Tự động hóa các tác vụ thông thường hoặc lặp lại với Thao tác Nhanh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bước nhanh là một tính năng mới trong Microsoft Outlook 2010 áp dụng nhiều hành động cùng lúc vào thông điệp email. Điều này giúp bạn nhanh chóng quản lý hộp thư của bạn. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên di chuyển thư vào một thư mục cụ thể, bạn có thể dùng một bước nhanh để di chuyển thư trong một lần bấm chuột. Hoặc, nếu bạn chuyển tiếp thư đến trình quản lý hoặc đồng nghiệp của bạn, bấm vào một trong những thao tác nhanh có thể đơn giản hóa nhiệm vụ.

Bộ sưu tập Các bước Nhanh

Các bước nhanh bao gồm trong Outlook 2010 có thể tùy chỉnh. Bạn cũng có thể tạo riêng để thực hiện một bộ sưu tập thao tác nhanh của hành động thư mà bạn thực hiện các mức độ thường xuyên nhất.

Thao tác Nhanh mặc định

Bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ Thao tác Nhanh mặc định nào. Lần đầu tiên khi bạn sử dụng một số Thao tác Nhanh, bạn sẽ được nhắc lập cấu hình cho chúng. Ví dụ nếu bạn muốn có một Thao tác Nhanh để chuyển thư đến một thư mục nào đó, bạn phải chỉ rõ thư mục trước khi sử dụng Thao tác Nhanh.

Bước nhanh mặc định trong Outlook 2010 bao gồm:

Thao tác Nhanh

Hành động

Di chuyển đến:

Chuyển các thư đã chọn đến một thư mục thư do bạn xác định và đánh dấu thư là đã đọc.

Đến Người quản lý

Chuyển tiếp thư đến giám đốc của bạn. Nếu cơ quan bạn dùng Microsoft Exchange Server, tên của giám đốc của bạn sẽ được tìm trong Danh sách Địa chỉ Toàn cục và được nhập vào hộp "Người nhận" hoặc bạn có thể chỉ rõ người nhận.

Email Nhóm

Chuyển tiếp thư đến những người khác trong nhóm của bạn. Nếu cơ quan bạn dùng Microsoft Exchange Server, tên của các thành viên trong nhóm của bạn sẽ được tìm trong Danh sách Địa chỉ Toàn cục và được nhập vào hộp "Người nhận".

Xong

Chuyển thư đến một thư mục thư được chỉ định, đánh dấu thư là đã hoàn thành, sau đó đánh dấu là đã đọc.

Trả lời & Xóa

Mở một bản trả lời cho thư được chọn, sau đó xóa thư gốc.

Tạo Mới

Tạo Thao tác Nhanh của riêng bạn để thực hiện bất kỳ chuỗi lệnh nào, đặt tên cho nó rồi áp dụng biểu tượng để giúp bạn dễ nhận ra nó.

Để lập cấu hình hoặc thay đổi các Thao tác Nhanh hiện có, bạn hãy làm như sau:

 1. Trong thư, trên trang đầu tab, trong nhóm Thao tác nhanh , bấm vào mũi tên Nút Thêm trong Bộ sưu tập Thêmở bên hộp Thao tác nhanh , sau đó bấm Quản lý các bước nhanh.

 2. Trong hộp Thao tác Nhanh,bấm vào Thao tác Nhanh mà bạn muốn đổi, rồi bấm Sửa đổi.

 3. Tại mục Hành động, thay đổi hoặc thêm các hành động mà bạn muốn Thao tác Nhanh này thực hiện.

 4. Nếu bạn muốn, trong hộp Phím tắt, hãy bấm vào một lối tắt bàn phím mà bạn muốn gán cho Thao tác Nhanh đó.

 5. Nếu bạn muốn đổi biểu tượng của Thao tác Nhanh, hãy bấm vào biểu tượng kế bên hộp Tên, bấm vào biểu tượng rồi bấm OK.

Đầu trang

Tạo Thao tác Nhanh

 1. Trong thư, trên trang đầu tab, trong nhóm Thao tác nhanh , trong bộ sưu tập Thao tác nhanh , bấm Tạo mới thao tác nhanh.

 2. Bấm vào một kiểu hành động trong danh sách hoặc bấm Tùy chỉnh.

 3. Trong hộp Tên, nhập tên cho Thao tác Nhanh mới.

 4. Bấm vào nút biểu tượng kế bên hộp Tên, bấm vào một biểu tượng, rồi bấm OK.

 5. Tại mục Hành động, chọn một hành động mà bạn muốn Thao tác Nhanh thực hiện. Bấm Thêm Hành động để thêm các hành động khác.

 6. Để tạo lối tắt bàn phím, trong hộp Phím tắt, hãy bấm vào lối tắt bàn phím mà bạn muốn gán.

Ghi chú: Thao tác Nhanh mới sẽ xuất hiện ở đầu bộ sưu tập trên tab Trang đầu trong nhóm Thao tác Nhanh. Mặc dù các Thao tác Nhanh đã thay đổi vẫn giữ nguyên vị trí trong bộ sưu tập, nhưng bạn có thể sắp xếp lại chúng trong Quản lý Thao tác Nhanh.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×