Tổng quan về các chỉ báo hiện diện trong không gian làm việc SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một chỉ báo hiện diện được đính kèm để mọi người trong danh sách liên hệ của bạn trong thanh khởi động và trong danh sách thành viên trong workspace mỗi.

Hiện diện của một người được xác định bởi một tập hợp các thuộc tính mô tả các trạng thái của người đó, hoạt động, vị trí, sẵn sàng để liên lạc và thông tin liên hệ. Thông tin hiện diện giúp bạn liên hệ với người khác và giúp người khác truy nhập của bạn.

Chỉ báo hiện diện trong không gian làm việc SharePoint tương ứng với những người bạn nhìn thấy các liên hệ trong Microsoft Office Communicator. Nếu một liên hệ không hoạt động Communicator, bạn thấy một tập con chỉ báo hiện diện sau đây.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×