Tự động lưu các tệp Office

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn sử dụng ứng dụng Office trên thiết bị di động của bạn, những thay đổi bạn thực hiện được tự động lưu vào điện toán đám mây vị trí của các lựa chọn. Khi bạn làm việc trong tệp, thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động cho bạn và những tài liệu của bạn được lưu theo định kỳ, ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Lưu ý: Bạn sẽ thấy trạng thái trong tiêu đề tệp mỗi khi thay đổi được tự động lưu.

Trên thiết bị Android của bạn, bạn có thể chọn vị trí tệp của bạn sẽ được lưu, đổi tên tệp, và nếu bạn thích, tắt tính năng tự động lưu.

Khi bạn lần đầu tiên tạo tệp của bạn, bạn sẽ thấy tùy chọn mà bạn có thể lưu nó.

Lựa chọn vị trí

Bạn có thể thay đổi vị trí tệp của bạn ngay cả sau khi nó được tạo ra.

 1. Gõ nhẹ vào tệp > lưu dưới dạng.

  Lưu dưới Dạng

 2. Gõ nhẹ vào vị trí mới cho tệp và sau đó gõ nhẹ vào lưu.

Khi bạn tiếp tục làm việc trong tệp, thay đổi được tự động lưu cho bạn. Bạn sẽ không thấy nút lưu ở đầu trang khi tự động lưu tùy chọn bật. Nếu bạn muốn không có Office tự động lưu cho bạn, bạn có thể tắt thiết đặt này và lưu theo cách thủ công.

 1. Gõ nhẹ vào tệp > lưu.

 2. Di chuyển con trượt tự động lưu để tắt.

  Tự động lưu trên

  Khi tự động lưu bị tắt, bạn sẽ thấy nút lưu tệp ở đầu trang.

Office tự động lưu các tệp khi bạn lần đầu tiên tạo chúng, tức là họ cũng được cung cấp tên. Bạn có thể thay đổi tiêu đề của tệp của bạn ở bất kỳ lúc nào bằng cách gõ nhẹ vào tệp tiêu đề, nhập tên mới.

Đổi tên tệp

Bạn cũng có thể lưu bản sao của tệp và đặt một tên mới.

 1. Gõ nhẹ vào tệp > lưu dưới dạng.

 2. Nhập tên mới và sau đó gõ nhẹ vào lưu.

Trên thiết bị của bạn iPad hoặc iPhone, bạn có thể chọn vị trí tệp của bạn sẽ được lưu, đổi tên tệp của bạn, và nếu bạn thích, tắt tính năng tự động lưu.

Khi bạn lần đầu tiên tạo tệp của bạn, bạn sẽ thấy tùy chọn mà bạn có thể lưu nó.

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng tệp, và sau đó gõ nhẹ vào tên.

  Tự động lưu trên

 2. Trong hộp tên , nhập tên cho tệp.

  Tên tệp

 3. Chọn một vị trí cho tệp.

  Lưu như cục bộ

 4. Ở góc trên bên phải, hãy gõ nhẹ vào lưu.

Bạn có thể di chuyển tệp của bạn vào điện toán đám mây sau khi tạo nó cục bộ.

 1. Mở tệp của bạn và sau đó gõ nhẹ vào mũi tên lùi.

  Mũi tên quay lại

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng tệp, và sau đó gõ nhẹ vào di chuyển sang điện toán đám mây.

  Menu tệp

 3. Chọn vị trí đám mây.

  Di chuyển sang điện toán đám mây

 4. Ở góc trên bên phải, hãy gõ nhẹ vào di chuyển.

Khi bạn tiếp tục làm việc trong tệp, thay đổi được tự động lưu cho bạn. Bạn sẽ không thấy nút lưu trên menu tệp khi tự động lưu tùy chọn bật. Nếu bạn muốn không có Office tự động lưu cho bạn, bạn có thể tắt thiết đặt này và lưu theo cách thủ công.

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng tệp.

 2. Di chuyển con trượt Tự động lưu để tắt.

  Tự động lưu tắt

  Khi tự động lưu bị tắt, bạn sẽ thấy nút lưu trên menu tệp .

Office tự động lưu các tệp khi bạn lần đầu tiên tạo chúng, tức là họ cũng được cung cấp tên. Bạn có thể thay đổi tên đó ở bất kỳ lúc nào.

 1. Mở tệp của bạn và sau đó gõ nhẹ vào mũi tên lùi.

  Mũi tên quay lại

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng tệp, và sau đó gõ nhẹ vào đổi tên.

  Menu tệp

 3. Nhập tên mới cho tệp của bạn.

 4. Ở góc trên bên phải, hãy gõ nhẹ vào đổi tên.

Bạn cũng có thể lưu bản sao của tệp và đặt một tên mới.

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng tệp, và sau đó gõ nhẹ trùng lặp.

  Tệp trùng lặp

 2. Nhập tên mới trong hộp tên .

 3. Gõ nhẹ vào một vị trí tệp mới.

 4. Ở góc trên bên phải, hãy gõ nhẹ trùng lặp.

Trên thiết bị Windows của bạn, bạn có thể chọn vị trí tệp của bạn sẽ được lưu hoặc đổi tên tệp của bạn.

Khi bạn lần đầu tiên tạo tệp của bạn, bạn sẽ thấy tùy chọn mà bạn có thể lưu nó.

Chọn vị trí

Bạn có thể thay đổi vị trí tệp của bạn ngay cả sau khi nó được tạo ra.

 1. Gõ nhẹ vào tệp > lưu.

  Lưu tệp của bạn

 2. Gõ nhẹ vào lưu bản sao của tệp này.

 3. Gõ nhẹ vào vị trí mới cho tệp. Nếu bạn muốn, bạn có thể đặt một cái tên mới.

 4. Gõ nhẹ vào lưu một bản sao. (Trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng lưu.)

Office tự động lưu các tệp khi bạn lần đầu tiên tạo chúng, tức là họ cũng được cung cấp tên. Bạn có thể thay đổi tiêu đề của tệp của bạn ở bất kỳ lúc nào bằng cách gõ nhẹ vào tệp tiêu đề, nhập tên mới.

Đổi tên

Bạn cũng có thể lưu bản sao của tệp và đặt một tên mới.

 1. Gõ nhẹ vào tệp > lưu.

 2. Gõ nhẹ vào đổi tên tệp này.

 3. Nhập tên mới và sau đó gõ nhẹ vào lưu. (Trên Windows phone của bạn, chỉ cần gõ nhẹ vào phím return.)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×