữ liệu với nhiều giá trị đã chọn.

Mẹo   Sử dụng tính năng “tìm trên trang” để tìm nhanh dữ liệu trong dạng xem biểu dữ liệu. Ví dụ, trong Internet Explorer, nhấn Ctrl+F, nhập văn bản hoặc số mà bạn đang tìm kiếm rồi bấm Trước hoặc Tiếp theo để chuyển đến giá trị được tìm thấy.

Áp dụng Cho: Access 2013, Access 2016 DeveloperThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ