Tổng quan về bảng Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để thực hiện quản lý và phân tích các nhóm dữ liệu liên quan dễ dàng hơn, bạn có thể chuyển một phạm vi ô thành bảng Excel (trước đây gọi là danh sách Excel).

Ví dụ về dữ liệu được định dạng dưới dạng bảng Excel

Lưu ý: 

 • Không nên nhầm lẫn bảng Excel với bảng dữ liệu là một phần của bộ lệnh phân tích what-if. Để biết thêm thông tin về bảng dữ liệu, hãy xem tính toán nhiều kết quả với bảng dữ liệu.

 • Bạn không thể tạo hoặc chèn bảng trong một sổ làm việc được chia sẻ.

Tìm hiểu về các thành phần của bảng Excel

Một bảng có thể bao gồm các thành phần sau:

 • Hàng tiêu đề    Theo mặc định, một bảng có một hàng tiêu đề. Mỗi cột bảng có tính năng lọc được bật trong hàng tiêu đề, bạn có thể lọc hoặc sắp xếp dữ liệu bảng của bạn nhanh chóng. Để biết thêm thông tin, hãy xem lọc dữ liệu hoặc sắp xếp dữ liệu.

  Sắp xếp hoặc áp dụng bộ lọc vào bảng

  Bạn có thể tắt tính năng hàng đầu đề trong bảng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tiêu đề bảng Excel bật hoặc tắt.

 • Hàng có dải băng    Thay thế bóng hoặc tạo dải băng theo hàng sẽ giúp phân biệt dữ liệu tốt hơn.

  Bảng Excel có dữ liệu tiêu đề nhưng không chọn tùy chọn Bảng của tôi có tiêu đề nên Excel thêm các tên tiêu đề mặc định như Cột1, Cột2.

 • Cột được tính toán    Bằng cách nhập công thức trong một ô trong một cột bảng, bạn có thể tạo cột được tính trong đó công thức đó ngay lập tức được áp dụng cho tất cả các ô khác trong cột bảng đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng cột được tính toán trong bảng Excel.

  Thêm một công thức trong một ô của bảng sẽ tự động điền để tạo một cột được tính toán

 • Hàng tổng    Bạn có thể thêm một hàng tổng vào bảng của bạn bằng cách dùng hàm tổng hợp như Trung bình, tổng phụhoặc tổng. Danh sách thả xuống sẽ xuất hiện trong mỗi hàng tổng ô để bạn có thể nhanh chóng tính tổng mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin, hãy xem tổng dữ liệu trong bảng Excel.

  Ví dụ về việc chọn một công thức tổng hàng từ danh sách thả xuống công thức của tổng hàng

 • Núm điều khiển đổi cỡ    Núm điều khiển đổi cỡ ở góc dưới bên phải của bảng cho phép bạn kéo bảng đến kích cỡ mong muốn.

  Kéo núm điều khiển đổi cỡ để đổi kích cỡ bảng của bạn

  Để các cách khác để đổi kích cỡ bảng, hãy xem đổi kích cỡ bảng bằng cách thêm hàng và cột.

Tạo bảng

Bạn có thể tạo nhiều bảng như bạn muốn trong bảng tính.

Để nhanh chóng tạo bảng trong Excel, hãy làm như sau:

 1. Chọn ô hoặc phạm vi trong dữ liệu.

 2. Chọn Trang chủ > Định dạng dưới dạng bảng.

 3. Chọn một kiểu bảng.

 4. Trong hộp thoại định dạng dưới dạng bảng , chọn hộp kiểm bên cạnh bảng của tôi làm tiêu đề nếu bạn muốn hàng đầu tiên của phạm vi là hàng tiêu đề, và sau đó bấm OK.

Cũng xem một video trên tạo bảng trong Excel.

Làm việc hiệu quả với dữ liệu bảng của bạn

Excel có một số tính năng cho phép bạn làm việc hiệu quả với dữ liệu bảng của bạn:

 • Dùng tham chiếu có cấu trúc    Thay vì dùng tham chiếu ô, chẳng hạn như A1 và R1C1, bạn có thể dùng tham chiếu có cấu trúc tham chiếu đến tên bảng trong một công thức. Để biết thêm thông tin, hãy xem dùng các tham chiếu có cấu trúc với bảng Excel.

 • Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu     Bạn có thể dùng tính năng kiểm soát dữ liệu dựng sẵn trong Excel. Ví dụ, bạn có thể chọn để cho phép các chỉ số hoặc ngày trong một cột bảng. Để biết thêm thông tin về cách để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hãy xem áp dụng kiểm soát dữ liệu vào ô.

Xuất bảng Excel vào một site SharePoint

Nếu bạn đã biên soạn truy nhập vào SharePoint site, bạn có thể dùng nó để xuất bảng Excel sang danh sách SharePoint. Cách này người khác có thể xem, sửa và cập nhật dữ liệu bảng trong danh sách SharePoint. Bạn có thể tạo kết nối một chiều với danh sách SharePoint để bạn có thể làm mới dữ liệu bảng trên trang tính để kết hợp thay đổi đã thực hiện dữ liệu trong danh sách SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem xuất bảng Excel vào SharePoint.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Định dạng bảng Excel

Các vấn đề tương thích bảng Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×