Tự động thêm liên hệ với mọi người mà bạn gửi một thông điệp email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi, gửi email tới những người không nằm trong liên hệ Outlook của bạn. Điều này có thể là lần thư mà bạn nhập một địa chỉ email trong đến, Cchoặc Bcc hộp hoặc bạn có thể trả lời thư từ một số không có trong thư mục liên hệ của bạn.

Khi bạn cần tìm thấy thông tin của người đó sau này, liên hệ đề xuất, một tính năng mới trong Microsoft Outlook 2010 có thể giúp bạn định vị người mà bạn đã gửi thư đến. Liên hệ được gợi ý tự động theo dõi của tất cả mọi người bạn gửi thư, nhưng không có trong liên hệ Outlook của bạn.

Trong bài viết này

Tìm một liên hệ khi soạn một thư

Xem lại hoặc tìm kiếm liên hệ đề xuất

Xem lại đề xuất liên hệ

Tìm kiếm liên hệ đề xuất

Thêm một liên hệ đề xuất liên hệ Outlook của bạn

Sự khác biệt giữa danh sách tự hoàn tất và liên hệ được gợi ý

Bật liên hệ đề xuất hoặc tắt

Tìm một liên hệ khi soạn một thư

Khi bạn đang soạn thư, bạn có thể chọn ai đó khỏi thư mục Liên hệ đề xuất .

 1. Trong cửa sổ thư mới, hãy bấm đến, Cchoặc Bcc.

 2. Trong hộp thoại Chọn tên , bên dưới Sổ địa chỉ, bấm Liên hệ đề xuất.

 3. Bấm một liên hệ, sau đó bấm đến, Cchoặc Bcc.

 4. Bấm OKđể trở lại cửa sổ thư.

Các đề xuất liên hệ bạn đã chọn sẽ được thêm vào các hộp đến, Cchoặc Bcc .

Đầu Trang

Xem lại hoặc tìm kiếm liên hệ đề xuất

Xem lại đề xuất liên hệ

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm liên hệ.

 2. Bên dưới Liên hệ của tôi, hãy bấm Liên hệ đề xuất.

Thư mục Liên hệ được Gợi ý trong Ngăn Dẫn hướng

Tìm kiếm liên hệ đề xuất

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm liên hệ.

 2. Bên dưới Liên hệ của tôi, hãy bấm Liên hệ đề xuất.

 3. Trong hộp tìm kiếm tức thì, bắt đầu nhập một phần của tên hoặc địa chỉ email.

Lối tắt bàn phím    Để chuyển nhanh đến hộp tìm kiếm nhanh, hãy nhấn CTRL + E.

Khi bạn nhập, các liên hệ Hiển thị sẽ được lọc để khớp với.

Đầu Trang

Thêm một liên hệ đề xuất liên hệ Outlook của bạn

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm liên hệ.

 2. Bên dưới Liên hệ của tôi, hãy bấm Liên hệ đề xuất.

 3. Bấm vào liên hệ mà bạn muốn di chuyển, sau đó trên trang đầu tab, trong nhóm hành động , bấm di chuyển, sau đó bấm liên hệ.

Nếu liên hệ không xuất hiện trong danh sách, bấm Thư mục khác, chọn thư mục liên hệ , sau đó bấm OK.

Đầu Trang

Sự khác biệt giữa danh sách tự hoàn tất và liên hệ được gợi ý

Không giống như danh sách tự hoàn tất sẽ xuất hiện khi bạn bắt đầu nhập một tên hoặc địa chỉ email trong đến, Cchoặc Bcc hộp thư, bạn có thể tìm kiếm liên hệ được gợi ý của bạn, và không có số không có tối đa của liên hệ được gợi ý. Danh sách tự hoàn tất có tối đa của 1.000 mục nhập.

Đầu Trang

Bật liên hệ đề xuất hoặc tắt

Liên hệ được gợi ý được bật theo mặc định. Do liên hệ đề xuất được xem là một phần trong sổ địa chỉ Outlook, một số chương trình đồng bộ hóa có thể tìm cách đồng bộ hóa liên hệ vào các thiết bị khác.

Thư mục Liên hệ đề xuất có thể chứa một số lượng lớn các mục nhập. Để ngăn không cho đồng bộ hóa thư mục Liên hệ đề xuất , hãy xem lại tài liệu được cung cấp bởi phần mềm đồng bộ hóa của bạn. Bạn cũng có thể loại trừ thư mục dưới dạng một phần trong sổ địa chỉ Outlook. Điều này có thể ngăn không cho thư mục được đồng bộ hóa với thiết bị khác.

 1. Trong liên hệ, trong ngăn dẫn hướng, hãy bấm Liên hệ đề xuất.

 2. Trên tab thư mục , trong nhóm thuộc tính , hãy bấm Thuộc tính thư mục.

 3. Trên tab Sổ địa chỉ Outlook , hãy xóa hộp kiểm Hiển thị thư mục này là một sổ địa chỉ email .

Nếu bạn muốn tắt liên hệ đề xuất, hãy làm như sau:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Liên hệ.

 4. Bên dưới liên hệ được đề xuất, hãy chọn hoặc xóa tự động tạo liên hệ Outlook cho người nhận mà không thuộc một sổ địa chỉ Outlook.

Bạn cũng có thể muốn xóa bỏ nội dung của thư mục Liên hệ đề xuất .

 1. Trong liên hệ, trong ngăn dẫn hướng, hãy bấm Liên hệ đề xuất.

 2. Bấm vào bất kỳ liên hệ, sau đó nhấn CTRL + A.

 3. Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm xóa.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×