Tổng quan về chia sẻ và cộng tác trên dữ liệu Excel

Chia sẻ dữ liệu Excel

Có nhiều cách chia sẻ, phân tích và giao tiếp thông tin và dữ liệu nghiệp vụ trong Microsoft Excel. Cách bạn chọn chia sẻ dữ liệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cách bạn muốn người khác xem hoặc làm việc với dữ liệu. Ví dụ, bạn có muốn giữ lại thông tin nhạy cảm hoặc quan trọng không được sửa đổi hay bạn có muốn cho phép người dùng thay đổi và chỉnh sửa dữ liệu không? Có thể bạn cần chia sẻ dữ liệu với những người dùng không có Excel hoặc có các phiên bản Excel khác nhau trên máy tính của họ. Có thể bạn chỉ muốn chia sẻ phiên bản cố định của sổ làm việc mà bạn có thể dễ dàng được gửi trong email và in.

Với Excel Online, bạn và đồng nghiệp của bạn có thể mở và làm việc trên cùng một sổ làm việc Excel. Hoạt động này được gọi là đồng tác giả. Khi bạn là đồng tác giả, bạn có thể thấy thay đổi của những người khác một cách nhanh chóng — trong vài giây. Xem mục Cộng tác đồng thời trên sổ làm việc Excel bằng tính năng đồng tác giả để biết thêm thông tin.

Khi bạn phát hành sổ làm việc, toàn bộ sổ làm việc được lưu trên máy chủ, nhưng bạn chỉ có thể chỉ định các phần của sổ làm việc (chẳng hạn như các trang tính riêng lẻ, phạm vi hoặc biểu đồ) mà bạn muốn hiển thị trong trình duyệt web. Hãy xem phát hành sổ làm việc tới site SharePoint nếu bạn đang dùng Excel 2010 hoặc phiên bản mới hơn.

Bạn có thể gửi sổ làm việc từ Excel hoặc từ chương trình email của bạn.

Trong Excel 2007/2010: mở sổ làm việc mà bạn muốn gửi, hãy bấm tab tệp , bấm lưu & gửi, rồi bấm gửi bằng email.

Trong Excel 2013 hoặc các phiên bản trên máy tính mới hơn: mở sổ làm việc mà bạn muốn gửi, hãy bấm tab tệp , rồi bấm chia sẻ. Sau đó, chọn các tùy chọn bạn muốn trong hộp thoại gửi liên kết mở ra. 

Trong Excel cho web: mở sổ làm việc mà bạn muốn gửi, hãy bấm tab tệp , bấm chia sẻ, rồi bấm chia sẻ với mọi người. Sau đó, chọn các tùy chọn bạn muốn trong hộp thoại gửi liên kết mở ra. 

Khi bạn muốn trao đổi sổ làm việc với những người dùng khác có thể dùng phiên bản Excel cũ hơn, bạn có thể lưu sổ làm việc của bạn ở định dạng Excel 97-2003 (. xls) thay vì định dạng Excel XML hoặc nhị phân (. xlsx hoặc. xlsb) và làm việc trên tài liệu trong chế độ tương thích. Chế độ tương thích được bật tự động khi bạn mở một sổ làm việc Excel 97-2003. Chế độ tương thích trực quan cue xuất hiện trong thanh tiêu đề chương trình khi bạn đang làm việc ở định dạng tệp phiên bản cũ hơn.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc trong chế độ tương thích, hãy xem sử dụng Excel với các phiên bản Excel cũ hơn.

Bạn có thể lưu dữ liệu Excel vào định dạng PDF (định dạng tài liệu di động) hoặc XPS (đặc tả giấy XML) để in, đăng và phân phối email. Lưu một trang tính dưới dạng tệp PDF hoặc XPS cho phép bạn nắm bắt thông tin trong một biểu mẫu dễ dàng được phân phối giữ lại tất cả các đặc tính định dạng của bạn, nhưng không yêu cầu người dùng khác có Excel để xem lại hoặc in đầu ra của bạn.

Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi sổ làm việc của bạn sang PDF hoặc XPS, hãy xem lưu dưới dạng PDF hoặc XPS.

Bạn có thể lưu sổ làm việc Excel trong các định dạng tệp khác nhau để những người không có Excel có thể mở chúng trong các chương trình hoặc hệ thống dữ liệu khác.

Bạn có thể lưu các tệp Excel dưới dạng tệp XML, tệp văn bản, trang web (tệp HTML) và những người khác. Để có danh sách các định dạng mà bạn có thể lưu vào, hãy xem các định dạng tệp được hỗ trợ trong Excel.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×