Đăng nhập

Office Support / Office 365 Admin / Domains

Tìm cơ quan đăng ký tên miền hoặc nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thiết lập tên miền trong Office 365, bạn phải sở hữu tên miền và thay đổi một số bản ghi DNS cho tên miền của bạn. Nếu bạn chưa sở hữu một miền, bạn có thể mua miền từ cơ quan đăng ký tên miền.

Your domain name registrar usually, but not always, manages the DNS records for your domain. If you don’t remember the domain name registrar where you registered your domain, follow the steps here to find the registrar. If your registrar doesn’t manage your DNS records, you’ll have to find your DNS hosting provider so you can update your domain's records there.

Tìm cơ quan đăng ký tên miền của bạn

  1. On the InterNIC search page, in the Whois Search box, type your domain. For example, contoso.com.

  2. Chọn tùy chọn Domain rồi bấm Submit.

  3. Trên trang Whois Search Results, hãy định vị mục nhập Registrar. Mục nhập này liệt kê tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký cho tên miền của bạn.

Tìm nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của bạn

  1. On the InterNIC search page, in the Whois Search box, type your domain. For example, contoso.com.

  2. Chọn tùy chọn Domain rồi bấm Submit.

  3. Trên trang Whois Search Results, hãy định vị mục nhập Name Server đầu tiên.

  4. Sao chép thông tin máy chủ tên miền (NS) xuất hiện sau dấu hai chấm (:) rồi dán vào hộp Search ở đầu trang. Chọn Nameserver, sau đó bấm Submit.

  5. Trên trang Whois Search Results, hãy định vị mục nhập Registrar. Mục nhập này liệt kê nhà cung cấp lưu trữ DNS, nhà cung cấp DNS - cơ quan sở hữu máy chủ tên miền đối với tên miền của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Mua tên miền từ Office 365Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!