Tổng quan về so sánh cơ sở dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng cơ sở dữ liệu so sánh để so sánh hai truy nhập cơ sở dữ liệu để xem sự khác biệt giữa các bảng, truy vấn, báo cáo và thiết kế đối tượng, mã VBA, và nhiều hơn nữa.

Ghi chú: Bạn không thể sử dụng công cụ cơ sở dữ liệu so sánh với ứng dụng web Access.

Đọc các bài viết sau đây để biết thêm thông tin và quy trình từng bước.

Các tác vụ cơ bản trong cơ sở dữ liệu so sánh

So sánh hai phiên bản của cơ sở dữ liệu

Xem chi tiết về những thay đổi giữa các phiên bản của cơ sở dữ liệu

Xuất dữ liệu Access để xem các Cập Nhật bản ghi

Quản lý mật khẩu được dùng để mở tệp để so sánh

Nhập mật khẩu từ tệp văn bản

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×