Tìm cơ quan đăng ký tên miền hoặc nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn

Để thiết lập tên miền trong Office 365, bạn phải sở hữu tên miền và thay đổi một số bản ghi DNS cho tên miền của bạn. Nếu bạn chưa sở hữu một miền, bạn có thể mua miền từ cơ quan đăng ký tên miền.

Cơ quan đăng ký tên miền thường xuyên, nhưng không phải bất cứ lúc nào, quản lý các bản ghi DNS cho tên miền của bạn. Nếu bạn không nhớ cơ quan đăng ký tên miền nơi bạn đã đăng ký tên miền của mình, hãy làm theo các bước ở đây để tìm ra cơ quan đăng ký. Nếu cơ quan đăng ký không quản lý các bản ghi DNS của bạn, bạn sẽ phải tìm tới nhà cung cấp lưu trữ DNS.

Tìm cơ quan đăng ký tên miền của bạn

  1. Trên InterNIC search page, ở hộp Whois Search, hãy nhập tên miền của bạn. Ví dụ, contoso.com.

  2. Chọn tùy chọn Domain rồi bấm Submit.

  3. Trên trang Whois Search Results, hãy định vị mục nhập Registrar. Mục nhập này liệt kê tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký cho tên miền của bạn.

Tìm nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của bạn

  1. Trên InterNIC search page, ở hộp Whois Search, hãy nhập tên miền của bạn. Ví dụ, contoso.com.

  2. Chọn tùy chọn Domain rồi bấm Submit.

  3. Trên trang Whois Search Results, hãy định vị mục nhập Name Server đầu tiên.

  4. Sao chép thông tin máy chủ tên miền (NS) xuất hiện sau dấu hai chấm (:) rồi dán vào hộp Search ở đầu trang. Chọn Nameserver, sau đó bấm Submit.

  5. Trên trang Whois Search Results, hãy định vị mục nhập Registrar. Mục nhập này liệt kê nhà cung cấp lưu trữ DNS, nhà cung cấp DNS - cơ quan sở hữu máy chủ tên miền đối với tên miền của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Get help from the Office 365 community forums Admins: Sign in and create a service request Admins: Call Support

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ