Tìm dữ liệu bằng cách thêm biểu mẫu bật lên

Tìm dữ liệu không phải là vấn đề phức tạp. Dạng xem bật lên (trước đây gọi là biểu mẫu bật lên) trong ứng dụng Access đưa bạn đến thông tin bạn cần chỉ trong một cú bấm.

Ví dụ: nếu bạn đang xem các nhiệm vụ của nhân viên và muốn biết thêm về một nhân viên cụ thể, bạn có thể chỉ định một dạng xem bật lên cho điều khiển Gán cho. Access chuyển tên nhân viên thành một nối kết:

Nút "đi đến" mở ra một biểu mẫu bật lên cho nhân viên này.

Bấm vào tên để xem và chỉnh sửa chi tiết nhân viên:

Dạng xem một phần của dạng xem chi tiết nhân viên.

Bạn có thể đính kèm dạng xem bật lên cho bất kỳ điều khiển nào hiển thị dữ liệu từ bảng hoặc truy vấn liên quan. Dạng này bao gồm hộp tổ hợp, điều khiển Tự động Điền và điều khiển Mục Liên quan. Để biết thêm thông tin về những điều khiển này, hãy xem Hiển thị mục liên quan trong dạng xem ứng dụng.

Ghi chú    Để tùy chọn biểu mẫu bật lên khả dụng, điều khiển cần kết nối với một nguồn hàng (bảng hoặc truy vấn), không chỉ nhận các giá trị từ danh sách giá trị mà bạn nhập thủ công.

Để thêm dạng xem bật lên:

 1. Mở ứng dụng trong Access. Nếu bạn đang xem ứng dụng đó trong một trình duyệt, bấm Thiết đặt > Tùy chỉnh trong Access.

 2. Bấm vào bảng cho dạng xem mà bạn muốn thay đổi và bấm vào tên dạng xem.

  Chọn dạng xem trong Access.

 3. Bấm Chỉnh sửa và bấm vào điều khiển mà bạn muốn thêm dạng xem bật lên vào đó.

 4. Bấm vào nút Dữ liệu hiển thị cạnh điều khiển.

  Nút Dữ liệu cạnh điều khiển Tự động điền.

 1. Nếu điều khiển được kết nối với một nguồn hàng (một bảng hoặc truy vấn), bạn sẽ thấy một danh sách Dạng xem bật lên thả xuống gần cuối thuộc tính Dữ liệu. Danh sách thả xuống hiển thị các dạng xem có cùng nguồn hàng như điều khiển. Chọn dạng xem mà bạn muốn hiển thị khi bạn bấm vào nút bật lên.

  Chọn một dạng xem bật lên cho điều khiển Tự động điền.


Mẹo    Nếu không có dạng xem phù hợp, hãy đóng hộp thiết đặt Dữ liệu và tạo một dạng xem mới. Chọn bảng chứa thông tin mà bạn muốn xem rồi bấm vào nút dấu cộng ở bên phải của Bộ chọn Dạng xem.

 1. Lưu dạng xem rồi bấm Trang đầu > Khởi động Ứng dụng để xem cách hoạt động.

Tìm hiểu thêm về tìm dữ liệu trong ứng dụng Access.

Áp dụng Cho: Access 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ