Tổng quan về nhập tệp PST vào Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này dành cho người quản trị. Bạn tìm cách nhập tệp PST vào hộp thư riêng? Hãy xem nhập email, liên hệ, và lịch từ tệp .pst của Outlook

Bạn có thể sử dụng dịch vụ nhập trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ của Office 365 đến hàng loạt-nhập tệp PST vào hộp thư của Exchange OnlineOffice 365 tổ chức của mình.

Làm thế nào để nhập tệp PST vào Office 365

Không có hai cách người quản trị có thể nhập tệp PST vào Office 365.

Tải lên điện toán đám mây

Tải lên mạng

Tải lên các tệp dữ liệu qua mạng đến vị trí lưu trữ tạm thời trong điện toán đám mây của Microsoft. Sau đó bạn sử dụng Office 365 dịch vụ nhập để nhập dữ liệu vào hộp thư hoặc site trong tổ chức Office 365 của bạn.

Ổ cứng

Ổ đĩa vận chuyển

Sao chép tệp PST vào ổ đĩa cứng BitLocker mã hóa và sau đó thể chất tàu ổ đĩa đến Microsoft. Khi Microsoft nhận ổ đĩa cứng, dữ liệu trung tâm nhân sự tải dữ liệu vào một vị trí lưu trữ tạm thời trong điện toán đám mây của Microsoft. Sau đó bạn sử dụng Office 365 dịch vụ nhập để nhập dữ liệu vào hộp thư trong Office 365 tổ chức của bạn.

Chủ đề trợ giúp cho việc nhập tệp PST

Hãy xem một trong các chủ đề sau đây để được hướng dẫn từng bước để nhập tệp PST để Office 365.

Tải lên điện toán đám mây

Sử dụng tải lên mạng để nhập tệp PST vào Office 365

Ổ cứng

Sử dụng vận chuyển ổ đĩa để nhập tệp PST vào Office 365

Cho các câu hỏi thường gặp về việc nhập tệp PST, hãy xem FAQ về nhập tệp PST vào Office 365.

Tại sao nhập dữ liệu email để Office 365?

  • Nhập tệp PST vào hộp thư của người dùng là một cách để di chuyển email của tổ chức của bạn đến Office 365.

  • Bạn có thể dùng tính năng Nhập thông minh để lọc các mục trong tệp PST thực sự lấy được nhập vào hộp thư mục tiêu. Điều này cho phép bạn cắt dữ liệu được nhập bằng cách thiết đặt bộ lọc mà kiểm soát dữ liệu nào được nhập.

  • Nhập dữ liệu email để Office 365 giúp địa chỉ tuân thủ nhu cầu của tổ chức của bạn bằng cách cho phép bạn:

  • Nhập dữ liệu để Office 365 giúp bảo vệ chống lại mất dữ liệu. Dữ liệu email được nhập vào Office 365 kế thừa các tính năng cao trạng thái sẵn sàng của Exchange Online.

  • Dữ liệu email trong Office 365 sẵn dùng cho người dùng từ tất cả thiết bị vì nó được lưu trữ trong đám mây.

Cần phải nhập dữ liệu SharePoint vào Office 365?

Bạn cũng có thể nhập tệp và tài liệu SharePoint site và tài khoản OneDrive trong tổ chức Office 365 của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem tải lên nội dung tại chỗ đến SharePoint Online.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×